انواع ابزارهای مالی


ابزارهای مالی

ابزارهای مالی ( دارایی ها و بدهی های مالی ) در طبقه بندی اقلام صورت وضعیت مالی بسیار گسترده هستند و یکی از انواع یادداشت های توضیحی مهم در صورت وضعیت مالی مربوط به این ابزارهاست. به تمامی اقلامی که قابلیت معامله داشته باشند، برای مثال پول نقد، ملک، سند رسمی یا قانونی، همانند برگه سهام، اوراق بهادار و اوراق قرضه که ارزش مبادله ای هم دارند و تمام اینها شامل دارایی های مالی و بدهی های مالی جاری و غیر جاری می شوند ابزارهای مالی گفته می شود.

تعداد ابزارهای مالی به قدری زیاد است که باعث شده این دارایی های مالی و بدهی های مالی یکی از طبقات استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ( IFRS ) را دربر بگیرد. استاندارد IFRS شماره 9 با نام ‘ ابزارهای مالی ; شناخت و اندازه گیری ‘ طبقه بندی شده است.

بر طبق استاندارد شماره 9 کلیه دارایی های مالی که متعلق به یک سازمان هستند باید بر اساس مدل اندازه گیری بهای تمام شده مستهلک شده، یا ارزش منصفانه ( که سود و زیان یا سایر اقلام سود و زیان جامع را در بر می گیرد) ارزیابی و طبقه بندی شوند. همانند دارایی های مالی، سازمان تجاری باید بدهی های مالی را هم به جز در موارد خاص براساس مدل اندازه گیری بهای تمام شده مستهلک شده با استفاده از روش نرخ بهره موثر ارزیابی و اندازه گیری کند. مدلی که کسب و کار سازمان تجاری برای مدیریت دارایی های مالی به کار می برد و ویژگی های جریان نقدی قراردادی دارایی مالی مبنای ارزیابی این بدهی ها است.

راهکار برهان برای ابزارهای مالی ( دارایی ها و بدهی های مالی )

شناخت و اندازه گیری اولیه داراییها و بدهی های مالی

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 می گوید یک دارایی مالی یا یک بدهی مالی توسط یک سازمان تجازی فقط زمانی در پایان سال مالی در صورت وضعیت مالی آن سازمان ارزیابی و شناسایی می شود که آن واحد تجاری، طرف شرایط قراردادی ابزار مالی باشد. طبق استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 مطالبات تجاری فاقد جزء تامین مالی بااهمیت، در زمان شناخت اولیه باید به قیمت معامله ارزیابی شوند. اگر از مطالبات تجاری چشم پوشی کنیم ، دارایی ها یا بدهی های مالی ( ابزارهای مالی ) که توسط سازمان تجاری در زمان شناخت اولیه براساس مدل ارزش منصفانه از طریق سود و زیان اندازه گیری نشده اند باید براساس ارزش منصفانه و آن دسته داراییها یا بدهی های مالی که به مدل ارزش منصفانه از طریق سود و زیان اندازه گیری شده اند باید به مدل ارزش منصفانه به اضافه یا منهای مخارج معامله قابل انتساب به تحصیل یا انتشار دارایی مالی یا بدهی مالی ارزیابی شوند.

اندازه گیری بعدی دارایی ها و بدهی های مالی

اساس اندازه گیری ابزارهای مالی که دارایی ها و بدهی های مالی را در بر می گیرد در حالت معمول به این صورت است که به مدل ارزش منصفانه از طریق سود وزیان اندازه گیری شوند. استثنائات باعث می شود در این حالت معمول تغییراتی رخ دهد. اگر یک دارایی به مدل ارزیابیِ بهای مستهلک شده یا ارزش منصفانه از طریق سایر اقلام سود و زیان جامع اندازه گیری شده باشد در اندازه گیری آنها تغییراتی رخ می دهد. اما بحث درباره بدهی های مالی به این صورت است که واحد تجاری تمام بدهی های مالی خود را به مدل بهای مستهلک شده با استفاده از روش نرخ بهره موثر ارزیابی می نماید. استثنائات این بدهی ها به این صورت است.

  1. اگر یک بدهی مالی براساس ارزش منصفانه از طریق سود و زیان اندازه گیری شده باشد باید در اندازه گیری بعدی به ارزش منصفانه ارزیابی شود.
  2. بدهی های مالی ایجاد شده در شرایطی که انتقال یک دارایی مالی، واجد شرایط قطع شناخت نیست یا هنگامی که رویکرد تداوم ارتباط به کار گرفته می شود.
  3. قراردادهای ضمانت مالی در ابزارهای مالی
  4. تعهدات مرتبط با ارائه تسهیلات به نرخی پایین تر از نرخ بهره بازار
  5. مابه ازای احتمالی شناسایی شده توسط تحصیل کنند در یک ترکیب تجاری که استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 3 باید در مورد آن بکار گرفته شود.

