تعریف گروه های مختلف سهام


پایان نامه ارشد اقتصاد: بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک

بخش بندی و تعریف گروه های مختلف مشتریان و کشف الگوهای موجود از مشتریان و ارائه راهکارهایی برای بهبود در امر وصول مطالبات معوق بانک در استان اردبیل

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در سراسر جهان، صنعت بانکداری یکی ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای را درتوسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یاد کرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی و پولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکل گیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند؛ بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد، نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت. تسهیلات اعطایی، از زمره مهمترین و با ارزش ترین دارایی های بانک محسوب می شوند و بخش عمدهای از درآمد بانکها می تواند از طریق اعطای تسهیلات به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه در جامعه، نهاد مالی را در معرض انواع ریسکها قرار می دهد، تنوع این ریسک ها و گاهی شدت آنها به حدی است که اگر نهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودی و حتی ورشکستگی خواهد رفت.

بنابراین با توجه به افزایش تقاضای تسهیلات و ریسک موجود در این گونه فعالیتها، اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ارائه الگویی مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات یکی از اساسی ترین اصول مدیریت اعتباری در بانک ها و موسسات مالی بشمار می رود، به طوریکه استفاده از ابزارهای مدیریت اعتباری بالاخص اعتبارسنجی، به بانکها این امکان را می دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری در خصوص اعطای تسهیلات تصمیم گیری کنند.

2-1- بیان مسئله

بررسی عملکرد بیشتر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه نزدیکی باهم دارند. یعنی کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی دارند، اغلب از پیشرفت اقتصادی ودر نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردارند. فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش بانک ها و سایر موسسات مالی برای کاهش درصد عدم باز پرداخت موجب افزایش اهمیت در زمینه اعطای اعتبار شده است. اما بانک ها همواره با این چالش روبه رو بوده اند که چگونه و براساس چه شاخص هایی متقاضیان اعطای اعتبار را مورد ارزیابی قرار دهند؟ روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد که بر پایه قضاوت شخصی استوار است، دیگر جوابگو نخواهد بود . همچنان که حجم عظیم مطالبات بانکی گویای این مطلب است. لذا با توجه به اهمیت مطالبات معوق آنچه که مهم است و همواره یکی از مهمترین چالش موسسات مالی بوده این است که قبل از اعطای تسهیلات احتمال قصور و عدم بازپرداخت از سوی متقاضیان ارزیابی شود. تا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند . انجام این امر به وسیله یک سیستم جامع، ساختار یافته و انتخاب معیار های مناسب امکان پذیر می باشد. یکی از مهمترین عملیات بانکی جذب وجوه و پس انداز و استفاده از آنها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیت های اقتصادی می باشد. به عبارت دیگر، بانک ها واسطه مالی بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات می باشند بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده نقدینگی جامعه نقش بسیار مهم و حساسی در نظام اقتصادی جامعه ایفا می نمایند. و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارند.در بانکداری متعارف که قدمت چند صد ساله دارد بیشترین تسهیلات بانکها به صورت وام داده می شود، بانکها در این نظام با دریافت پس اندازها و سپرده ها از مردم و موسسات به آنان بدهکار می شوند و پس از مدتی باتوجه به طول مدت ومبلغ پس انداز یا سپرده اصل و بهره ی آن را مطابق نرخ از پیش تعین شده به آنان می دهند.دریافت این نوع سپرده ها و محاسبه آن و همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی در این نوع سیستم بانکی به راحتی انجام می گیرد. در این نوع سیستم بانکداری سودآوری بانک موقعی تضمین خواهد شد که متقاضی تسهیلات ومشتری بانک در سررسید زمان مقرر و بر پایه اعتماد و اطمینان در پرداخت وام و مطالبات اعتباری عمل کند. سبد وام قسمت عمده دارایی های بانک را تشکیل می دهد.سپرده های جذب شده، بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسید های از قبل تعیین شده در معرض نکول وام گیرندگان قرار می دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضی برای تصمیم گیری در زمینه ی اعطای وام به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم اسقرار نظام بانکداری اسلامی وحذف بهره و برقراری کارمزد شاهد افزایش و رشد مانده مطالبات می باشیم. چنانکه تمهیدات لازم در زمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات در سیستم بانکی به عمل آید. بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی و اعتباری بانکها رفع می گردد. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرار داد نتواند یا نخواهد به تعهداتش عمل کند. در روش سنتی، تاثیر این ریسک با هزینه ریالی ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود. زیانهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد ایجاد شود . بنابراین ریسک اعتباری را می توان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اتفاق می افتد. رویداد اعتباری زمانی اتفاق می افتد که توانایی طرف قرارداد درانجام تعهداتش تغییر کند. درهر سیستم اقتصادی پویا گردش سیستم منابع پولی و برگشت صحیح و آسان منابع برسیستم بانکی (تسهیلات) باعث رونق اقتصادی و شکوفایی اقتصاد آن کشور خواهد شد. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش می دهد. و باعث راحتی برنامه ریزی برای ایجاد درآمد مجدد را فراهم می كند. چیزی که نمی توان نادیده گرفت درصد بالای مطالبات معوق بانکی است.عدم بازگشت سرمایه گذاریهای بانک نشان دهنده ضعف عملکرد بانک در بخش اعطای تسهیلات است.عدم سنجش و ارزیابی دقیق مشتری قبل ازاعطای تسهیلات سبب می شود که وام به شخصی اعطا گردد که از نظرنوع وام و مبلغ شایستگی آن را نداشته است.همچنین ضعف نظارت بانکی درچگونگی استفاده از وام باعث می شود که او از مسیر تعیین شده خارج شود. وسرمایه را درجهت دیگر به کار گیرد. که نتیجه آن عدم دستیابی به اهداف تعین شده وایجاد مطالبات بانکی است. و سرانجام باعث زیان اقتصادی جامعه و ورشستگی تعداد زیادی از بنگاه ها و مردم می شود. پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهکار ومدلی است که بتواند شاخص ها و پارامترهای تاثیر گذار در انتخاب، متقاضیان اعتبار را به خوبی دسته بندی کرده و از احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات اعتباری بکاهد.

