تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟


نسبتهای مالی برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و سود آوری شرکتها

نسبت های نقدینگی
نسبت های فعالیت
نسبت های اهرمی
نسبت های سود آوری
نسبت بازده سرمایه گذاریهاR.O.I
نسبتهای ارزش بازار
تجزیه و تحلیل نسبتها با تجزیه وتحلیل افقی وعمودی کاملا” متفاوت می باشد.
برای تکمیل تجزیه و تحلیل مالی مقایسه ای ارقام حسابهای مختلف با یکدیگر ضرورت دارد.این بررسی از طریق تجزیه و تحلیل نسبتها انجام می گیرد.نسبتهای مالی زیادی وجود دارد،
که تحلیلگران مالی با توجه به اهمیتی که برای روابط بین اقلام قائل هستند،آنها را مورد استفاده قرار می دهند.
تحلیلگران مالی معمولا” نسبتها را به دو شکل مورد بررسی قرارمی دهند:
1) مقایسه با صنایع مشابه
2) تجزیه و تحلیل روند: نسبتهای مربوط به دوره جاری با نسبتهای سالهای گذشته و نسبتهای مورد انتظار عادی مقایسه می شود تا مشخص گردد آیا وضعیت مالی شرکت رو به بهبود
است یا خیر.
تجزیه و تحلیل افقی :
بررسی روند حسابها طی چند سال مختلف می باشد،به طور مثال کسب 3 میلیون ریال سود در سال جاری در مقایسه با 1 میلیون ریال سود سال مالی قبل به نظر مطلوب و امیدوار
کننده می رسد ولی درمقایسه با 4 میلیون ریال سود سال قبل آن رضایت بخش نمی باشد، تجزیه و تحلیل افقی غالبا” در صورتهای مالی مقایسه ای نشان داده می شود و بعضا”
برای اینکه نتیجه مطلوبتری به رست بیاید،از صورتهای مالی 5 سال استفاده می شود
تجزیه و تحلیل عمودی :
در تجزیه و تحلیل عمودی یک قلم مهم درصورتهای مالی به عنوان ارزش پایه به کارگرفته می شود و سایر اقلام آن صورتهای مالی با این قلم پایه مقایسه می شود. به عنوان مثال
در تجزیه و تحلیل عمودی ترازنامه مجموع داراییها یا مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام،100% در نظرگرفته شده و هریک از اقلام داراییها نسبت به مجموع داراییها و هر یک از اقلام
بدهیها و حقوق صاحبان سهام نسبت به مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.درصورت سود وزیان نیز فروش خالص معادل 100% در نظرگرفته شده وسایرحسابها
نسبت به آن سنجیده می شوند.
تجزیه و تحلیل عمودی به منظور افشای ساختاردرونی سازمان به کار می رود، افشای اطلاعاتی نظیر روابط موجود بین هر یک ازحسابهای سود و زیان و درآمد فروش و ترکیب داراییهایی
که ایجاد ترکیب منابع سرمایه شامل بدهیها،اعم ازجاری یا بلند مدت و یا حقوق صاحبان سهام و غیره…؛علاوه بر این نتایج تجزیه و تحلیل عمودی برای ارزیابی موقعیت نسبی شرکت در
صنعت به کارمی رود.
لازم به ذکر است در تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی رقم خاص با یک رقم درهمان طبقه یا همان حساب مقایسه می شود.
نسبت های نقدینگی
حاشیه ایمنی اعتباردهندگان / سرمایه در گردش = بدهیهای جاری – داراییهای جاری
توانایی پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری/ نسبت جاری = بدهیهای جاری ÷ داراییهای جاری
توانایی دقیقتر برای پوشش بدهیهای جاری/ نسبت آنی (سریع) = بدهیهای جاری ÷ ( (پ.پ + موجودی کالا) – داراییهای جاری
نسبتهای فعالیت :
نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهای دریافتنی = متوسط حسابهای دریافتنی ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط حسابهای دریافتنی = 2 ÷ (حسابهای دریافتنی پایان دوره + حسابهای دریافتنی اول دوره )
متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهای دریافتنی ÷ 365
نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودی کالا ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط موجودی کالا = 2 ÷ (موجودی کالا پایان دوره + موجودی کالا اول دوره )
نسبت دوره گردش کالا = نسبت گردش کالا ÷ 365
توانایی به کارگیری موثرداراییها/ گردش مجموع داراییها = متوسط مجموع داراییها ÷ فروش خالص

نسبتهای اهرمی :
نشان دهنده داراییهایی است که از طریق بدهیها تأ مین شدند/ نسبت بدهی = مجموع داراییها ÷ مجموع بدهیها
توانایی پرداخت بدهیها/ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهیها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزینه بهره = هزینه بهره ÷ سود قبل از بهره و مالیات
نسبتهای سود آوری :
درصد هرریال فروش را نشان می دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقی می ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص
سودآوری درآمدها را نشان می دهد/ نسبت سود خالص = فروش خالص ÷ سود خالص
(R.O.I) بازده سرمایه گذاریها
برای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشند، 2 نسبت :
میزان کارایی مدیریت در بکارگیری منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراییها R.O.A تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ = متوسط مجموع داراییها ÷ سود خالص
بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام E.O. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراییها ) × بازده مجموع داراییها
نسبتهای ارزش بازار : یاد آِوری می شود برای شرکتهائی است که در بورس وارد شده باشند

عملکرد شرکت / سود هر سهم (EPS) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص
ارزیابی شرکت/ نسبت قیمت به سود (P/E) = سود هر سهم ÷ قیمت روز هر سهم
نسبت ارزش دفتری هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
دریافت سود سهام را نشان می دهند :
بازده سود سهام = قیمت بازار هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم
نسبت پرداختی سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم

تجزیه و تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ تحلیل عمودی چیست؟

در یک شرکت سالم که در سلامت مالی به سر می‌برد، موارد گفته‌شده در این آموزش به‌طور کامل وجود دارد و شما با بررسی این موارد، می‌توانید در مورد استحکام مالی آن‌یک تصمیم عالی بگیرید.

12 ایراد همراه با شاهکار در اولین گزارش تفسیری مدیریت .

یک کارشناس با اعلام 12 ایراد همراه با شاهکار در اولین گزارش تفسیری مدیریت که توسط لیزینگ صنعت و معدن ارایه شده ، 4 پیشنهاد مطرح و سئوالاتی در مورد سود سال آینده این شرکت بورسی مطرح کرد.