در یادداشت ابزارهای مالی، اطلاعاتی در خصوص طبقات مختلف ابزارهای مالی و اجزای تشکیل دهنده آنها ارائه می شود.

انواع ابزارهای مالی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به انواع ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران، گفت: بازار سرمایه ایران آمادگی دارد با تشکیل کمیته‌ای با دیگر کشورهای اسلامی ابزارهای مالی اسلامی مشترک را طراحی کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، شاپور محمدی - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در یازدهمین دوره اجلاس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی که با حضور نمایندگان بازار سرمایه برخی کشورهای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در تمام حوزه‌ها ابزارهای مالی ما بر اساس موازین شریعت طراحی شده و در مرحله اجرا نیز همینطور است. تلاش ما در سازمان بورس این است که ضوابط کمیته فقهی رعایت شود.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۰۵ قوانینی درباره بازار سرمایه ایران تأیید شد و در سال ۲۰۰۹ قانون جدیدی به قانون سال ۲۰۰۵ اضافه شد که درباره ابزارهای مالی اسلامی بود. بر اساس آن تاکید شد که ابزارهای مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد تا ابزارها بررسی و تأیید شوند.
محمدی ادامه داد: کمیته فقهی هر دو هفته یکبار جلسه دارد و ابزارها را بررسی و اعلام نظر می‌کند. البته کارکرد کمیته فقهی محدود به ابزارهای مالی اسلامی نیست، بلکه همه امور بازار سرمایه در این کمیته بررسی می‌شود. حتی در مورد سهام و نحوه انجام معاملات هم اگر سوالی وجود داشته باشد در کمیته فقهی مطرح می‌کنیم و این کمیته اعلام نظر می‌کند. سازمان بورس در فرایند قبل از معاملات، حین معاملات و پس از معاملات از کمیته فقهی نظرخواهی می‌کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انتشار اوراق مالی اسلامی در ایران گفت: در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار ابزارهای مالی اسلامی در ایران منتشر شد. عمده‌ترین اوراقی که در ایران به عنوان ابزار مالی اسلامی مورد معامله قرار می‌گیرد، ابزار مالی اسلامی است.
وی افزود: در سال‌های گذشته ابزار اختیار خرید و اختیار فروش را کمیته فقهی سازمان بورس تأیید کرد که استقبال خوبی هم از این اوراق شد. حجم معاملات این ابزار قابل توجه است. سال گذشته ابزار آتی سبد سهام را هم راه‌اندازی کردیم.
محمدی یادآور شد: ابزار فروش استقراضی در دنیا معروف است که برای انتشار آن در ایران باید این ابزار با اصول اسلام مطابقت پیدا می‌کرد که ما این کار را کردیم. در این نوع مالک سهام هم در فروش و هم در خرید به شخص مقابل وکالت می‌دهد. امسال این ابزار را برای بکار گرفتن در ایران عملیاتی و راه‌اندازی خواهیم کرد. اگر این ابزار راه‌اندازی شود ابزارهای مالی کلاسیک به جز ابزارهای معاوضه تکمیل می‌شود.

ابزارهای نوین مالی در فرابورس

ابزارهای مالی قابل معامله در بورس‌ها را می‌توان در یک تقسیم بندی کلی به ابزار سرمایه‌ای مثل سهام، ابزار بدهی مانند اوراق قرضه و ابزار مشتقه دانست. ابزار مشتقه (Derivative Contract) در مباحث مالی ابزاری است که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش دارایی پایه و شاخص‌های مربوطه نشات می‌گیرد. این ابزار به دارنده آن اختیار ، تعهد خرید یا فروش یک دارایی معین را می‌دهد و ارزش آن از ارزش دارایی مربوطه مشتق می‌شود. قراردادهای مشتقه به نوعی از قراردادهای مالی گفته می‌‌‌‌شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارایی پایه) می‌‌‌‌گیرند. دارایی پایه می‌‌‌‌تواند به شکل سهام، کالا، نرخ‌های بهره، صنعت ساخت و ساز یا هر نوع دارایی دیگر که در دنیا روال دارد باشد .

