تفاوت بین حساب سپرده جاری


حساب سپرده قرض الحسنه جاری

حساب قرض الحسنه جاری ، حسابی است که به موجب قرارداد منعقده بین پست بانک و مشتری (حقیقی/ حقوقی ) افتتاح می شود .مشتری با افتتاح این حساب وجوهی را به صورت قرض الحسنه نزد پست بانک ایران به امانت سپرده و در هر زمان می تواند از طریق صدور چک مبلغ دلخواه را از حساب خود برداشت یا به دیگری واگذار نماید.اگر یکی از صاحبان مشاغل و صنوف هستید که قصد تمرکز فعالیت تجاری خود در یک بانک به روز و پیشرو رادارید وبرای شرکت و موسسه خود نیاز به سپرده ای برای مدیریت اقتصادی فعالیت های خوددارید و نیاز به دسته چکی دارید که در اقصی نقاط کشور بدون دغدغه و مشکل مورد استفاده قرار گیرد حساب سپرده سرمایه گذاری جاری یکی از انواع سپرده های یانکی است که شما با افتتاح آن می توانید از خدمات متعدد بانکی بهره مند شوید.

مزایا و امتیازات

دریافت دسته چک : شما می توانید با دریافت دسته چک از آن به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت استفاده کنید. امکان نقد شدن چک های سپرده جاری در کلیه شعب پست بانک وجود دارد. به علاوه این چک ها را می توان در شعب سایر بانک ها ، جهت واریز به سپرده واگذار کرد.

خدمات الکترونیک: با افتتاح سپرده جاری می توانید از خدمات کارت بانکی و اینترنت بانک نیز استفاده کنید. البته برای حساب های حقوقی امکان صدور کارت بانکی وجود ندارد.

تسهیلات : شما می توانید بر مبنای میزان موجودی خود در حساب جاری پست بانک در خواست تسهیلات نمایید.بانک با در نظرگرفتن میانگین شش ماهه موجودی شما و طی فرآیند اعتبار سنجی تسهیلات مذکور را به شما پرداخت خواهند نمود.

حداقل موجودی جهت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری جاری

سپرده جاری را می توان با حداقل 500/000 ریال افتتاح کرد.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی :

 • داشتن معرف طبق ضوابط بانک اصل شناسنامه و کارت ملی
 • نداشتن سابقه چک برگشتی و بدهی معوق بانکی (با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
 • ارائه مدارک شغلی که نشان دهنده فعالیت شغلی یا تجاری معتبر شما باشد . شامل : جواز کسب ، گواهی اشتغال به کار ، کارت بازرگانی معتبر بنام خودشخص به همراه کد(شماره) اقتصادی معتبر و .
 • ارائه مدارک محلی که در آن به فعالیت اقتصادی اشتغال دارید شامل : سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و قبض های خدمات شهرمحل کسب . شامل : تلفن ، برق، آب، گاز.
 • برای گشایش سپرده برای اشخاص دونفرو بیشتر (مشترک) مدارک ذکر شده برای کلیه متقاضیان ضروری است.

اشخاص حقوقی :

اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و شرط پیش بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکتنامه و آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی کشور که نام صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد می توانند حساب سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح نمایند.

 • تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری که به امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد. ارائه مستندات در خصوص معرفی اشخاص هیئت مدیره و امضا داران
 • شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
 • اصل و کپی اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی
 • نداشتن سابقه چک برگشتی و بدهی معوق بانکی (با استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
 • آخرین صورت جلسه مجمع عمومی
 • مدارک مالکیت شرکت (سند مالکیت یا اجاره نامه)
 • نمونه امضای هیئت مدیره و امضا داران
 • تکمیل مشخصات و ثبت امضاء بر روی فرم های مخصوص افتتاح حساب در حضور مسئول ذیربط.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای پزشکان ، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری :

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای افراد فوق الذکر نیاز به معرف نداشته و به جای آن می بایست تصویر کارت نظام پزشکی یا پروانه وکالت یا کارت شناساسی که با اصل آن مطابقت داده شده به انضمام معرفی نامه سازمان نظام پزشکی ، کانون وکلا یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری . بدیهی است سایر مقررات و شرایط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری مربوط به اشخاص حقیقی الزامی است.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص نابینا و معلول ازدودست (اشخاص خاص) :

در خصوص افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص خاص که به لحاظ عدم توانایی های لازم از نظر خواندن و نوشتن و یا عوارض جسمانی قادر به ارائه نمونه امضاء خود به بانک نمی باشند علاوه بر رعایت مواردیکه در مورد حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی اخذ مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی تفاوت بین حساب سپرده جاری است

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک :

ممکن است دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب قرض الحسنه جاری افتتاح نمایند که در این صورت باید صریحا" نحوه و ترتیب استفاده از حساب (متفقا" یا منفردا") قید و میزان سهم هر یک مشخص و چگونگی برداشت از حساب صریحا" تعیین و اعلام شود.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای بنگاه ها و موسسات ثبت نشده :

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام مغازه یا بنگاه و موسسات یا عناوین دیگری که رسما"نام آنها به ثبت نرسیده و شخصیت حقوقی آنان محرز نشده ، حساب به نام صاحب یا صاحبان آنها باز شده وعنوان مزبور بعد از اسم صاحب / صاحبان حساب در پرانتز نوشته شود.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای انجمن ها :

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری جهت انجمن های ثبت شده صرف نظراز هدف تاسیس این موسسات که ممکن است علمی ، فرهنگی ، ادبی و . باشند اخذ مدارک :
رونوشت مصدق اساسنامه و مرامنامه ثبت شده انجمن