نسبتهای مالی - حسابداری

تحلیل­گران مالی معتقدند که نسبت حقوق نباید از یک بیشتر باشد. چرا که تجاوز این نسبت از یک، حاکی از آن است که قسمتی از مطالبات اشخاص و شرکت­ها از واحد تجاری در دارایی­های ثابت سرمایه­گذاری شده و .

صورت های مالی چیست و انواع آن کدامند؟ - خانه سرمایه

استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره‌ی 1، صورت‌های مالی الزامی و چگونگی ارائه‌ی انها را تعریف می‌کند. صورت‌های مالی اساسی عبارتند از: صورت سود و زیان ترازنامه صورت جریان وجه نقد صورت سود و زیان جامع

تجزیه و تحلیل صورت های مالی | مرجع دانلود پاورپوینت

اسلاید 32: تحلیل عمودیدر تحلیل عمودی، از صورت های مالی استاندارد جهت مقایسه و تحلیل استفاده می شود.در صورت های مالی استاندارد، هر یک از اقلام صورت های مالی را بر حسب درصدی از یک قلم اصلی (فروش .

تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت های مالی

تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت های مالی. . صورتهای مالی اساسی عبارتند از: . 1- روش تجزیه و تحلیل درونی : که شمال مقایسه اقلام مندرج در یک صورتحساب با یکدیگر است.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | صورت هاي مالي

سیرجان. استان کرمان تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ - شهرستان سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز . کد پستی: 78185/111 تلفن: 41424142 - 03442259001 داخلی روابط عمومی:3027-3026. فکس: 03442259000 ایمیل دبیرخانه:[email protected] ایمیل امور سهام: [email protected]

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر | صورت هاي مالي

سیرجان. استان کرمان - شهرستان سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز . کد پستی: 78185/111 تلفن: 41424142 - 03442259001 داخلی روابط عمومی:3027-3026. فکس: 03442259000 ایمیل دبیرخانه:[email protected] ایمیل .

آموزش تهیه ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و صورت جریان وجوه نقد

یکی از با اهمیت‌ترین و محبوب‌ترین دوره‌های حسابداری، آموزش تهیه ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تنظیم صورت جریان وجوه نقد است که نقش مهمی در توسعه کسب‌ و کار‌ها دارد و برای مدیران مشاغل اهمیت صورت‌‌ های مالی دقیق را .

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اکسل - پرشین حساب

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی،برای مدیران اهمیت زیادی دارد. قصد داریم شما دوستان عزیز را با نحوه تجزیه تحلیل صورتهای مالی در اکسل آشنا کنیم.

تجزیه و تحلیل صورت های مالی - گروه پژوهشی آریانا

از آنجا که عمده اطلاعات مالی یک شرکت در صورت های مالی آن منعکس می شود و صورت های مالی را می توان عصاره اطلاعات مالی هر بنگاه دانست؛ لذا تحلیل صورتهای مالی می تواند شمایی کلی از وضعیت و عملکرد .

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی - نوبت چهار

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی - نوبت چهار . نبش جام جم - سازمان مدیریت صنعتی - ساختمان شماره یک +98 21 22013410 +98 21 22043005(داخلی 405) [email protected] . وزارت صنعت، معدن و تجارت .

تکنیک های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

بنابراین نسبتهای زیر برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از نوع روش تجزیه و تحلیل درونی هستند. اما برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها چهار نوع نسبت مالی وجود دارد: ۱ . نسبتهای نقدینگی (Liquidity Ratios):

مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و همچنین یادداشتها و جداول تکمیلی است که هر یک از این صورتها به تنهایی نمی تواند کلیه اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را فراهم سازد .

الزام مودیان مالیاتی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده

ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از سوی مودیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یکی از اسناد و مدارک لازم در تعیین انواع مالیات‌های این مودیان، منجر به شفافیت هر‌چه بیشتر اطلاعات مالی و تسهیل در فرآیند مالیات .

12 نکته مهم در مورد صورت های مالی - بلاگ سایت قیاس

دانستن چگونگی کار با اعداد در صورت های مالی شرکت برای سرمایه گذاران سهام ضروری است. تفسیر و تحلیل معنادار ترازنامه ها، صورت های مالی و صورتهای جریان نقد مالی برای تشخیص کیفیت سرمایه گذاری شرکت، پایه ای برای انتخاب .

دانلود استاندارد حسابداری شماره 16 - آثار تغییر در نرخ ارز .

(4) در استاندارد قبلی، ارائه صورتهای مالی واحد تجاری به واحد پول گزارشگری غیر از واحد پول عملیاتی مطرح نشده بود. این استاندارد، برای ارائه صورتهای مالی به ارز نیز كاربرد دارد.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) | انجمن مدیران .

هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، یک نهاد مستقل در لندن است که ۱۵ عضو از کشورهای مختلف دارد و .

وبینار صورتهای مالی شرکتهای بورسی به ما چه می گویند؟

صورتهای مالی شرکتهای بورسی به ما چه می گویند؟ برای اولین بار به بررسی صورتهای مالی و داده های اقتصادی شرکتهای بورسی خواهیم پرداخت ، این یک وبینار ۳ ساعته فشرده برای افرادیست که می خواهند درک عمیقی از داده های مالی .

تحلیل صورت‌های مالی (۱) - بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با . از اطلاعات مالی شرکت در یک سال مالی و مخرج آن را یک یا چند قلم دیگر از صورت های مالی در همان سال مالی تشکیل می دهد . . است ، لذا می بایست در تفسیر نسبت های مالی از .

پاورپوینت تجزیه و تحلیل گری صورتهای مال

این پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل گری و صورتهای مال در 200 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: تجزیه و تحلیل گری و صورتهای مال،صورت های مالی،نسبتهای مالی، تجزیه وتحلیل نسبت های مالی در مدیریت مالی،تجزیه وتحلیل نسبت های .

مقاله ترجمه شده : انتخاب رویه حسابداری : اثرات تجزیه .

رویه های حسابداری برای درک مناسب اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بسیار مهم هستند. یک نهاد گزارشگر باید به وضوح رویه های حسابداری مورد استفاده در تهیه و ارائه صورت های مالی خود را بیان کند.

وبینار تحلیل بنیادی سهام شرکتهای بورسی و چیدن سبد سهام در .

بعد از برگزاری دوره های متعدد و افزایش دانش مخاطبان د آکادمی مولوی بر آنیم تا یک وبینار ترکیبی را که طراحی کرده ایم اجرایی کنیم، ترکیب تحلیل بنیادی و هنر چیدن سبد سهام با اوضاع امروز اقتصاد ایران، با دلار ۲ تومنی، تورم .