قراردادهای سلف و آتی

اگر بخواهیم قراردادهای سلف و آتی را با بیانی ساده تعریف کنیم باید گفت که این دو طرف خریدار و فروشنده را متعهد می‌کند که دارایی مشخصی را در آینده‌ای معلوم با قیمتی که در هنگام بستن قرارداد تعیین می‌شود با یکدیگر مبادله کنند . اگر قراردادهای پیش‌فروش و پیش‌خرید در بازار سنتی و شبکه‌های غیررسمی Over The Counter (OTC) منعقد شوند به آنها سلف می‌گویند و اگر در بازارهای سازمان یافته منظمی‌ مانند بورس مورد دادوستد قرار بگیرند و دارای استانداردهای مشخص قراردادی و تضمین انجام معامله باشند، قرارداد آتی نامیده می‌شوند .

قراردادهای آتی (futures contract)

نوعی ابزار مشتقه است که قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی را دارد. در این قرارداد طبق عقد صلح یک طرف (فروشنده) توافق می‌کند در سر رسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را در عوض قیمتی که اکنون تعیین می‌کنند به طرف دیگر (خریدار) تحویل دهد. قراردادهای آتی برای نخستین بار بر پایه محصولات کشاورزی و بعدها بر پایه منابع طبیعی مانند نفت معامله می‌‌شدند. قرارداد‌های آتی مالی‌ در سال ۱۹۷۲ وارد بازار شدند. در سال‌های اخیر، قرارداد بر پایه‌های دیگر مانند ارز، نرخ بهره و شاخص‌های بازار سهام بسیار متداول شده‌اند و نقش مهمی ‌در کنترل ریسک بازی می‌‌کنند .

قراردادهای سلف (Forwards)

قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد می‌کنند در یک تاریخ مشخص با یک قیمت مشخص یک کالای باکیفیت مشخص که کلا براساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند. در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامی‌مبلغ باید قبلا پرداخت گردد و کالا در سررسید تحویل شود. به این ترتیب، در این معاملات، غالبا یا پول نقد رد وبدل می‌شود یا اسنادی که معادل پول نقد به شمار می‌آیند. یکی از دارایی‌هایی که معامله سلف آنها بسیار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحویل در ژانویه) است .

قرارداد سلف ، اختیار معامله ، قرارداد آتی

قراردادهای اختیار معامله (Options)

اختیار معامله قراردادی است بین خریدار و فروشنده، به‌ نحوی که خریدار از فروشنده اختیار معامله، حق خرید یا فروش یک دارایی را در یک قیمت معین خریداری می‌کند. در اینجا نیز همانند تمام قراردادها، هر طرف امتیازی را به طرف مقابل اعطا می‌کند، خریدار به فروشنده مبلغی تحت عنوان حق‌شرط پرداخت می‌کند که در واقع همان قیمت اختیار معامله است. فروشنده نیز حق خرید یا فروش دارایی مذکور را در یک قیمت معین به خریدار اعطا می‌کند. اختیاری که برای خرید یک دارایی داده می‌شود را اختیار خرید و اختیاری که برای فروش یک دارایی داده می‌شود را اختیار فروش گویند. قیمت تعیین شده‌ای که خریدار می‌تواند دارایی را خریداری کرده یا بفروشد، قیمت اعمال یا قیمت توافق نامیده می‌شود. به علاوه اختیار معامله مدت معینی دارد. حق خرید یا فروش دارایی در یک قیمت معین فقط تا تاریخ انقضایی که قبلا مشخص شده است امکان خواهد داشت. پس از اینکه تولیدکننده، برای یکی از مشتریان (یا سهامداران یا یکی از ذی‌نفعان) خود اختیار خرید یا فروش صادر کرد، این اختیار خرید یا فروش در بورس مورد خرید یا فروش قرار می‌گیرد، نرخ خرید یا فروش یک قرارداد اختیار بر اساس رقابت در بورس تعیین می‌شود. (نرخ پایه خرید یا فروش قرارداد اختیار توسط بورس تعیین می‌شود)

برای آشنایی با بازار اختیار معامله، می توانید مجموعه مقالات رایگان اختیار معامله را از ابتدا تماشا کنید.