3-1- ضرورت تحقیق

بدون شک وقتی بعضی از مشتریان نمی توانند بدهی خود را باز پرداخت کنند، نوعی شکست اقتصادی برای سازمان هایی که وام می دهند رخ می دهد. بنا براین بهبود در امر تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانک و درجه بندی اعتبار، یکی از مسائل مرتبط بامدیریت ریسک اعتباری بانک ها است. به عبارتی مسئله درجه بندی اعتباری و تخصیص اعتبار به فراخور اعتباری، گریبان گیر بسیاری از مراکز تصمیم گیری است. لذا استفاده از مدل های مناسب جهت تخصیص بهینه اعتبار و توزیع اعتبار بانکی میان مشتریانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند اهمیت بسزایی دارد. در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت به طور مستمر در حال کاهش بوده همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود، مدل های اعتباری با پیش بینی زیان های عدم باز پرداخت وام ها نوعی مزیت نسبی برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد کرد(2005. Femandes,).

در ایران از یک طرف فعالیت بانک ها براساس قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی برعقود اسلامی است؛ بنابراین نمی توان بین بازار پول وسرمایه، مرزی قائل شد. از طرف دیگر با توجه تعریف گروه های مختلف سهام به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار و سهام) و سایر شبکه های غیر بانکی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و از این رو سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق بازار بانکی انجام می گیرد. بنابراین موفقیت بانک ها در انجام این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع می شود و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه می نماید؛ بنابراین با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد (و در صورتی که ارزیابی انجام شود، درراستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است). حال انکه در سیستم بانکداری اسلامی بانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیت های اقتصادی می باشد. بنابراین با توجه به منابع مالکیتی –وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری بسیار اهمیت دارد.

جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه وبالفعل، امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی این موسسات را در رابطه با مصرف منابع و کسب درآمد بالاتر را فراهم خواهد ساخت. مطالبات معوق از یک طرف منابع درگیر در بخش اعتباری را راکد و بلااستفاده کرده است و از سوی دیگر فرصت استفاده سایر مشتریان از منابع این موسسات مالی را گرفته و درنتیجه سود آوری را کاهش می دهد.

کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند، زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق می شود .

با توجه به افزایش مطالبات معوق در بانكهای كشور و ضرر و زیانی كه از این بابت گریبان گیر نظام بانكی كشور می گردد. ضرورت پرداختن به چنین موضوعی را آشكار می سازد. در این راستا واحدهای صنعتی و تولیدی كه عمده مشتریان و بدهكاران بانك می باشند. وبا توجه به شرایط خاص اقتصادی كشور و اعمال تحریم های بین المللی و قانون هدفمندی یارانه ها با مشكلات زیادی رو به رو هستند. و این موضوع تاثیر مستقیمی بر سود آوری آنها ودر نتیجه پرداخت مطالبات بانك را با موانع زیادی رو به رو می سازد. همچنین با توجه به ضرورت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت های قانونی و حفظ اشتغال، استفاده از روش های قهرآمیز و سایر اقدامات موجب تعطیلی یا كاهش فعالیت این واحدها می شود. از سوی دیگر عدم وصول مطالبات بانكی، ادامه فعالیت بانك را در خدمت رسانی به این واحدها با چالش های زیادی روبه رو می سازد.

نگرانی از بروز اپیدمی آنفولانزا در پاییز و زمستان 1401 / گروه های پرخطر حتما واکسن آنفولانزا تزریق کنند

رکنا: رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان این که نگرانی از ایجاد نوعی اپیدمی با شیوع آنفولانزا در کشورمان در فصول پاییز و زمستان نسبتا بالا است، عنوان کرد: هر تجمعی می تواند باعث افزایش احتمال شیوع بیماری هایی شود که قادر به ایجاد اپیدمی در محیط های انسانی هستند، زیرا تجمعات مختلف از جمله بازگشایی حضوری مدارس، تعداد تماس های روزانه افراد را افزایش می دهد و می تواند باعث گسترش یک اپیدمی شود. اما در شرایط موجود چاره دیگری جز بازگشایی مدارس نیست.

نگرانی از بروز اپیدمی آنفولانزا در پاییز و زمستان 1401 / گروه های پرخطر حتما واکسن آنفولانزا تزریق کنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، آنفولانزا یک نوع بیماری ویروسی تنفسی است که بخصوص در فصول سرد می تواند باعث ایجاد سرماخوردگی شدید در افراد شود. ویروس آنفولانزا چندین نوع دارد که از جمله مهمترین آنها می توان به آنفولانزای نوع B اشاره کرد که باعث ایجاد آنفولانزای فصلی می شود و فقط در انسان ها مشاهده می شود، اما بیشترین مشکل نظام بهداشتی بین المللی مربوط به آنفولانزای نوع A است که در حیوان و انسان مشترک است و معمولا هر سال جهش های جدیدی را از خود بروز می دهد که بعضا باعث افزایش قدرت سرایت پذیری و شدت بیماری زایی این ویروس می شود.

ایمنی جمعی ایرانیان در برابر آنفولانزا کاهش یافته است

در همین راستا، دکتر ابراهیم قادری، رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درباره احتمال شیوع گسترده آنفولانزا در ایران تعریف گروه های مختلف سهام در فصول سرد امسال به خبرنگار رکنا توضیح داد: آنفولانزای نوع B در یک دهه گذشته مرتبا جهش هایی داشته که بعضا باعث ایجاد اپیدمی های گسترده ای شده است. امسال هم نگرانی از ایجاد نوعی اپیدمی با شیوع آنفولانزا در کشورمان در فصول پاییز و زمستان نسبتا بالا است، زیرا به نظر می رسد امسال گردش ویروس آنفولانزا از سال های قبل بیشتر باشد و این در حالی است که ایمنی جمعی مردم در برابر این ویروس کمتر شده است.