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی

تجزیه وتحلیل صورتهای مالیگسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری از سوی دیگر نیاز به تدوین و ابداع روشها و راه‌حل‌های نوین حسابداری و .

تحلیل صورت های مالی (۱)

تحلیل صورت های مالی

در تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی شرکت‌های بورسی یکی از مهم‌ترین منابعی که برای بررسی کمی و کیفی عملکرد و وضعیت یک شرکت و همچنین مقایسه آن با رقبای خود در صنعت در دست داریم، صورت‌های مالی و گزارش‌های آن شرکت است. از دیگر کاربردهای این گزارش‌ها می‌توان تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ به امکان مقایسه دوره‌های مختلف با یکدیگر اشاره کرد.

گزارش‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، سود و زیان جامع و همچنین گزارش‌های هیئت‌مدیره و یادداشت‌های همراه است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که هدف اصلی تهیه انواع صورت‌های مالی، تمرکز بر ادامه فعالیت واحد تجاری است.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

صورت های مالی در یک نگاه

هدف اصلی صورت‌های مالی ارائه اطلاعاتی از وضعیت و عملکرد مالی و انعطاف ساختار شرکت به‌صورت خلاصه‌ شده است. در صورت‌های مالی اطلاعاتی در خصوص جریانات نقدی به وجود آورنده سود عملیاتی، جریانات نقدی مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه، اخذ وام، انتشار سهام و … قابل‌مشاهده است. شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را به‌صورت حسابرسی شده و حسابرسی نشده منتشر می‌کنند. این گزارش‌ها در بازه‌های زمانی ۶ماهه یا ۱۲ماهه در سایت کدال درج می‌شود. گزارش‌های حسابرسی شده به این معنی است که یک موسسه به‌عنوان ناظر به بررسی صحت تهیه و ارائه صورت‌های مالی مطابق با قوانین و استانداردها می‌پردازد. اما در گزارش‌های حسابرسی نشده، تائید موسسه ناظر بر روی صورت‌های مالی وجود ندارد. استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در هر گروه که باشند ازجمله سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیران شرکت و تحلیلگران، به اطلاعات کامل و معتبری نیاز دارند. این اطلاعات می‌تواند درخصوص موارد زیر باشد:

 • سودآوری
 • ثبات واحد تجاری
 • هرگونه تغییری که منجر به افزایش یا کاهش سودآوری و عدم ثبات شود.

اطلاعاتی که از صورت‌های مالی استخراج می‌شود، می‌توانند در تصمیمات شرکتی زیر تعیین‌کننده باشند:

۱- سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

۲- تصمیم به ادغام شرکت یا تحصیل شرکت‌های دیگر

۳- ارزیابی عملکرد شعب شرکت

۴- تصمیم برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک

۵- اعتبارسنجی برای دریافت وام و تسهیلات

۶- تصمیم به اخذ سیستم اعتباری منعطف یا محدود در قبال مشتریان شرکت

۷- پیش‌بینی سود و جریان نقدی آتی شرکت

برای دریافت اطلاعات از وضعیت کلی شرکت به کدام بخش از صورت‌های مالی باید مراجعه نماییم؟

 • برای اطلاع از وضعیت منابع اقتصادی شرکت، باید به بخش دارایی‌ها در ترازنامه مراجعه کنیم.
 • برای دریافت اطلاعات درخصوص حقوق بستانکاران شرکت باید به قسمت بدهی‌ها در ترازنامه مراجعه نماییم.
 • به‌منظور اطلاع از جریان ورودی منابع اقتصادی شرکت، باید به‌ صورت سود و زیان مراجعه کنیم. باید در نظر داشته باشیم درآمدهای شرکت از چند طریق کسب شده است:
 • از محل فروش محصولات و خدمات حاصل می‌شود.
 • از محل سودهای معاملاتی که منجر به افزایش دارایی می‌شود.
 • از طریق حقوق صاحبان سهام یا به دلیل سرمایه‌گذاری‌های دیگر کسب می‌شود.
 • جریان خروجی منابع اقتصادی شرکت، به‌صورت هزینه شناسایی می‌گردد. لذا برای اطلاع از این آیتم باید به‌صورت سود و زیان مراجعه نماییم.

برای ثبت نام در دوره تحلیل بنیادی کلیک نمایید:

روش تحلیل صورت‌ های مالی

اولین بخشی که در تحلیل یک شرکت به آن پرداخته می‌شود، تعیین ماهیت کسب‌وکار شرکت و سابقه فعالیت آن است. در این بررسی ابتدا باید توضیحی درخصوص صنعتی که شرکت در آن فعال است و همچنین زمینه فعالیت آن داده شود. این مباحث در اساسنامه و آگهی‌های رسمی شرکت قابل‌ مشاهده است. در مطالب آینده به تفضیل به نحوه انجام تحلیل بنیادی برای یک شرکت خواهیم پرداخت.

دومین بخشی که درخصوص شرکت‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد، صورت‌های مالی آن‌ها است. در این بخش به توضیح مختصری درباره شیوه‌های تحلیلی رایج این گزارش‌ها می‌پردازیم.

۱-دریکی از روش‌های تحلیلی که به روش تحلیل عمودی مشهور است، تحلیلگر فارغ از اندازه شرکت، این امکان را دارد تا شرکت‌های موجود در یک صنعت را با هم مقایسه نماید.

۲- در یکی از روش‌های تحلیلی که به روش تحلیل افقی معروف است، اقلام موجود در صورت سود و زیان، بر مبنای مبلغ فروش شرکت و به‌صورت درصدی محاسبه و بیان می‌شود. همچنین از این روش برای محاسبه برخی از نسبت‌های مالی استفاده می‌شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

۳- یکی دیگر از بخش‌هایی که برای تحلیل شرکت باید به بررسی آن پرداخت، بررسی ریسک آن است. انواع ریسک‌هایی که به‌صورت عمومی در شرکت بررسی می‌شود شامل؛ریسک تکنولوژی، ریسک ملاحظات قانونی، ریسک ورود رقبای جدید و ریسک رکود در صنعت است. هر یک از این ریسک‌ها با توجه به ماهیت صنعت و شرکت متفاوت است. شایان ذکر است این تحلیل در کنار سایر روش‌های تحلیلی به‌منظور تکمیل آن به‌کار برده می‌شود.