استراتژی های اختیار معامله

هر استراتژی در اختیار معامله دارای شرایط و نکاتی است که باید حتما به آن توجه کنید تا بتوانید در هر زمانی بهترین استراتژی را انتخاب کنید .برای مثال برخی از استراتژِی ها زمانی به شما کمک خواهند کرد که شما آینده سهم را صعودی در نظر داشته باشید و برخی از استراتژِی ها زمانی سود آور خواهند بود که آینده سهم نزولی پیش بینی شود و برخی دیگر نیز زمانی سود آور است که روند سهم داخل یک کانال و محدوده پیش بینی شود . پس فهمیدن و تحلیل آینده هر نمادی که معامله میکنید بسیار مهم است . از دیگر نکاتی که در انتخاب استراتژی باید به آن توجه کرد میزان ریسک پذیری شما در معامله است چرا که برخی از استراتژی ها سود محدود و زیان محدودی دارند و برخی دیگر سود محدود و زیان نامحدود دارند و عده ای هم سود نامحدود و زیان محدود را به معامله گران میرسانند از اینرو باید میزان رسیک پذیری خود را قبل از آغاز معامله مشخص کنید .یکی دیگر از نکاتی که یک معامله گر بازار آپشن باید به آن توجه کند این است که میخواهد از اختیار خرید استفاده کند یا از اختیار فروش یا از هردو چرا که هر استراتژی در نحوه انتخاب پوزیشن های خرید یا فروش متفاوت است و امکان دارد که اختیار خرید محوریت یک استراتژی باشد و یا اختیار فروش زیربنای یک استراتژی را تشکیل بدهد . با توجه به تعدد بالای استراتژی ها و تفاوت نکات هر یک از آنها ، پیشنهاد میکنم برای انتخاب صحیح یک نماد برای معامله در بازار اختیار معامله حتما به سایت بی نظیرچارت مراجعه کنید و از قسمت خدمات اختیار معامله یا دیده بان اختیار معامله استفاده کنید؛ چرا که با زدن تنها یک دکمه، اطلاعات مورد نیاز شما به راحتی در اختیار شما قرار میگیرد.

قراردادهای معاوضه (Swaps)

قراردادی است که طرفین به موجب آن تعهد می‌کنند که برای مدت معین (توافق شده) دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص (توافق شده) به نسبت تعیین شده معاوضه کنند. پس از سررسید، هریک از طرفین متعهد است عین دارایی را به صاحب آن مسترد دارد. این دارایی ممکن است فیزیکی یا مالی باشد، این قراردادها به صورت غیررسمی (OVER THE – COUNTER MARKET) انجام می‌گیرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود برای یک مبلغ اصل یگانه است. معاوضه نرخ بهره، معمولا به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام می‌شود. در واقع معنای حقیقی مشتقات توافق میان دو گروه مشروط بر خروجی آتی دارایی پایه است . تصور رایج آن است که ابزارهای مشتقه خود دارایی می‌باشند، در صورتی که این تصور نادرست است، زیرا که یک ابزار مشتقه خود به تنهایی نمی‌تواند ارزشی داشته و ایجاد کند، اما بسیاری از ابزارهای معمول مانند سوآپ‌ها، معاملات آتی و اختیار معامله که دارای ارزش ذاتی نظری هستند می‌توانند از طریق فرمول‌هایی همچون بلک شولز محاسبه شده و به صورت مکرر در بازارهای آزاد قبل از تاریخ سررسید مورد معامله قرار گیرند . درحالی‌که بازار سهام ما در سالیان اخیر در بحث معاملات سهام و اوراق بدهی از رشد چشمگیری برخوردار بوده متاسفانه استفاده از ابزار مشتقه چندان جدی انواع ابزارهای مالی دنبال نشده است .

عقیده داریم به دلیل نوپا بودن این بازار ها در ایران بزودی این بازارها هم مورد اقبال شدید عمومی قرار گیرند و قطعا لازم است افرادی که در این بازار فعالیت میکنند حتما آموزش های پوشش ریسک این بازار را ببینند تا از سرمایه های خود عاقلانه در این بازار پویا استفاده کنند.

پیشنهاد ما پلتفرم معاملاتی گروه بی نظیر است که در صفحه خدمات اختیار معامله فراهم شده و دارای امکانات جذاب و جامعی است که شما را انواع ابزارهای مالی شگفت زده می کند.