وی افزود: در طول دوره کرونا به دلیل این که شهروندان برای پیشگیری از ابتلا به کرونا عمدتا از ماسک استفاده می کردند و پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کردند، میزان گردش ویروس آنفولانزا در سطح کشور کاهش یافته بود. این مساله باعث شده است که اکنون میزان ایمنی جمعی مردم ایران در برابر آنفولانزا کمتر شود و در چنین شرایطی بعید نیست اکنون که به حالت عادی زندگی برگشته ایم و پروتکل ها کمتر از سال گذشته رعایت می شود، میزان گردش ویروس آنفولانزا و سایر ویروس هایی که باعث ایجاد سرماخوردگی می شوند، افزایش یابد.

احتمال کوتاه بودن موج شیوع آنفولانزا در صورت بروز اپیدمی

قادری در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: هنوز نمی توان پیش بینی کرد که آیا قدرت سرایت پذیری ویروس آنفولانزا در پاییز و زمستان امسال، از سال های گذشته بیشتر خواهد بود یا خیر، اما با توجه به کم شدن ایمنی جمعی مردم در برابر آنفولانزا و کاهش سطح رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در جامعه، به نظر می رسد امسال میزان ابتلا به این بیماری در کشورمان از سال های کرونایی بیشتر باشد.

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: خوشبختانه در دوره کرونا مردم یاد گرفتند که چگونه می توانند در برابر بیماری های تنفسی از خودشان محافظت کنند. به همین دلیل، ما امیدواریم اگر موجی از شی.ه آنفولانزا در ایران شکل گرفت، خود مردم اصل فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و قرنطینه خانگی در منزل در صورت مشاهده علایم بیماری را رعایت کنند. در مجموع هم به نظر می رسد حتی اگر موج شدیدی از شیوع آنفولانزا در فصول سرد امسال ایجاد شود، این موج خیلی زود شکسته شود.

گروه های پرخطر حتما واکسن آنفولانزا تزریق کنند

قادری با تاکید بر این که واکسن آنفولانزا به تعداد کافی در دسترس مردم قرار دارد، عنوان کرد: اکنون انواع واکسن های تولید داخل و خارج برای پیشگیری از شیوع آنفولانزا در داروخانه ها موجود است. البته ما به طور خاص به گروه های پرخطر شامل افراد مسن، کودکان بالای 6 ماه، افراد دارای بیماری های زمینه ای، کادر بهداشت و درمان و سایر افرادی که به طور روزمره با جمعیت بالایی از شهروندان سر و کار دارند، توصیه می کنیم که واکسن آنفولانزا تزریق کنند، چون این افراد بیش از سایرین در معرض ابتلا به آنفولانزا قرار دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: تزریق واکسن کرونا از ابتلا به آنفولانزا پیشگیری نمی کند و تزریق واکسن آنفولانزا نیز نقشی در جلوگیری از ابتلا به کرونا ندارد. زیرا هرکدام از این واکسن ها روی ویروس مخصوص به خود تاثیر دارند. اما افراد پرخطری که در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار داشتند، همان افرادی هستند که باید واکسن آنفولانزا را نیز زودتر از سایرین تزیق کنند.

نمی توان مدارس و دانشگاه ها را برای همیشه بسته نگه داشت

در ادامه گفت و گو با رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تعریف گروه های مختلف سهام از او پرسیدیم که آیا بازگشایی حضوری مدارس و تجمع دانش آموزان در مدرسه، آن هم در شرایطی که واکسیناسیون اجباری نیست و سطح رعایت پروتکل های بهداشتی در کودکان و نوجوانان نیز به شدت پایین آمده است، می تواند باعث افزایش شیوع آنفولانزا و کرونا شود یا خیر؟

قادری در پاسخ به این سوال گفت: هر تجمعی می تواند باعث افزایش احتمال شیوع بیماری هایی شود که قادر به ایجاد اپیدمی در محیط های انسانی هستند، زیرا تجمعات مختلف از جمله بازگشایی حضوری مدارس، تعداد تماس های روزانه افراد را افزایش می دهد و می تواند باعث گسترش یک اپیدمی شود. اما در شرایط موجود چاره دیگری جز بازگشایی مدارس برای ما نمانده و تصمیم گیری سیاست گذاران ارشد نظام تعلیم و تربیت کشور این است که مدارس و دانشگاه ها به حالت عادی بازگردند.

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: اتفاقاتی که در سال های گذشته در سیستم آموزشی ایران و سایر کشورهای جهان رخ داد، نشان می دهد که ما نمی توانیم مدارس و دانشگاه ها را برای همیشه بسته نگه داریم، بلکه باید آموزش های حضوری را ادامه دهیم، اما با گسترش ارائه آموزش های مربوط به خودمراقبتی، از دانش آموزان و دانشجویان بخواهیم که حتما در هنگام عطسه، سرفه و سایر علایم مربوط به بیماری های تنفسی، پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و ترجیحا در منزل بمانند.

وی در پایان تصریح کرد: شست و شوی مکرر دست ها، رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک در صورت داشتن علایم، مراجعه به پزشک و قرنطینه خانگی در صورت تشدید علایم، مصرف مایعات در صورت ابتلا به بیماری و سایر پروتکل های بهداشتی که درباره پاندمی کرونا وجود داشت، مهمترین توصیه هایی است که می تواند مانع از گسترش اپیدمی آنفولانزا در کشور شود.