روش تحلیل صورت‌ های مالی

موارد موردنیاز برای تحلیل یک شرکت:

 • موضوع فعالیت شرکت
 • ترکیب سهام‌داران
 • ساختار و میزان سرمایه
 • فروش داخلی و خارجی شرکت به تفکیک
 • نسبت‌های نقدینگی شرکت و میانگین صنعت
 • نسبت آنی شرکت و صنعت
 • نسبت‌های اهرمی شرکت و صنعت
 • نسبت‌های سودآوری شرکت و صنعت
 • نسبت‌های بازار
 • تسهیلات اخذشده
 • سود هر سهم
 • پیش‌بینی سود و بودجه
 • درآمدها و هزینه‌ها
 • روند تولید
 • روند فروش

انواع صورت های مالی

در این بخش به معرفی انواع صورت های مالی می پردازیم:

الف) ترازنامه

برای دریافت اطلاعات مهم درخصوص منابع و دارایی‌های شرکت، باید به ترازنامه مراجعه کنیم. اطلاعاتی که از این گزارش استخراج می‌شود عبارت است از:

 • دارایی شرکت (از طریق آورده سهام‌داران یا از طریق وام کسب می‌شود.)
 • میزان استقراض از دیگران
 • منابع و مصارف شرکت

(ازجمله این منابع ومصارف می‌توان به تسهیلاتی که شرکت دریافت کرده است، حساب‌هایی که باید بپردازد، سرمایه شرکت، سود انباشته، خرید دارایی‌های ثابت، خرید مواد اولیه، موجودی‌های نقد و سپرده‌های بانکی، اشاره کرد.)

الف-۱) اطلاعات موجود

به‌طورکلی اطلاعاتی که در صورت ترازنامه وجود دارد، دربرگیرنده چند آیتم اصلی و مهم برای شرکت است که در ذیل به بیان آن‌ها می‌پردازیم؛

 • دارایی‌های نقد، وجه نقد یا معادل وجه نقد (اوراق بهادار با سررسید کمتر از ۹۰ روز)
 • مطالبات،حساب‌ها و اسناد دریافتنی
 • پیش‌پرداخت هزینه
 • موجودی کالا و مواد
 • اموال، تجهیزات و ماشین‌آلات شرکت
 • سرمایه‌گذاری‌ها
 • دارایی‌های نامشهود
 • دارایی‌های مالی

در یک تقسیم‌بندی کلی‌ دیگر که بر مبنای بازه‌های زمانی صورت می‌گیرد، اطلاعات موجود در ترازنامه به‌صورت زیر تقسیم می‌شوند:

دارایی جاری: دارایی‌های که انتظار می‌رود طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی(هرکدام طولانی‌تر است)، به وجه نقد تبدیل شود.

دارایی غیر جاری: دارایی‌هایی که انتظار می‌رود طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی(هرکدام طولانی‌تر است)، به وجه نقد تبدیل نشود.

بدهی جاری: تعهداتی که طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی تسویه می‌شود.

بدهی غیر جاری: تعهداتی که طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی تسویه نمی‌شود.

به دو دلیل می‌توانیم اجزای ترازنامه را به دو گروه جاری و غیرجاری تقسیم نماییم:

 • دسترسی به اطلاعات مربوط و قابل اتکا
 • دسترسی به میزان نقدشوندگی دارایی‌ها

موجودی کالا بخش مهم دیگری در ترازنامه است که برای محاسبه انواع نسبت‌های مالی و همین‌طور برای تعیین سود و زیان شرکت مورداستفاده قرار می‌گیرد.

الف-۲) کاربرد ترازنامه

از اطلاعات موجود در ترازنامه برای تعیین منافع آتی، اثر معاملات یا رویدادهای مشخص و همچنین میزان تسلط مالکانه سهام‌داران استفاده می‌شود. همچنین در آن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای در خصوص مانده‌های پایان دوره، میان‌دوره و اطلاعات سال قبل وجود دارد که برای مقایسه وضعیت مالی شرکت در دوره‌های مختلف موردتوجه قرار می‌گیرد.

یکی از کاربردهای اصلی ترازنامه، استفاده در تعیین ارزش شرکت است. در ترازنامه انواع ارزش برای دارایی‌ها شناسایی می‌‎شود که از بخش دارایی‌ها قابل‌استخراج هستند. این ارزش‌ها شامل ارزش تاریخی، ارزش جاری، ارزش فعلی دارایی‌ها، ارزش تصفیه‌ای، ارزش جایگزینی، ارزش دفتری و ارزش اسمی است.

الف-۳)نتیجه گیری از ترازنامه

پس از بررسی ترازنامه باید بتوانیم به چند سؤال پاسخ دهیم، پاسخ به این سؤالات در تحلیل مناسب و کارآمد ترازنامه مهم است.

۱-آیا نقدینگی شرکت برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت شرکت کافی است؟

۲-آیا شرکت منابع لازم برای تسویه بدهی‌های بلندمدت را در اختیار دارد؟

۳-صورت‌وضعیت شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌های مشابه چگونه است؟

ب) سود و زیان

بر اساس گزارش سود و زیان می‌توانیم بفهمیم که یک شرکت در طول یک سال چقدر پول به دست آورده یا چقدر ضرر دیده است. این گزارش به ارزیابی عملکرد شرکت طی یک دوره زمانی می‌پردازد. صورت سود و زیان برای گروه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارد.

ب-۱)اطلاعات موجود

ازجمله مواردی که می‌توان از صورت سود و زیان استخراج کرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اطلاعاتی در خصوص سود سهام پرداختنی
 • سیاست تقسیم سود
 • نتایج عملکرد شرکت در زمینه‌ی ایجاد درآمد و هزینه
 • درآمدهای عملیاتی شرکت
 • بهای تمام‌شده کالای فروش رفته
 • هزینه‌های مالی، اداری و عمومی
 • درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
 • قیمت هر محصول
 • انواع درآمدهای شرکت مانند درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
 • سودهای حاصل از سپرده‌های بانکی
 • سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه
 • میزان EPS شرکت
 • نسبت P/E

با استفاده از این اطلاعات می‌توانیم جداول پیش‌بینی خود را برای دوره‌های مالی آینده تهیه و منتشر نماییم.

اقلام موجود در صورت سود و زیان به ۳ گروه کلی تقسیم می‌شود:

اقلام عملیاتی: این اقلام به‌طور مستقیم به موضوع فعالیت اصلی شرکت مربوط هستند، ماهیتی عادی دارند و وقوع آن‌ها مستمر است. مانند تولید تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ و فروش. این آیتم به مبلغ ناخالص در صورت سود و زیان اضافه می‌شود. شایان ذکر است این درآمدها با هزینه‌های عملیاتی تهاتر نمی‌شوند.