انواع ابزارهای مالی

����������e�X�[�u,��;�)'��f �Ł�ٲlE�3����[�qo���#�ݍ�E�� >� �d�����xpO�.H�5;���%�t[������F��Nv?�]`gB���|�s���Q���Ҝ�]~O�q� �5\���$�>-�M���ݷ��ز�=3��H��w����jI��iq�hJw#�UP�xJ�ڸ�ƕ�p-8�⮹��Z��*���M���9a��+��]�i n]��R���?�!ne|: >z���� b��Rt����Z@'Q��D��0 �,����(�u��;�v[>�B��f��=��/\ �V1�LH���p����?uɷ�_Ѩi���I�?h9j�'��� qI�.w`�FL~M���K�ߒ��?�1���g������Iy�lkz���-2|k�|Wp>�(����A��[ �h3�AO�KI�E5ݻH��Ec�iJ�FЯ>���g�1Q ]��m�m'�L_ƣl��(5���*c�'�p�1��l[�~ID� [O'!�6��Y���1��l۱�1]k��"ۖ�'1۶��e��Y�+���Wٶg�8eۢ��� o c˱d�Ά���Ɇ����(o,���9�C2= �����L�?��)�'WJZ6� s��0&m8�;��X��K���d��L�2���WZ���d�U!>*���G R�4~�K��P`/��7&2pi]�@���R�ؑ1w��Y1�Qr����R!��TDr� �R QAC:AR�4���� B���5���w�: ��3p�U� OC�P�������Pb�l�5�A�)7,r�I5�Pʓ��Vj �m'���DJ�Ě���� ��G%Jk3�^3,1p'_�0t4 þ>]�] ��Qbꅠ�e�\7��Gn��>�G �HnTG�CY���� _��B����h��"i���q�#���C7S��(1O�Ֆ��ͨ5�� 'Q�[email protected]���f'�P�b�QG�nv�Lj�u1�P��|�����]Z/&~�"/�I��a����?R�1�e����G����[���&����x0K� ɥz������߉��L!RGk�A���ׯ�u��=$��O*O�[��̽�Zӹ����C7&_�0�a�+k�䗠/�.ԛB���qУt^cy���#��4����ћ|Ճ�EN��_v�/r�S��]���9 >�����d�S�.'l9C ���|/gtez����@�6�%�|oa�eQ�U��_�h9Q��6����s=�äG������a�Mr�0�ENr�0�C�� 7ގ�>�/��#�m�+1�7�]:s�́�_�]�c_g�0��y��0ֲ7�1 RN�/�'��RA:($[�C�!RI:,&����,���*�1�8�*�*�J�I'���tR:I�S�)��t�Ԑ�@�ׄ�?GjIqR�-��Γ:����t�ԓ�xR_��h��h��KI�%���ƀ�瀘� �DJ�4E�TE�4C�4GĴ@ĴD���4������Zb(z8D��c�豔��(@ Ő5b(b�F%��P$�!��"z�=ҏҏ���|�ѣB��O�O�[� �F��1:D���I��"i`�"�"�YZ*-�P�D�Bĸ"J #J� J�%E%�WDI1D���8��[�Q �Q����Dd�#2�n��b��>ঘ(���#&�>�/DC @�1@�q�DiĄ+b� 1Q 1Q1ᆘ(�h(�hpC4�b��IW����[�-@�>�>���PHP �/��^ ��$R���ц��O��_a�q�RNY]Y�eCeC�G�Aف�> �]y,�oGeG�(;+�V�]كX*<)È����/�S�W�'���D��N�Q+�W'�e4�)G)GG�h�X⤜��I��s��H1� �R�؂�T���L��5�� .��[��[�t���uZ����5Z����~�KYv;��b��+��b׳[p��tm[��q]�����:*�='p�¹q����s\].�kε�:s!\8� ᢸ��hH�,Ę�M�fs �e�.����΄ʩ�sg� �[����p��.Y���*lJ�F�(� ��1���T��5J��wd�hZ��Ϩ�ahz>g$�%��O =ƅ�d�����(� k~�^=���� ��C^ٞ��ܔ�=H-�H�rJM��HQ���H�_#������3d ֬�Q�j?\ʼn��R���`/F��#aHc�.G�iQL u5�Tֽ�Ѝx'���bHٍ�?~��Һ^X�u�G �[email protected]�@�P�Ze�Wz#.Å��܈��N�p��je�`�J*#E���G���c �)q�b��� [� ���>J���i��ٶ�B�Sx7򍼧�;� ��☂Y�mf� �.< ݲ>+�&0y��ʣ��H� �GU��K����Re��e�3�jD?����j, �ÐX3�[#�Կ���4�7F]J��>e�>L��$ 㕭>g�W2�[sii�������B�\�[������2ŷ��6�TJ儥 =��(Z�阑gCJa�8�� ��y8]meU��\+��,G� �(gnXy������r�>�7y��ŕP9�L�+��C�;�s��L�P�?ѳЈ�ep���)RRг �C��ݐ����Kb���"+Ͼ�'Ϙ��ce�6H��/� �����s�\�T�[�G���̭ 8/,σ�H�p����ky���3CZu�y��fH���$y �(� t�:�ܓ�vU`� ��n�:��>p~O!�F�?–��G�U*"e$q�̐���� �_"�oD]�w��o�,�,��R�Q�U�*���啕���l��Ϻ�=(�1���1R�ە�A�d C�e �!J�U�t��S��� ���?Z�,Z� �����r?� P[ݨ�_�]����Ƿ^ΐqőʸ���~�!R���olp暍D�B�jM]߁��8�oB��Hq~��LH�q���J6hL;�֝�unh�y��h�Cd�^�+��#����@v���r��+�ù"U�֒��d�B��F�`"�a�? �3e�G���š�4�B~˄�ǡ�Ý2�CG�q�i>�e�,��>�4���� t��$G���0�G��x��S�Ơa��fY#�5��� �Է��8���8sF^���]N�;e>�k>��Oe�W�FԪUSR]�\՜4[�H3!^�K���Ad����[�TwWw'�ԡ�d�z�z5�]w�'�Z�f�f�Gw\�+٫�����~���R�t�<)����c�w�C���c�~ ��R�i�Ē># � ��� 1�J�N4=�D6�y)�g]�g��.̓�� -E+�U,,]�Ģ�?�2�?cL��ʷ"n!ef�k��~�twq�8�4Ý Cq'�p�ӝ�V ��Ý6՟�+�.I.w�����=. ��Ś���/��⮤�_�K�],C�ώ�0L�[?;�o�J�>���3/�7�t��x�N�|Q�~A�Y,�/i�>�H��ڏ��q��V|k��6PllL����@�k��� ]2M�@��7%� SZ��&i�H�ȩK�k|ce��� ��@��:��j��3���%>z�WĢ���u��[�ij��œA�+|fON������A�ɓ��cq�H�e�2dzY`[���0����q�X]����������V[ZD�B�N]�ƞ�b����>�3�ߒ��������J~l�u��o��7E���[-ate-ڒ���=�E�%RGT�R���I#�Yt!M�Bb!�\,&z�]bIћ�[K��I�W�#���b �L����ꤻXC�IB�:b+��mCa�fCFHv��L�*DF�����Xh�ş�+�� �aޙ,�o����>�G�gu�n� �)����I�n��9$��y@) ��p�� ��Fz��B���*;�RcH�>�|��f����s>`����KM �4��õƐ����t����[���� � �n6�Y�wP���`h�_�SGt�:~�%�Z��������$�[�9s�?�0�9�c��;�g���|2]��t2�Đ[d\+�&�pp��z��2��-���W�K�w�]�]��#�rSW_�����t0��K�B�H]� F�A 3Ü�0��݆����>(�![�_axJ �B0 ?���(�y>�#Ͽ^���~]4҃������h�1�g���d����ڣ_�e�ؘ����+�eo[>K��+Y>'K��`lD���"��������iI�('|�S�4"�Iқ�"]I\���4KL!,�_Ω���MCúz6����%�zU>m^��rz_o�2~eJ��[?