کاهش آمار سرقت محصولات گروه سایپا با ارتقاء ايمنی و كيفيت

کاهش آمار سرقت محصولات گروه سایپا با ارتقاء ايمنی و كيفيت

به گزارش سایپانیوز، مدیر مهندسی محصول گروه سایپا در خصوص ايمنی و امنيت خودروهای توليد گروه خودروسازی سایپا گفت: همواره خود را متعهد به بهبود مستمر كیفیت محصولات خود دانسته و به ويژه پس از دستور ویژه ریاست محترم جمهوری و در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم ارتقاء ايمنی و كيفيت خودرو، با برنامه ریزی و تعریف پروژه های مختلف موفق به ارتقا كیفیت، ايمنی و امنيت محصولات شده است.
گاگیک کشیشیان گفت: در همین راستا و به منظور افزايش رضايت مشتريان گرامی، مدت زمان گارانتی و همچنین خدمات امدادی برای كلیه محصولات گروه، از ابتدای سال 1401 از دو سال (مطابق قانون) به سه سال افزایش یافته است.
او افزود: علیرغم استمرار تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی و صنعت خودرو، با وجود تعلیق 6 استاندارد در شواری عالی استاندارد، با برنامه ریزی های انجام شده كلیه محصولات آتی گروه خودروسازی سایپا منطبق با استانداردهای 85 گانه تقدیم مشتریان و ملت عزیز خواهد شد.
کشیشیان تصریح کرد: با همت و پشتكار جوانان نخبه و عزم جمعی همه اركان سازمان، گروه سایپا مفتخر است كه شاهین، ایمن ترین خودرو كشور را تقدیم كشور و ملت عزیز نموده است.
او خاطر نشان کرد: گروه سایپا با همكاری نزدیک با پلیس آگاهی، اقدامات بسیار موثری در راستای ارتقا ایمنی در برابر سرقت خودرو و قطعات آن انجام داده به گونه ای كه آمار سرقت محصولات این شركت به شدت كاهش داشته است.
کشیشیان در خصوص اقدامات افزایش امنیت انجام شده در خانواده محصولات X200 گفت : جانمايی سامانه های ECU، ACU و ICU داخل اتاق و پشت داشبورد كه امكان دسترسی سارقين به اين اجزا را بسيار مشكل كرده و بنا به گزارش پليس آگاهی عملا سرقت اين قطعات در محصولات سايپا به صفر رسيده است.
او افزود: تبديل مكانيزم قفل درب ها از لينكی به كابلی و همچنين حذف دكمه قفل كن داخلی، كه موجب افزايش امنيت خودرو در بازكردن درب های خودرو از بيرون شده است و همچنین حذف قفل روی درب صندوق و قفل درب سمت شاگرد، به منظور محدوديت در دسترسی سارقین به صندوق عقب و ورود به خودرو از دیگر اقدامات در محصولات خانواده ایکس 200 است.
مدیر مهندسی محصول گروه سایپا تصریح کرد: تغییر دستگیره درب های جانبی به حالت Easy Open ضمن سهولت باز شدن و بروز شدن دستگیره ها باعث افزایش امنیت خودرو در مقابل سرقت از طریق باز کردن لینك دستگیره از لای دستگیره مورد نظر شده است.
کشیشیان گفت: در خصوص مكانيزم قفل درب موتور محصولات X200 نيز با عبور کابل درب موتور از داخل لوله فلزی باعث ارتقا امنیت درب موتور و پیش گیری از دسترسی سارق به قفل درب موتور شده است.
او خاطر نشان کرد : همچنین رديابی قطعات مهم و گران قيمت (بيش از 30قطعه كه در حال گسترش به بيش از 70 قطعه می باشد) با شماره سريال و لينك آن با شماره شاسی، به منظور امكان رديابی قطعات سرقت شده توسط خودروساز و پليس آگاهی از دیگر اقدامات گروه سایپا در كليه محصولات گروه خودرو سازی سايپا است.
کشیشیان در خصوص خانواده محصولات SP100 (شاهين، آريا) افزود: درخصوص محصولات خانواده SP100 ، با توجه به تكنولوژی به روز اين محصولات، علاوه بر مواردی كه در محصولات X200 به آن اشاره شد، تجهيز خودرو به سامانه PEPS (ورود بدون كليد) ، ESCL (قفل برقی فرمان) و استارت دكمه ای تعریف گروه های مختلف سهام كه از طريق ECU و BCM مديريت امنيتی محصول را بر عهده دارد.
او خاطر نشان کرد: از نكات بسيار مهم و منحصر به فرد محصولات خانواده شاهين، همچنین می توان به استفاده از ورق های HSS با استحكام بالا در بدنه خودرو اشاره نمود، كه علاوه بر افزايش ايمنی خودرو در تصادفات، باعث افزايش امنيت ورود سارقين از طريق خم كردن كلاف درب ها شده است نیز در نظر گرفته شده است.

کاهش آمار سرقت محصولات گروه سایپا با ارتقاء ایمنی و کیفیت

کاهش آمار سرقت محصولات گروه سایپا با ارتقاء ایمنی و کیفیت

گروه سایپا ضمن همکاری نزدیک با پلیس آگاهی، اقدامات بسیار موثری در راستای ارتقا ایمنی در برابر سرقت خودرو و قطعات آن انجام داده به گونه ای که آمار سرقت محصولات این شرکت به شدت کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری برنا، مدیر مهندسی محصول گروه سایپا در خصوص ایمنی و امنیت خودروهای تولید گروه خودروسازی سایپا گفت: همواره خود را متعهد به بهبود مستمر کیفیت محصولات خود دانسته و به ویژه پس از دستور ویژه ریاست محترم جمهوری و در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم ارتقاء ایمنی و کیفیت خودرو، با برنامه ریزی و تعریف پروژه های مختلف موفق به ارتقا کیفیت، ایمنی و امنیت محصولات شده است.

گاگیک کشیشیان گفت: در همین راستا و به منظور افزایش رضایت مشتریان گرامی، مدت زمان گارانتی و همچنین خدمات امدادی برای کلیه محصولات گروه، از ابتدای سال 1401 از دو سال (مطابق قانون) به سه سال افزایش یافته است.