اقلام غیرعملیاتی: آن دسته از اقلامی هستند که غیرعادی بوده و وقوع آن‌ها مستمر است. مانند فروش دارایی ثابت در یک شرکت تولیدی. اقلام غیرعملیاتی به مبلغ سود خالص اضافه می‌شود.

اقلام مترقبه: آن دسته از اقلامی هستند که غیرعادی بوده و وقوع آن‌ها غیرمستمر است. در واقع در آینده پیش‌بینی نمی‌شود که این دسته از اقلام مجدداً به وقوع بپیوندند. مانند خسارت ناشی از وقوع حوادث طبیعی. اقلام غیرمترقبه در سود و زیان پس از کسر مالیات لحاظ می‌گردد.

مفاهیم اساسی در صورت سود و زیان

EBITDA: این آیتم نشان‌دهنده سودآوری شرکت قبل از کسر بهره، مالیات و استهلاک دارایی‌ها است.

EBIT: این آیتم سود عملیاتی قبل از کسر بهره و مالیات است. چنانچه بخواهیم تأثیر مالیات و تأمین مالی شرکت را در سود عملیاتی نشان دهیم، از این مفهوم استفاده می‌کنیم.

EAT: این مفهوم عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات که آخرین ردیف در صورت سود و زیان بوده و شامل همه درآمدها و هزینه‌ها است.

EPS: این آیتم سود یا درآمد هر سهم را نشان می‌دهد و از اهمیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. این داده ورودی یکی از پرکاربردترین نسبت‌های مالی تحت عنوان P/E محسوب می‌شود.

هزینه مربوط به بهای تمام‌شده کالا: این آیتم گروه‌های مختلفی از هزینه‌ها را شامل می‌شود. ازجمله این هزینه‌ها می‌توان به هزینه مواد و دستمزد و سربار،هزینه‌های انبار (غیر از فرایند تولید) اشاره کرد.

ب-۲) کاربرد

با استفاده از صورت سود و زیان و شناسایی اقلام اساسی در آن می‌توانیم هرگونه تغییر را در آن‌ها تحلیل کنیم. نمونه‌هایی ازاین‌گونه تحلیل‌ها به شرح زیر است:

 • تغییر در بهای تمام‌شده شرکت:

می‌تواند ناشی از تغییر در مقدار تولید شرکت، تغییر در نرخ حمل مواد یا خرید آن باشد.

 • تغییر در درآمد عملیاتی:

می‌تواند ناشی از تغییر در بهای تمام‌شده کالا، افزایش فروش یا افزایش قیمت‌ها باشد.

 • تغییر در هزینه‌های اداری و عمومی:

می‌تواند ناشی از افزایش حقوق کارکنان، کرایه‌های حمل و هزینه فروش باشد.

 • تغییر در هزینه مالی:

می‌تواند به دلیل افزایش در میزان وام دریافتی و تغییر در نرخ بهره باشد.

 • تغییر در درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی؛

می‌تواند ناشی از تغییر در سود حاصل از سپرده‌های بانکی، سود و زیان ناشی از تسعیر مطالبات ارزی شرکت باشد.

از کاربردهای اصلی صورت سود و زیان، می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

۱-برای تهیه و تنظیم جداول پیش‌بینی

۲-برای تعیین استهلاک دارایی‌ها، افزایش بدهی و ورود جریانات نقدی

۳-برای استخراج موارد حائز اهمیت شرکت نظیر درآمدهای خالص و ناخالص، درآمدهای عملیاتی شامل؛ فروش، حق‌الزحمه، سود تضمین‌شده، سود سهام و حق امتیاز.

۴-شناسایی سیاست شرکت در خصوص هزینه و درآمد. سیاست‌های شرکت در این خصوص می‌تواند استراتژی محافظه‌کارانه یا تهاجمی باشد.

۵- برای مقایسه شرکت‌ها می‌توانیم پس از استخراج هزینه‌ها از صورت سود و زیان، آن را با هزینه‌های شرکت‌های مشابه در یک صنعت مقایسه کنیم.

با تحلیل یک صورت سود و زیان، باید بتوانیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم؛

۱-افزایش درآمد شرکت از کدام روش اتفاق افتاده است؟

 • افزایش تعداد واحدهای فروخته‌شده
 • افزایش نرخ فروش
 • یا ترکیبی از هر دو

۲- آیا با افزایش تعداد کالاهای ساخته‌شده در انبار تولیدکننده، روند سودآوری شرکت در آینده افزایش خواهد یافت؟

۳-وضعیت سودآوری شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌های هم‌صنعت خود چگونه است؟

جمع بندی

صورت‌های مالی منبع مناسبی است برای استخراج اطلاعاتی که ما را در تحلیل وضعیت یک شرکت به لحاظ بنیادی کمک می‌کند. این موضوع مهم است که بدانیم اطلاعات موجود در این گزارش‌های مالی، چه نکاتی را در اختیار ما می‌گذارد تا بتوانیم بازده بیشتری در سرمایه‌گذاری خود کسب کنیم یا ضرر خود را کاهش دهیم. در این مطلب تلاش شد تا به‌طور خلاصه نکات مهم دو صورت مالی ترازنامه و صورت سود و زیان را مرور کنیم.

تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟

استاد دانشگاه، مدیر مالی با زمینه های تخصصی و تحقیقاتی حسابداری و حسابرسی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و .
مدت زمان این دوره: 10:32:33 - تاریخ بروز رسانی: 1399/07/15

استفاده کنندگان از تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ این بسته آموزشی، ضمن تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و یادداشت‌های همراه، درک جامعی از صورتهای مالی شرکتها، اقلام مهم آن و ارتباط انواع صورتهای مالی با یکدیگر را کسب خواهند نمود، علاوه بر این می توانند تحلیلی جامع از وضعیت یک شرکت بر مبنای صورتهای مالی آن ارائه دهند. این تحلیل می تواند آنها را در اتخاذ استراتژی های مناسب جهت هرگونه سرمایه گذاری یا تصمیم گیری به موقع و درست یاری کند.