�[���_���z[��V�h�(0Ȼ���|[ �zh����\��p�Ѥa��e|� o�6,tzٿ����m�=g���:��ƛ��k� ~�ʂ��^Y7h�ݛCҎv��;�����z,j>�u,slz�a潚��$|��x���:��D� y]��v# !�O^.�� 4�;l^k��Ɔ>[e�w�����y��.MB��C�T���载Q������>�p���Y�>��g|�e� ��zo��~�ҝ�t��Y�\�Ҟ�>J�y��*���ů�w�N>>eJw N�k�w�hq>z��׷�ְU'�3�V��j��>��]���`���x�>=�~�;���fz�V�T`�l3Hт�"BoGW1�A��I:q�Y�Xj��hq0�k�%�#/=>�tz���/�:6��xh-���O>��aN����﷨��1w��������1��u��J���3�[��:.y��������GJ��nS���U�������������О��p�֦R�I����/z�MQ��O]V�n|q�v��[=]��\\�R�K� �v�*�'��p`��z��SϢ�mV�������Ͼ�[PY��0���E!�džTX>,���>�������nPjk�.���o�����˪��5򷍻zN�kL�5���_tU�/��˯a��w������;��mf�eCZ��ku�+��C��޶�K�wY�ۻc`��S����wX˿�u�鏅��p�w�����?��w�>�I�:��x|���� ���k���o� ���~b�SbT��6��7�oS�r����� ��YY��"?Vj�I逩�wO�����e�� vR�Ϯ��qK���N�� �t҄��8�7a;�:��3�m�O�]��4z���4�yL`���f�T�Ի7(O�nh���N]]����/4b0U�z_>i>)o�2���@��x�m)=��=:;��hq�����=��О^��2��k��g�� ;$�[y���z�|��.6���3ݱڴ����ݮ�����d���k|wl�G�.]|��ɉ��j���l� gc�)��]�������$v�ٻ�5���ݨY����>�)S��c^��/x7,~��g �Ժ��;��B��WZ�1� j����ٲn1E?bb�`�.�c��Eg�-��P��M���,[���W�g�r�Ϛ�uc��\��WV*���@�S���~(�zL�ѕ?�.6=�9RU�BS�����>��C���������'��P��Y����^>���A�ܸ��+�o�0;��3����M�W��v����ܛ�hY����� �y���;�s�򾶺�g��p���6�f�X\n~w�#��un[Y3�G�ʷ�$������T����G>*~�Q]?h�i��K;���8�H����0����tk�ٳ���?�>ո��>��ZW�����[#�\�ْy�J[�:�Z�@�s�s�c�~�����'�o��lUD� ��u���V �зu����͛ct?���!jp���j>������ ������]�j��p�'��[�څ;�~��يks]�(��F������� ͳ���f�9�f~7�nʁ�� � ����j5m�Ϸ����|�n��Y^ ��~0t̴Z��N�R�[�C�y��tmˉ��>�����ޑ�����9��iґ1���] �,��p�ױ��ߩ>;˯�����j��y6��E�ӷZ]h���Xk��^s��>��X�7[+r�jo)TuH���� ��T���i��b�5I�k;���lG���W�\ V�-�r��We�)�L��@�`��Ӄ����3ھsbws��ey���5�\ϣM��Yw0O ����w4��|�I�6��M�&��EsHڦ�1d s� o�8.�]�Ǜ�3 ���Q[]� /CIDToGIDMap /Identity /FontDescriptor > /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W 80 0 R >> ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 81 0 R /Type /Font >> endobj 83 0 obj > stream x��V=��0 ��+�N%�I���I�nd+:[h����PRvIv|E�d�"R�||�&�_��xY�%��ϟo�F0����8�7.o���`��A"�D �G�֝.���qLkl����@�`,Xހ�ӕ?>�-&���[؞��m`��][Y�H� �H7�!�6�0��Ȓs�1y��]FFQ�4 �7�q��d�z�>*����z�.|!V�1U l�p�݈9;�t='[� /X� �����8�6���+^�i�|�u�m�>��Z=�z�7Yȝ5�BM9B6 y��㱌��v�o��=�q1aDp�8�B|BǹH&13Q/�\/��H�"�P~� >> endobj 58 0 obj > endobj 10 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 28 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end endstream endobj 9 0 obj [ 3 3 250 11 11 333 12 12 333 16 16 333 17 17 250 29 29 333 750 750 356 809 809 523 813 813 756 816 816 541 821 821 644 822 822 554 909 909 216 910 910 234 913 913 271 918 918 649 941 941 432 944 944 432 947 947 608 948 948 608 955 955 771 991 991 234 995 995 415 1003 1003 468 1006 1006 451 1011 1011 271 1012 1012 271 1020 1020 541 ] endobj 6 0 obj [ -771 -216 771 891 ] endobj 7 0 obj 771 endobj 18 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 100 beginbfchar endbfchar 30 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end endstream endobj 17 0 obj [ 3 3 214 6 6 326 7 7 293 12 12 200 14 14 358 15 15 344 16 16 485 17 17 562 18 18 504 19 19 537 20 20 492 21 21 550 22 22 567 23 23 485 44 44 234 46 46 373 51 51 0 54 54 0 56 56 0 57 57 0 61 61 0 76 76 338 77 77 334 80 80 292 82 82 449 87 87 180 88 88 349 89 89 194 90 90 283 91 91 755 92 92 826 93 93 180 94 94 349 97 97 262 98 98 349 99 99 755 100 100 826 101 101 260 102 102 349 103 103 755 104 104 826 105 105 253 106 106 349 107 107 613 109 109 546 110 110 602 113 113 546 115 115 613 117 117 546 118 118 602 119 119 613 120 120 670 121 121 546 122 122 602 123 123 437 124 124 557 125 125 437 126 126 557 127 127 375 انواع ابزارهای مالی 128 128 453 129 129 375 130 130 453 131 131 375 132 132 453 133 133 928 134 134 1020 135 135 597 