او افزود: علیرغم استمرار تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی و صنعت خودرو، با وجود تعلیق 6 استاندارد در شواری عالی استاندارد، با برنامه ریزی های انجام شده کلیه محصولات آتی گروه خودروسازی سایپا منطبق با استانداردهای 85 گانه تقدیم مشتریان و ملت عزیز خواهد شد.

کشیشیان تصریح تعریف گروه های مختلف سهام کرد: با همت و پشتکار جوانان نخبه و عزم جمعی همه ارکان سازمان، گروه سایپا مفتخر است که شاهین، ایمن ترین خودرو کشور را تقدیم کشور و ملت عزیز نموده است.

او خاطر نشان کرد: گروه سایپا با همکاری نزدیک با پلیس آگاهی، اقدامات بسیار موثری در راستای ارتقا ایمنی در برابر سرقت خودرو و قطعات آن انجام داده به گونه ای که آمار سرقت محصولات این شرکت به شدت کاهش داشته است.

کشیشیان در خصوص اقدامات افزایش امنیت انجام شده در خانواده محصولات X200 گفت : جانمایی سامانه های ECU، ACU و ICU داخل اتاق و پشت داشبورد که امکان دسترسی سارقین به این اجزا را بسیار مشکل کرده و بنا به گزارش پلیس آگاهی عملا سرقت این قطعات در محصولات سایپا به صفر رسیده است.

او افزود: تبدیل مکانیزم قفل درب ها از لینکی به کابلی و همچنین حذف دکمه تعریف گروه های مختلف سهام قفل کن داخلی، که موجب افزایش امنیت خودرو در بازکردن درب های خودرو از بیرون شده است و همچنین حذف قفل روی درب صندوق و قفل درب سمت شاگرد، به منظور محدودیت در دسترسی سارقین به صندوق عقب و ورود به خودرو از دیگر اقدامات در محصولات خانواده ایکس 200 است.

مدیر مهندسی محصول گروه سایپا تصریح کرد: تغییر دستگیره درب های جانبی به حالت Easy Open ضمن سهولت باز شدن و بروز شدن دستگیره ها باعث افزایش امنیت خودرو در مقابل سرقت از طریق باز کردن لینک دستگیره از لای دستگیره مورد نظر شده است.

کشیشیان گفت: در خصوص مکانیزم قفل درب موتور محصولات X200 نیز با عبور کابل درب موتور از داخل لوله فلزی باعث ارتقا امنیت درب موتور و پیش گیری از دسترسی سارق به قفل درب موتور شده است.

او خاطر نشان کرد : همچنین ردیابی قطعات مهم و گران قیمت (بیش از 30قطعه که در حال گسترش به بیش از 70 قطعه می باشد) با شماره سریال و لینک آن با شماره شاسی، به منظور امکان ردیابی قطعات سرقت شده توسط خودروساز و پلیس آگاهی از دیگر اقدامات گروه سایپا در کلیه محصولات گروه خودرو سازی سایپا است.

کشیشیان در خصوص خانواده محصولات SP100 (شاهین، آریا) افزود: درخصوص محصولات خانواده SP100 ، با توجه به تکنولوژی به تعریف گروه های مختلف سهام روز این محصولات، علاوه بر مواردی که در محصولات X200 به آن اشاره شد، تجهیز خودرو به سامانه PEPS (ورود بدون کلید) ، ESCL (قفل برقی فرمان) و استارت دکمه ای که از طریق ECU و BCM مدیریت امنیتی محصول را بر عهده دارد.

او خاطر نشان کرد: از نکات بسیار مهم و منحصر به فرد محصولات خانواده شاهین، همچنین می توان به استفاده از ورق های HSS با استحکام بالا در بدنه خودرو اشاره نمود، که علاوه بر افزایش ایمنی خودرو در تصادفات، باعث افزایش امنیت ورود سارقین از طریق خم کردن کلاف درب ها شده است نیز در نظر گرفته شده است.

تعریف گروه های مختلف سهام

دنیای اقتصاد : با وجود اینکه تعداد فایل های فروش در بازار معاملات مسکن بسیار بیشتر از نیاز بالفعل بازار (تعداد خریداران در حال جست وجو) است، اما واسطه های ملکی معتقدند فروشنده های حاضر در بازار را باید به دو دسته تقسیم کرد . . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نحوه خرید افراد حقیقی در بورس کالا چگونه است؟

عرضه و تقاضا و نیاز بازار. • حذف واسطه گری و واسطه های غیرضروری در معاملات و خرید و فروش مستقیم بین فروشنده و خریدار. • کاهش نوسانات مخل بازار و امکان انتقال ریسک. • کاهش ریسک بین فروشنده و خریدار به دلیل اجرای عملیات از طریق اتاق پایاپای. • امکان انجام معاملات نقدی و آتی کالا با استفاده از ابزارهای مناسب . • فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و .

دلار در میانه کانال 25هزار تومان ایستاد / فروش یورو با قیمت 30200تومان

، قیمت دلار آزاد با 50تومان افزایش به 25650 و یورو با رشد 100تومانی در مقایسه با دیروز به 30400تومان رسید. در تابلوی صرافی ها دلار برای فروش با قیمت 25300 و برای خرید 24850تومان نمایان شد. در این بازار هر اسکناس یورو با قیمت 29500تومان فروخته می شود و نرخ خرید آن از فروشنده هم 29100تومان است. سامانه نیما امروز قیمت فروش دلار را 22421 و یورو را 26606تومان اعلام کرد. قیمت خرید دلار و یورو هم در این سامانه به ترتیب 22219 و 26367تومان است. .