اهمیت آموزش صورتهای مالی در هر کسب و کار :

امروزه یکی از انواع آموزش حسابداری کاربردی، آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است که به افراد در بازار کار بسیار کمک کرده و نقش مهمی در کسب‌ و کار دارد. در هرگونه کسب ‌و کار و برای افرادی که آن را اداره می‌کنند اهمیت صورت‌‌ های مالی دقیق را نمی‌ توان دست‌ کم گرفت. بنابراین آموزش صورتهای مالی به بهترین نحو بسیار مهم است. برخی از صورتهای مالی مهم که هنگام گذراندن دوره‌ی آموزش حسابداری کاربردی می آموزید و برای یک سازمان در هر مقیاس ضروری هستند عبارت‌اند از : صورت‌ حساب سود، ترازنامه، صورت‌ حساب حقوق صاحبان سهام، صورت‌ حساب جریان وجوه نقد و صورتحساب درآمد کل.اعدادی که از طریق این صورت‌‌های مالی آشکار تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ می‌شوند نقش بزرگی در تصمیم‌گیری، استراتژی‌های برنامه‌ریزی، تعیین موفقیت، برآورد شکست‌ها و گفتن داستان شرکت به جهان بازی می‌کنند.

آموزش حسابداری به نحوی جامع و حرفه‌ ای برای شرکت‌ ها مهم است. اگرچه شرکت‌ ها سعی می‌کنند کسانی را برای کارهای حسابداری شرکت انتخاب کنند که از مهارت‌ و دانش فراوان برخوردار باشند ولی گاهی‌ اوقات با استفاده از آموزش حسابداری کاربردی حین کار تلاش می‌کنند آنها را با جدیدترین فرایندها، اطلاعات و نرم‌ افزارهای حسابداری برای هرچه بهتر انجام دادن فعالیت‌ های حسابداری شرکت تشویق کنند. بر همین اساس بسته آموزشی تهیه و تنظیم صورتهای مالی تولید و در اختیار علاقمندان جهت ارتقای سطح علمی و شغلی قرار خواهد گرفت.

* تهیه صورت گردش وجوه نقد

(جدول منابع و مصارف به روش مستقیم و غیر مستقیم)

* قوانین تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ مربوط به تهیه صورتهای مالی

مطابق بر استاندارد یک، دو ، سه و شش

* تفاوت ارزی یا تسعیر ارز مبتنی بر استاندارد شانزده

* تحلیل کامل صورتهای مالی به روش عمودی و افقی

* تقسیم سود به روش بهای تمام شده و ارزش ویژه

* نقش صورتهاي مالی در ارزيابي عملكرد و وضعيت مالي شركت و .

اگر قصد یادگیری حسابداری از پایه را دارید پیشنهاد ما : آموزش صفر تا صد بازار کار است.

آموزش حسابداری بازار کار دوره جامعی است که در آن فقط مباحث کاربردی و آنچه در محیط کار واقعی اتفاق خواهد افتاد به کاربران انتقال می‌یابد. کافیست روزی دو ساعت برای مشاهده این محصول آموزشی بی‌نظیر برنامه‌ریزی کنید تا در کمتر از یک ماه به تمامی تکنیکهای مفید حسابداری در بازار کار تسلط پیدا کنید و همیشه چند گام جلوتر از همکاران خود در این حرفه باشید. این محصول طوری طراحی شده است که حتی افرادی که هیچ اطلاعاتی از حسابداری ندارند نیز به سادگی بتوانند حسابداری را بصورت جامع و کاربردی از زبان مدیران مالی با تجربه بیاموزند.

آموزش حسابداری بازار کار

آموزش صفر تا صد حسابداری حاوی تمامی سرفصلهای آموزشی و به‌روز رسانی آنها شامل ۵۳ ساعت فیلم آموزش حسابداری ، جزوات pdf، تستهای ارزیابی اینترنتی و آموزش نرم افزار‌‌های مالی بصورت گام به گام گنجانده شده است. با استفاده از این مجموعه به سادگی می‌توانید ضمن استفاده از تخفیف باورنکردنی آن، حسابداری را بصورت کاملا کاربردی از آموزش حسابداری مقدماتی تا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بیاموزید. اطلاعات بیشتر

تاریخ به روز رسانی: 1399/07/15 برچسب ها: آموزش تنظیم صورتهای مالی، آموزش صورتهای مالی, آموزش جدول منابع و مصارف, آموزش سود و زیان جامع, آموزش گردش وجه نقد, آموزش صورت گردش وجه نقد, آموزش تنظیم یادداشتهای پیوست

FTIR چیست ؟ | آنالیز FTIR

آنالیز FTIR چیست

FTIR چیست ؟ اسپکترومتری مادون قرمز تبدیل فوریه (Fourier Transform Infrared Spectrometer) که صورت مخفف آنالیز FTIR نامیده می شود به صورت عمده در سنتز مواد آلی، پلیمر ها، علوم شیمی و مهندسی شیمی، صنعت تولید دارو، تجزیه و تحلیل مواد غذایی و… مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین با توجه به اینکه امکان اتصال این دستگاه به تکنیک های کروماتوگرافی وجود دارد می توان مکانیسم واکنش های شیمیایی و تشخیص مواد ناپایدار با چنین ابزاری را مورد بررسی قرار داد.

FTIR تکنیکی شیمیایی است که برای شناسایی گروه های عاملی از آن استفاده می کنند. این تکنیک می تواند میزان شدت طیف مادون قرمز را بر اساس طول موج جذبی رسم نماید.

بر اساس مقدار طول موج می توان نور مادون قرمز را به سه دسته ی زیر تقسیم بندی نمود.

 • مادون قرمز دور (4 ~ 400cm‐1)
 • نزدیک (4,000 ~ 14,000cm‐1 )
 • مادون قرمز متوسط (400 ~ 4,000cm‐1)

ارتعاشات

کشف نور مادون قرمز به قرن نوزدهم بر می گردد. و از آن زمان تا کنون دانشمندان راهای گوناگونی برای استفاده از این نور پیدا کرده اند. طیف سنجی مادون قرمز روشی است که دانشمندان برای تعیین ساختار مولکول ها با کمک جذب اشعه ی مادون قرمز استفاده می کنند.طیف مادون قرمز طیف ارتعاش مولکولی است زیرا پیوند های موجود در مولکول بعد از جذب نور مادون قرمز شروع به ارتعاش می نمایند و در صورت فعال بودن دچار تغییر ممان دو قطبی می گردند

این ارتعاشات را می توان به2 مورد کلی زیر تقسیم بندی نمود

 • کششی (متقارن و نامتقارن)
 • خمشی (4 دسته)

برای یافتن اینکه مولکولی با داشتن N اتم چند حالت ارتعاشی نیز دارد از فرمول زیر استفاده می نمایند:

مولکول خطی 3N-5 ( مولکول خطی فاقد چرخش است)
مولکول غیر خطی 3N-6 (همه ی احتمالات ارتعاش وجود دارد)

اما همه ی گروه های عاملی در مادون قرمز پیک نمی دهند

پس برای آنالیز کدام مواد از FTIR می توان استفاده نمود؟

بعضی پیوند ها مادون قرمز را بسیار بیشتر از سایر پیوند ها جذب می نمایند(فعال) و برخی پیوند های دیگر نیز کلا این نور را جذب نمی نمایند (غیر فعال). به منظور جذب اشعه ی مادون قرمز در حالت ارتعاشی باید شاهد تغییر دوره ای ممان دو قطبی در مولکول باشیم. اینگونه ارتعاشات را اصطلاحا فعال مادون قرمز می نامند. به طور کلی قطبی تر بودن گروه عاملی موجب جذب بیشتر این اشعه می شود. به عنوان مثال گروه کربونیل بسیار قطبی است و جذب بالایی از خود نشان می دهد. اما پیوند کربن- کربن 3 گانه در بیشتر ساختارهای آلکینی کمتر تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ قطبی است .

بنابراین ارتعاش کششی موجود سبب تغییرات زیادی در ممان دو قطبی مولکول نمی شود. گروه های آلکیلی نیز جذب نسبتا ضعیفی نسبت به کربونیل دارند HCl و CO2 نمونه های فعال مادون قرمز می باشند

فعال بودن مولکول در FTIR

همانطور که گفته شد ممان دو قطبی در آنالیز های مادون قرمز نقش اساسی دارد. عملا مولکول باید بعد از جذب نور بتواند دچار تغییر ممان دو قطبی شود تا در اینگونه آنالیز ها پیک دهد. مولکول های با پیوند کششی متقارن دارای ممان دوقطبی 0 و غیر فعال در آنالیز FTIR می باشند

نمونه ای از این مولکول ها را در شکل زیر می توانید مشاهده کنید

مولکول های غیر فعال در FTIR

این آنالیز چگونه کار می کند؟

در این فرایند اشعه ی مادون قرمز با 100 الی 10000 cm -1 به نمونه تابیده می شود. برخی از این اشعه ها جذب و برخی دیگر از نمونه عبور می کنند. اشعه های جذب شده ، توسط مولکول های نمونه به انرژی چرخشی و ارتعاشی تبدیل می شوند. در نهایت سیگنال های نهایی توسط آشکار ساز در دامنه ی 400 الی 4000cm -1 نمایش داده می شوند. لازم به ذکر است هر مولکول طیف های مربوط به خود را نشان می دهد و اصطلاحا طیف اثر انگشتی مربوط به خود را دارد. در نتیجه با توجه به طیف های اثر انگشتی که مختص به هر مولکول می باشند شناسایی با کمک این آنالیز بسیار آسان می گردد.

اما چگونه این طیف ها رسم می شوند؟

آنالیز FT-IR می تواند ارتعاشات موجود در گروه های عاملی یک نمونه را شناسایی کند. به طور کلی وقتی که نور به این گروه های عاملی برخورد می کند پیوند های شیمیایی موجود کش می آیند و یا خم می گردند. در نتیجه گروه شیمیایی موجود در نمونه (بدون در نظر گرفتن ساختار بقیه ی مولکول) تمایل به جذب اشعه ی مادون قرمز در طیف خاصی از طول موج را دارد. به عنوان مثال پیوند کششی C=O گروه کربونیل در مولکول های مختالف در محدوده ی 1700cm ‐1 ظاهر می شود. در نتیجه براساس رابطه ی بین موقعیت طول موج و ساختار شیمیایی می توان شناسایی گروه های مختلف عاملی موجود در نمونه را به راحتی انجام داد .

موقعیت گروه های عاملی تقریبا می توان گفت که همیشه ثابت است و با تغییراتی مانند دما، فشار، نمونه برداری، تغییر ساختار مولکول و…سازگار می باشند

FTIR دستگاه

مزایا و معایب:

طیف سنجی مادون قرمز همانند سایر روش های دستگاهی برای بعضی از نمونه ها خوب عمل می کند و در سایر موارد نیز ضعیف عمل می نماید. برخی از مزایا و معایب طیف سنجی مادون قرمز در جدول زیر آورده شده است. با شناخت از مرایا و معایب این تکنیک می توان آن را در موارد مناسب به کار برد

مزایا معایب
جامدات، مایعات ، گاز ها ، نیمه جامدات، پودر ها، پلیمر ها همه با کمک این تکنیک قابل آنالیز می باشند اتم ها یا یون ها طیف مادون قرمز ندارند
موقعیت، شدت و پهنای پیک همه اطلاعات مفیدی درباره ی نوع گروه عاملی به ما می دهند مولکول های قطبی و یا دوتایی مانند Cl2و Br2و… طیف مادون قرمز ندارند
سریع، آسان، ارزان و حساس است (حتی مقدار میکروگرم از ماده را می تواند تشخیص دهد) ترکیبات پیچیده و محلول های آبی تجزیه و تحلیل پیچیده ای در آنالیز مادون قرمز دارند

چرا هر گروه عاملی در طول موج خاصی پیک می دهد؟

فرمول FTIR

فرمول مورد استفاده FTIR

طبق فرمول های بالا دو عامل می تواند بر روی فرکانس و طول موج تاثیر داشته باشد. اولین عامل ثابت نیروی پیوندی (K) و دومی جرم کاهش یافته می باشد. طبق فرمول جرم کاهش یافته (M1M2)/(M1+M2) است که در آن M1و M2 جرم اتمی هستند. هیچ دو ماده ای در جهان نمی توان یافت که دارای جرم های یکسان و ثابت نیروی پیوندی یکسان نیز باشند به همین دلیل طیف مادون قرمز هر ماده شیمیایی منحصر به فرد است.