136 136 711 137 137 928 138 138 1020 139 139 597 140 140 711 141 141 937 142 142 991 143 143 619 144 144 672 145 145 937 147 147 619 148 148 672 149 149 655 150 150 704 151 151 496 152 152 545 155 155 496 156 156 545 157 157 579 158 158 598 159 159 442 160 160 374 162 162 598 163 163 442 164 164 374 165 165 744 166 166 821 167 167 310 168 168 383 169 169 615 170 170 716 171 171 310 172 172 383 173 173 851 174 174 990 175 175 379 176 176 528 179 179 379 180 180 516 181 181 591 182 182 655 183 183 175 184 184 300 185 185 473 186 186 563 187 187 344 188 188 443 189 189 607 190 190 673 191 191 180 192 192 349 193 193 381 194 194 449 195 195 371 196 196 479 197 197 436 198 198 456 201 201 674 202 202 698 203 203 260 204 204 349 211 211 541 212 212 621 ] endobj 14 0 obj [ -1020 -546 1020 1038 ] endobj 15 0 obj 1020 endobj 26 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 1 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end endstream endobj 25 0 obj [ 3 3 277 ] endobj 22 0 obj [ -277 -211 277 905 ] endobj 23 0 obj 277 endobj 65 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 3 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end endstream endobj 64 0 obj [ 3 3 250 17 17 250 765 765 525 ] endobj 61 0 obj [ -525 -216 525 891 ] endobj 62 0 obj 525 endobj 73 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 1 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end endstream endobj 72 0 obj [ 3 3 277 ] endobj 69 0 obj [ -277 -211 277 905 ] endobj 70 0 obj 277 endobj 81 0 obj > stream /CIDInit /ProcSet findresource begin 12 dict begin begincmap /CIDSystemInfo > def /CMapName /Adobe-Identity-UCS def /CMapType 2 def 1 begincodespacerange endcodespacerange 1 beginbfchar endbfchar endcmap CMapName currentdict /CMap defineresource pop end end endstream endobj 80 0 obj [ 3 3 226 ] endobj 77 0 obj [ -226 -268 226 952 ] endobj 78 0 obj 226 endobj 2 0 obj > endobj 1 0 obj > endobj 85 0 obj > endobj xref 0 86 0000000000 65535 f 0000662289 00000 n 0000662159 00000 n 0000166136 00000 n 0000000009 00000 n 0000000035 00000 n 0000656369 00000 n 0000656406 00000 n 0000000058 00000 n 0000656018 00000 n 0000655249 00000 n 0000074661 00000 n 0000075133 00000 n 0000075160 00000 n 0000660143 00000 n 0000660184 00000 n 0000075184 00000 n 0000658649 00000 n 0000656425 00000 n 0000094927 00000 n 0000095406 00000 n 0000095433 00000 n 0000660623 00000 n 0000660661 00000 n 0000095457 00000 n 0000660595 00000 n 0000660205 00000 n 0000162192 00000 n 0000162670 00000 n 0000166069 00000 n 0000310980 00000 n 0000166299 00000 n 0000308863 00000 n 0000310883 00000 n 0000314401 00000 n 0000311144 00000 n 0000314334 00000 n 0000317046 00000 n 0000314565 00000 n 0000316979 00000 n 0000320399 00000 n 0000317210 00000 n 0000320332 00000 n 0000323838 00000 n 0000320563 00000 n 0000323771 00000 n 0000327707 00000 n 0000324002 00000 n 0000327651 00000 n 0000331949 00000 n 0000327871 00000 n 0000331882 00000 n 0000335945 00000 n 0000332113 00000 n 0000335878 00000 n 0000339675 00000 n 0000336109 00000 n 0000339608 00000 n 0000655085 00000 n 0000339839 00000 n 0000339866 00000 n 0000661149 00000 n 0000661187 00000 n 0000339890 00000 n 0000661099 00000 n 0000660681 00000 n 0000406973 00000 n 0000407451 00000 n 0000407478 00000 n 0000661625 00000 n 0000661663 00000 n 0000407502 00000 n 0000661597 00000 n 0000661207 00000 n 0000474821 00000 n 0000475299 00000 n 0000475326 00000 n 0000662101 00000 n 0000662139 00000 n 0000475350 00000 n 0000662073 00000 n 0000661683 00000 n 0000653776 00000 n 0000654254 00000 n 0000655007 00000 n 0000662338 00000 n trailer > startxref 662584 %%EOF