تفاوت های اساسی بورس ایران با بورس های دنیا

سهامداران حقیقی و حقوقی و فعالیت های خرید و فروش نامتوازن است. علاوه بر امکان دخالت دولت از طریق شورای عالی بورس بر بازار سرمایه، دولت می تواند در قالب شرکت های حقوقی که عموما به بانک ها و صندوق های بازنشستگی تقسیم می شوند، در نقش سهامداران عمده شرکت های بورسی حاضر شود و روند معاملات را تحت نظر و تصمیمات خود درآورد، بنابراین سهامداران حقوقی به خاطر وزن و سهم بالایی که دارند از قدرت بازاری بیشتری نسبت به .

زورآزمایی بزرگان در بازار مسکن

. 4درصدی قیمت، رکورددار افت قیمت مسکن در تیرماه بوده و بعدازآن منطقه 11با 3.3درصد افت قیمت در رتبه دوم قرار گرفته است. منطقه 19تهران نیز با حدود 2.9درصد کاهش قیمت، در رتبه سوم این فهرست قرار دارد و مابقی 5منطقه موجود در فهرست کاهش قیمت مسکن فقط نیم تا 2.7درصد افت قیمت را تجربه کرده اند. شواهد امر حاکی از این است که در تیرماه، معاملات مسکن شهر تهران با وجود اینکه از نظر تعداد کمتر از معاملات مثبت .

یک شایعه بازار ارز را بهم ریخت

تعطیلی دوهفته ای پایتخت در ساعات فعلی در بازار می تازد و می تواند مسیر نرخ را تغییر دهد. روز گذشته وزیر بهداشت در نامه ای به رهبری خواستار تعطیلی پایتخت برای مبارزه با کرونا شد. هر چند هنوز هیچ خبری در این باره داده نشده اما فروشنده های بازار از ترس برخورد با تعطیلی دو هفته ای بازار شروع به فروش ارز کرده اند. با وجود این همچنان تعداد خریداران بازار از فروشندگان بیشتر است و ظاهرا بدبینی به .

ریزش شاخص کل بورس

سپید ، خساپا ، برکت ، خودرو ، فملی ، شستا و ولکار در گروه پرتراکنش های بورس و نمادهای لطیف ، شصدف ، فگستر ، دی ، کرمان ، فتوسا و گدنا در گروه پرتراکنش های فرابورس قرار گرفتند. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به حدود پنج هزار و 200میلیارد تومان رسید. افراد حقیقی در بورس امروز 300میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به .

هراس قرنطینه ای در بازار سکه

به گزارش اقتصادنیوز، بعدازظهر روز یک شنبه، فروشنده ها در بازار سکه فعال تر شدند. به گفته فعالان، اعلام خبر احتمال قرنطینه دو هفته ای تهران باعث شد که برخی از معامله گران نه تنها از موقعیت خرید خارج شوند که دست به فروش بزنند. به طور طبیعی در صورت تعطیلی بازار سکه، خریدها کاهش پیدا می کند و پایین آمدن حجم تقاضا منجر به افت قیمت سکه خواهد شد. در کنار این، تعداد زیادی از معامله گران تمایلی .

بنکداران هر آمپر باتری را تا هزار تومان ارزان تر عرضه می کنند

را در جای دیگری جست وجو می کنند. دراین شرایط اتحادیه چگونه می تواند نسبت به تعیین قیمت واحد و معقول برای فروش اقدام کند؟ البته ما می توانیم محصول کارخانه های دیگر را تعیین قیمت کنیم. اما با توجه به شرایطی که توضیح داده شد، باتری های چندنرخی شرکت مذکور را نمی توانیم قیمت گذاری کنیم. به طور کلی مسئولیت بازار چندنرخی محصولاتشان به عهده مدیران این شرکت است. .

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس امروز (11مرداد) / خروج پول 300میلیارد تومانی حقیقی ها

حقوقی ها امروز حدود 300میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و 210میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی 22درصد یعنی هزار و 130میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان 6درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه محصولات شیمیایی ، فلزات اساسی و بانک ها و موسسات اعتباری رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه های استخراج کانه های فلزی .

درآمد هنگفت دلالان به پایان می رسد

ما یا بعضاً در خودروهای خارجی، تعرفه های گمرکی صادرشده یا در بحث مسکن، بحث قیمت زمین، قیمت مصالح و خیلی چیزهای دیگر مشخص می کند. اخذ مالیات از دلالی که سود خود را از خرید و فروش در تعداد بالا می برد، تأثیر خاصی در بحث قیمت ندارد. اتفاقاً ادامه این وضعیت باعث افزایش قیمت ها می شود. زمانی که در بخش دلالی و واسطه گری و سوداگری بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و مسکن سود هنگفتی نهفته .

آینده مبهم کسب و کار های اینترنتی با اجرای طرح صیانت مجلس

اگر طرح موسوم به صیانت به تصویب برسد، بخش عمده ای از تجارت و کسب و کار های اینترنتی و فروش کالا و خرید برای مردم دچار اختلال می شود چراکه هر دو طرف خریدار و فروشنده طی سال های اخیر به شکل عمده از بازار سنتی خارج شده و به دلیل راحتی بیشتر، سرعت بالاتر و حذف هزینه رفت و آمد حاضر نیستند مجددا به بازار سنتی بازگردند از این رو سیاستگذار در زمان بررسی و تصویب این طرح باید به این موضوع توجه اساسی داشته باشد. .

لحظه به لحظه با بازار 11 مرداد 1400

. 9:23 نفتی ها امروز در بازار سهام با فشار فروش داد و ستد می شوند. در این میان #ونفت, #شبریز و #شتران مثبت و متعادل اند. #شپنا، #شتران، #شبهرن، #شبریز و #شرانل منفی و متعادل معامله می شوند. #شزنگ تک نماد پر عرضه گروه است. 9:33 بانکی ها نیز امروز در تالار بورس با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند. #وتجارت، #وبملت .