بیشتر بخوانید: طیف سنجی جرمی چیست ؟

برای یافتن اینکه کدام گروه عاملی در کدام طول موج پیک می دهد جدول ها و دیتابیس های زیادی وجود دارد که با مراجعه به آن ها می توان موقعیت مربوط به هر کدام را مشاهده نمود

برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه نمایید:

جرم کاهش یافته

C-H و C-D دارای نیروی پیوند یکسان هستند اما جرم کاهش یافته ی متفاوتی دارند. با دو برابر شدن جرم هیدروژن موقعیت پیک به حدود 800cm-1 کاهش یافته است ( رابطه ی عکس میان جرم کاهش یافته و طول موج)

ثابت نیرو

هنگامی که هیدروژن به گروه C=O متصل می گرددموقعیت پیوند کششی C-Hبه ~2750cm-1 کاهش پیدا میکند این دو پیوند C-H هر دو دارای جرم کاهش یافته ی یکسان اما ثابت نیروی متفاوتی هستند . اکسیژن موجود در مولکول دوم چگالی الکترون را از پیوند C-Hدور می کند. بنابراین موجب ضعیف شدن و کاهش ثابت نیرو می شود. همین امر کاهش ~250cm-1 در پیوند C-H متصل شده به اکسیژن را سبب می گردد.

همچنین ثابت نیرو در پیوند ها به ترتیب زیر است

پیوند سه گانه>پیوند دو گانه> پیوند یگانه

محور عمودی در FTIR نشانه ی چیست؟

همانطور که پیش از این نیز مشاهده شد نمودار افقی در آنالیز FTIR مربوط به طول موج گروه عاملی و نمودار عمودی مربوط به شدت جذب گروه های عاملی است

ارتعاش های مختلف گروه های عاملی در مولکول موجب شدت های متفاوت می شود. زیرا ∂μ∂/x برای هر ارتعاش متفاوت است. برای درک بهتر به طیف مولکولی که در زیر رسم شده است دقت کنید:

مولکول اکتان FTIR

بیشترین شدت مشاهده شده در گروه عاملی C-H موجود، مربوط به اکتان در 2971و 2863 cm-1 است.

ضعیف ترین طیف مشاهده شده نیز در مولکول اکتان مربوط به پیوند بلند زنجیر کربن-کربن اکتان تجزیه و تحلیل عمودی چیست؟ در 726cm-1 می باشد.

تفاوت این دو به دلیل شدت تغییرات ممان دو قطبی است. در پیوند C-H تغییرات ممان دو قطبی در اثر ارتعاشات کششی بسیار بیشتر از ارتعاشات لرزشی به وجود آمده در پیوند C-C بوده است.

شدت کششی>شدت خمشی

یکی از موارد دیگری که شدت جذب را تعیین می نماید غلظت مولکول در نمونه است ( قاونون بیر-لامبرت) که به ∂μ∂/x وابسته می باشد

بیر لامبرت FTIR

جذب یک اندازه ی مطلق از میزان جذب اشعه ی مادون قرمز برای یک مولکول خاص در طول موجی مشخص می باشد. برای یک نمونه ی خالص غلظت در ماکزیموم ترین حالت ممکن به سر می برد و شدت پیک نشان دهنده ی مقدار ∂μ∂/x برای ارتعاشات مختلف است.

بنابراین در یک مخلوط مولکول ها می توانند پیک هایی با شدت های مختلف داشته باشند زیرا مولکول هایی هستند که با غلظت های مختلفی در نمونه حضور دارند

پهنای پیک

به طور کلی عرض هر کدام از پیک ها برای نمونه های جامد و مایع به محیط شیمیایی آن ها بستگی دارد. که همین امر خود نیز به مقاومت بین مولکولی پیوند ها مانند پیوند هیدروژنی وابسته است. به عنوان مثال پیوند هیدروژنی در مولکول آب با خود مولکول آب در محیط های شیمیایی متفاوتی قرار دارند . به خاطر اینکه تعداد و قدرت پیوند هیدروژنی با محیط شیمیایی متفاوت است ، ثابت نیرو متفاوت خواهد بود و در طول موج های متفاوتی با توجه به جذب نور مادون قرمز توسط مولکول پیک می دهد

در نمونه هایی که پیوند هیدروژنی حضور دارد تعداد و نیروهای بین مولکولی در نمونه بسیار بیشتر است و موجب پهن تر شدن پیک می گردد

در طیف های FTIR زیر می توانید پیک های پهن موجود در اتانول و هگزانیک اسید را مشاهده نمایید

پهنای پیک در اتانول FTIR

پهنای پیک در هگزانیک اسید FTIR

تحلیل نمودار اتانول

الکل ها با توجه به داشتن گروه های عاملی OH و CO در طول موج های مختلفی پیک می دهند

O-H کششی در 3500-3200 cm -1

C-O کششی در 1260-1050 cm -1

C-H کششی 2961 cm -1

همچنین وجود پیک های پهن در آن به دلیل وجود پیوند های هیدروژنی بین مولکولی می باشد

تحلیل هگزانوئیک اسید

O-H کششی در 3300-2500 cm -1

C=O در 1760-1690 cm -1

C-O در 1320-1210 cm -1

O-H در 1440-1395 و 950-910 cm -1

با توجه به شکل گروه عاملی C=O به صورت پهن در بازه ی 1760-1690 cm -1 پیک می دهد. مکان دقیق پیک پهن C=O به اشباع بودن و یا نبودن کربوکسیلیک اسید، دیمر شدن و یا داشتن پیوند هیدروژنی وابسته است.

کاربرد ها

شرکت های تولید کننده ی مواد برای بررسی کنترل کیفیت محصولات خود از آنالیز FTIR استفاده می نمایند. تکنیک فوق می تواند هر گونه ناخالصی موجود در نمونه را شناسایی کند. با شناسایی ناخالصی می توان منشا آن را پیش بینی نمود و آن را حذف کرد. از آنجایی که هر مولکول پیک شناسایی مخصوص به خود را دارد ، در نتیجه با دیدن پیک اضافه در آنالیز نمونه می توان به وجود ناخالصی و آلاینده در آن پی برد. معمولا این تکنیک برای شناسایی و آنالیز ذرات با 10 الی 50 میکرون مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور کلی آنالیز FTIR در موارد زیر استفاده می گردد:

 • شناسایی و تشخیص مواد ناشناخته
 • شناسایی ناخالصی های موجود در نمونه

Libretexts. (2019, June 03). 13.15: Some Vibrations Are Infrared Inactive. Retrieved July 16, 2019, from https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry

خرید و فروش مواد شیمیایی را به ما در مبتکران شیمی بسپارید

4 نظر برای « FTIR چیست ؟ | آنالیز FTIR »

سلام واقعا ممنون کمکم کرد. کامل و به همه موضوعات تفکیک شده بود

سلام. خوشحالیم که مطالب برایتان مفید واقع شده.

با سلام و ممنون از مقاله خوبتون
هندبوک و یا منبعی سراغ دارید که طول موجی که هر گروه عاملی پیک میده رو مشخص کنه؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.