انواع ابزارهای مالی

از عوامل توسعه اقتصادی، وجود ابزار‌های متنوع در بازارهای مالی است. اقتصادی موفق است که ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی داشته باشد. طراحی ابزارهای جدید در ایران با چالش‌های انطباق ابزارها با شرایط بازار پول و سرمایه و انطباق با فقه اسلامی مواجه است. یک ابزار مالی، افزون بر تطابق با فقه اسلامی، باید از منظر اقتصادی، مدیریت مالی، حقوق و حسابداری قابل دفاع باشد. بررسی پژوهش‌ه.

ECONOMIC AND FINANCIAL EVALUATION FOR FISH HATCHERIES IN EGYPT تقییم مالی وإقتصادی للمفرخات السمکیة فی مصر

ابزارهای مالی جدید برای بازار رهن ایران

در این پژوهش سعی شده تا بطور عام راههای گسترش ابزارهای مالی مورد استفاده در بازار رهن و بطور خاص امکان فروش وامهای رهنی طی فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن وام رهنی با توجه به اصول بانکداری اسلامی بررسی شود. برای نیل به هدف فوق نخست به بررسی بازار رهن در کشورهای پیش رفته و مکانیسم عمل آن پرداخته و موسسات تخصصی و ابزارهای مورد استفاده در آن را بطور مفصل تشریح نموده و در مرحله بعد در صدد تطبیق آ.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.