گزارش اشپیگل از بازار خودرو

نشریه اشپیگل آلمان در گزارشی به بررسی وضعیت بازار خودرو ایران پرداخته است. خبرنگار این نشریه ضمن ارزیابی روند خرید و فروش خودرو در بازار ایران طی سالهای پس از تحریم به سراغ فعالان بازار خودرو ایران نیز رفته و طی گفت و گویی با علی خسروانی یکی از فعالان بازار خودرو تهران نوشته است: او بیشتر از همه، دوست دارد مرسدس و ب ام و بفروشد. بنا به گفته این فروشنده اتومبیل، این خودروها پرطرفدارترین .

گزارش روزانه صندوق های ETF (10 مرداد) / دارا یکم و پالایش بیش ترین افت قیمت صندوق ها را شاهد بودند

افت قیمت (0.9درصد) این گروه به صندوق پشتوانه طلای لوتوس (طلا) اختصاص یافت. کل ارزش معاملات صندوق های معامله پذیر در نهایت به رقم هزار و 240میلیارد تومان رسید و خروج پول حقیقی 250میلیارد تومان شد، این در حالی است که گردش امروز بازار سهام در حدود 6هزار میلیارد تومان و مقدار ورود پول حقیقی 45میلیارد تومان بود. برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی، روی آن کلیک کنید .

4 راه توسعه کسب وکار از مسیر تولید محتوا

مخاطب برای کسب وکار توجه می کند. محتوا قدرت زیادی برای جذب مخاطبان جدید و حفظ مخاطبان کنونی ایفا می کند که بیشتر کسب وکارها از آن غافل هستند البته منظور از تولید محتوا، فقط جفت وجور کردن مطلب 500 کلمه ای و قرار دادن آن روی وبگاه نیست. محتوایی که بتواند منجر به جذب و حفظ مخاطب شود باید بر اساس اصول برندسازی و بهینه سازی موتور جست وجو یا همان سئو آماده شود تا بتواند بیشترین .

چند هشدار در مورد خرید آنلاین جنس دست دوم

. یکی از شگردهای مجرمان سایبری درج آگهی دروغین اجناس دست دوم در سایت های واسطه گر اینترنتی است که در آن آگهی دهنده سعی دارد به بهانه های مختلف مبلغی را تحت عنوان بیعانه یا پیش پرداخت از شهروندان دریافت کند. به گزارش فکرشهر به نقل از پلیس، این آگهی ها معمولا قیمت های وسوسه انگیز و زیرقیمت بازار دارند و فروشنده شما را ترقیب می کند قبل از رویت کالا و برای جلوگیری از فروش آن به فرد .

مُسکن هایی برای کاهش التهاب بازار

پایه و. مشخص نبود. با این وجود پیامدهای خروج سیمان از بورس کالا به مراتب بیشتر برآورد می شود، چراکه با وجود کمبودهای فعلی که در بازار سیمان شاهد آن هستیم، واسطه گری و دلالی در این بازار به طور فزاینده ای بیشتر خواهد شد. با توجه به تمام موارد یادشده مقرر شد روند عرضه سیمان در بورس کالا اصلاح و تمام معاملات به این بازار منتقل شود. وی افزود: در همین حال انتظار می رود تمامی ابهامات موجود در مسیر .

قیمت سازی های کاذب در اپلیکیش ها مانع کاهش قیمت مسکن می شود

کرده و هزینه های بالای اجاره بها و مسکن را به مستاجران و خریداران واقعی، تحمیل می کنند. نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر بازار موجب جولان دلالان و واسطه گر ها در بازار شده است، تصریح کرد: بسیاری از دلالان با حضور در بستر خالی از نظارت، اپلیکیشن های خرید و فروش، قیمت سازی کاذب کرده و مانع کاهش قیمت مسکن می شود. لذا بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت های خرید و فروش و اجرای دقیق و جدی قانون مالیات بر خانه های خالی است. .

کاهش 41 درصدی حجم سهام معامله شده در بورس فارس

دنیای اقتصاد- شیراز - محمد صداقت : مقایسه تعداد سهام و اوراق مشارکت معامله شده طی تیر امسال در بورس منطقه ای فارس نسبت به آمار مشابه سال گذشته نشان می دهد حجم سهام معامله شده 41درصد و ارزش ریالی معاملات 78درصد کاهش داشته است. محمد کیامهر، مدیر بورس منطقه ای فارس با اعلام این خبر افزود: در تیر 1400 طی 20 روز فعالیت 685میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 4.906 میلیارد ریال در بورس منطقه ای فارس مورد معامله قرار گرفت. متوسط ارزش روزانه خرید و فروش سهام طی این مدت 245.317 میلیون ریال بوده است. وی همچنین گفت: بررسی ترکیب معاملات انجام شده حاکی از آن است که 49درصد ارزش معاملات مربوط به خرید سهام و 51درصد به فروش سهام اختصاص داشته است. به گفته وی تعداد شرکت های استانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 31 شرکت است که از این میان پنج شرکت در بازار اول، 11 شرکت در بازار دوم و 15 شرکت در فرابورس قرار دارند. کیامهر اظهار کرد: در یک ماه اخیر 50 شرکت کارگزاری خدمات لازم را به سهامداران و متقاضیان ارائه داده اند که سرانه معاملات هر کارگزاری طی این مدت 98.127 میلیون ریال و سرانه معاملات روزانه هر کارگزار 4.906 میلیون ریال بوده است. .

فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت در بازار بورس ایران

فروش یاقوت به منظور کاهش ریسک و افزایش بازدهی برای معامله گران تهیه شده و با توجه به تحرکات قیمتی در بازار سیگنال خرید و فروش برای سرمایه گذاری صادر می کنند. ذکر این نکته را مجددا ضروری می دانیم که هیچگونه قطعیتی در بازار سرمایه وجود ندارد به زبان اقتصاددانان تنها قطعیت علم اقتصاد عدم قطعیت است و احتمال بروز هر رخدادی ممکن است.بر اساس همین اصل امکان اینکه یک سهم با صف خرید چندده میلیونی در .

بازار معاملات املاک در مناطق مختلف پایتخت

روزنامه دنیای اقتصاد: بررسی وضعیت بازار املاک در مناطق مختلف شهر تهران نشان می دهد: بخشی از فروشنده های مسکن که تا چند هفته پیش از بازار عقب نشینی کرده بودند مجددا به بازار بازگشته اند. بازار مسکن در شرایط خاصی به سر می برد. آن طور که مشاوران املاک و فعالان بازار مسکن عنوان می کنند در حال حاضر وضعیت فایل های عرضه شده به لحاظ قیمتی و حجم تفاوت چندانی با وضعیت چند هفته قبل نداشته است. در .

بازار معاملات املاک در مناطق مختلف پایتخت

اما اکنون در برخی مناطق شهری مشاوران املاک عنوان می کنند با مشخص شدن نتیجه انتخابات و تغییر شرایط سایر بازارها، برخی از فروشنده های مسکن نیز به بازار بازگشته اند. این فروشنده ها که به نظر می رسد تصمیم قطعی برای فروش ملک خود دارند اگرچه حاضر به ارائه تخفیف های قابل توجه در قیمت پیشنهادی خود نیستند، اما پای میز معامله اندکی قیمت پیشنهادی خود را تعدیل می کنند. به گفته مشاوران املاک بخش زیادی از این فروشندها، از گروه تبدیل به احسن هستند. یعنی افرادی که ملکی دارند و با فروش آن بنا دارند آن را به لحاظ منطقه ای، متراژی یا عمربنا ارتقا دهند. در جدول نبض بازار امروز قیمت پیشنهادی آپا .

افزایش قیمت خودرو در بازار کم رونق

. در حال حاضر مشاهدات بازار نشان می دهد سایپا 111 به مرز 140 میلیون تومان رسیده است. علاوه براین کوئیک دنده ای 153 میلیون تومان، ساینا 147 میلیون تومان و تیبادو 140 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. در بازار امروز خرید و فروش خودرو پژو 405 جی ال ایکس 216 میلیون توممان، پژو پارس 250 میلیون تومان، پژو 206تیپ دو 225 میلیون تومان، پژو 206 صندوقدار 276 میلیون تومان، رانا پلاس 233 میلیون تومان، سمند ال ایکس 218 میلیون تومان، و پژو 207 اتوماتیک 385 میلیون تومان به فروش می رسد. .

جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز شنبه 9 مرداد 1400

. ، سرمایه گذاری، بیمه و صندوق بازنشستگی، شرکت های چند رشته ای صنعتی، قند و شکر، ساخت محصولات فلزی، خدمات فنی مهندسی و حمل و نقل از جمله گروه های نسبتا سبزرنگ بازار هستند. صف های خرید بالاخره جلو افتادند برای اولین بار بعد از شروع ریزش بورس در سال گذشته، ارزش صف های خرید بالاخره از صف های فروش بیشتر شد. در ساعات پایانی معاملات امروز حدود 115 نماد یعنی 18 درصد بازار سرمایه صف .

جدال نیروهای تعریف گروه های مختلف سهام درونی و بیرونی در بازار سهام

مازاد عرضه 15 میلیارد تومانی بسته شد. در پایان معاملات چهارشنبه 76 نماد صف فروش داشتند و تعداد نمادهای صف خرید 56 نماد بود. همچنین در این روز ارزش صف های خرید نسبت به پایان روز گذشته 8 درصد افت کرد و در رقم 507 میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش نیز 7 درصد کاهش یافت و 522 میلیارد تومان شد. روز چهارشنبه شرکت سپید ماکیان (با نماد معاملاتی سپید) با صف خرید 270 میلیارد تومانی .

مسیرهای معامله گری موفق در بورس

مراقبت کنید اصولا سه گروه معامله گر در بازار ها وجود دارد : معامله گر روزانه کسی است که تمام معاملات خود را در طول یک روز انجام می دهد و در آخر روز خود هیچ معامله فعال یا بازی ندارد. این دسته از تریدرها در طی چند ساعت یا ثانیه ( اسکالپر ) تکلیف خریدها و فروش های خود را معلوم می کنند سوئینگ تریدر ها معاملات این دسته بر نگهداری و فروش در قیمت مشخص است .

دیفای چیست ؟

به گزارش ملیت، همان طور که می دانید امروزه با پیدایش ارزهای دیجیتال ، سرمایه گذاری ها در نظام های مالی قدیمی در حال کمرنگ تر شدن هستند. روزانه حجم زیادی از معاملات مالی در بستر کریپتوکارنسی ها انجام می شوند و همین امر ارزش و اهمیت این بازار را برای همگان مشخص کرده است. شاید از خودتان بپرسید که علت این موضوع چیست و چرا ارزهای دیجیتال نسبت به بازارهای مالی قدیمی برتری دارند؟ .

محله ای به نام پسر ناصرالدین شاه | پرسه در خاطرات کامرانیه

زمینه ساز نامگذاری و هویت بخشی به 2 محله معروف شمال شهر شد. نخست محله ای به نام کامرانیه و دیگری پس از فروش باغ به خانواده فرمانفرما و با هویت بخشی به محله فرمانیه. بخشی از هویت محله کامرانیه را اکنون باید در دل محله کهن حصار بوعلی جست وجو کرد. تکیه بالا یا به قول اهالی محله همان تکیه آقا با انبوه خاطراتی که از عزاداری ها و دورهمی های مذهبی اهالی حصار بوعلی در دل خود جا داده است .

راهنمای خرید عرضه اولیه سهام برای تازه واردان

داشته باشد. در حال حاضر در بورس ایران، عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ (Book Building) انجام می شود. در این روش همه خریداران در یک زمان معین که توسط ناظر بازار مشخص می شود، در بازه قیمتی (معمولاً در سقف) اقدام به ثبت سفارش تعداد مشخص شده از سهام می کنند. عرضه اولیه سهام فرآیندی است که طی آن سهام یک شرکت برای اولین بار در بورس عرضه می شود. از آنجایی که قیمت عرضه پایین تر از .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.