یک نسخه روزنامه رسمی کشور مبنی بر انتشار آگهی تاسیس انجمن

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای مدارس غیر انتفاعی :

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای مدارس غیر انتفاعی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند صرفا" به تقاضای مدیر کل یا رئیس اداره آموزش و پرورش انجام می پذیرد.
افتتاح و برداشت از حساب سپرده قرض الحسنه جاری مدارس غیر انتفاعی با معرفی نامه موضوع بند فوق بر عهده منتخبی از شورای مالی مرکب از اعضاء ذیل می باشد:

 • نماینده موسس یا موسسان
 • نماینده معلمان واحد آموزشسی
 • دونفر نماینده انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی
 • مدیر واحد آموزشی

رعایت سایر شرایط و مقررات افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای صاحبان حساب و امضاء الزامی است.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شوراهای شهر، روستا و دهیاری :

نظر به اینکه شوراهای شهر و روستا و دهیاری ها به موجب قانون ایجاد می شوند و از تاریخ تشکیل دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی می باشند جهت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه مدارک مشروحه ذیل اخذمی گردد:
صورتجلسه انجام انتخابات شورا / دهیاری که به تائید هیات نظارت ، فرمانداری یا یخشداری محل رسیده و به مهر مربوطه ممهور شده باشد.
صورتجلسه اعضاء شوراء که برای انجام امور مالی یک یا چند نفر را با حق امضاء تعیین کرده باشند.
تقاضای افتتاح حساب با امضای رئیس و یا یکی از اعضاء شورا / دهیاری ممهور به مهر شورای ذیربط.
نمونه امضائ و تصویرشناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء معرفی شده از طرف شورا.
عدم چک برگشتی و بدهی غیر جاری از سامانه بانک مرکزی برای افراد.
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شورا / دهیاری نیاز به معرف ندارد

شوراهای شهر ، روستا و دهیاری ها باید دارای شماره ثبت ، محل ثبت ، تاریخ ثبت و شناسه باشد.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای اشخاص (حقیقی / حقوقی) خارجی تفاوت بین حساب سپرده جاری مقیم :

اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت ) صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با مشخصات و ویژگی هایی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می باشند.می توانند حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک افتتاح نمایند.

اشخاص حقوقی خارجی که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن در ایران به ثبت شده در ایران رسیده باشد می توانند همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی جاری که دارای اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی هستند مجاز است.
آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی که اقامت آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان می باشد می بایست صرفا" در همان حوزه ، نسبت به افتتاح حساب سپرده اقدام نمایند.

شرایط و مقررات عمومی

هر شخص حقیقی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد و یا حکم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود در بانک سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح نمایند.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه بلا مانع است .

نحوه و چگونگی انسداد حساب جاری

حسابهای جاری که بر اساس ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح گردیده است صرفا" بر اساس یکی از موارد ذیل قابل انسداد می باشد:
دستور مراجع قضایی
دستور مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تقاضای کتبی مشتری

حسابداری زنجان

تفاوت حسابهای جاری ’پس انداز و سپرده های مدت دار

موضوع تفاوت حسابهای جاری ُ پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری از چند حوزه قابل بررسی می باشد که سعی میکنم به تفاوت بین حساب سپرده جاری برخی از این تفاوتها بپردازم

اولین و شاید مهمترین تفاوت این حسابها این است که حسابهای جاری و قرض الحسنه پس انداز وقتی از سوی صاحبان آنها به بانک واگذار میشود بانک مالک وجوه میشود و به نوعی انتقال مالکیت صورت میپذیرد بنابراین این رابطه از منظر بانکداری اسلامی رابطه قرض الحسنه میباشد در این رابطه بانک مکلف و موظف است بنا بر قانون و تعریف قرض عمل نماید یعنی باید اصل پول مشتری را در هر حالتی به مشتری مسترد نماید اما در سپرده های سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت رابطه بانک و مشتری وکیل و موکل است یعنی بانک وکیل مشتری است که با وجوه مشتری سرمایه گذاری نموده و نهایتا از منافع بدست آمده از این سرمایه گذاری به مشتری هم سود پرداخت نماید بنابراین در این رابطه اگر چنانچه واقعا بانک نتواند سودآور باشد و یا ورشکست گردد بانک در برابر این دسته از مشتریان تعهد به بازپرداخت اصل وجه را ندارد البته نحوه تسهیم و تعیین درآمدهای بدست آمده از سرمایه گذاریهای بانک بین سپرده گذاران و بانک بر اساس محاسباتی انجام میشود که قبلا در بحث درآمدهای مشاع به آن پرداخته ام.

یکی دیگر از این تفاوتها این است که حسابهای جاری و قرض الحسنه جز منابع ارزان قیمت طبقه بندی میشوند اما سپرده های سرمایه گذاری جز منابع گران قیمت هستند زیرا این منابع هم هزینه مستقیم و هم هزینه غیر مستقیم برای بانکها تحمیل مینمایند

تفاوت حساب جاری و حساب پس انداز

موضوع تفاوت حساب جاری و حساب پس انداز از ابعاد گوناگونی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مهمترین و مشخص‌ترین تمایز میان حساب جاری و حساب پس انداز آن است که در هر دوی آنها مبلغ واریزی از سوی مشتریان به بانک سپرده می‌شود و در حقیقت مالک مبلغ واریزی بانک بوده و درواقع به گونه‌ای انتقال مالکیت وجه واریزی اعمال می‌شود. بدین ترتیب بانکداری اسلامی آن را قرض الحسنه دانسته و در این حین بانک بایستی باتوجه به توصیف و قوانین قرض، اعمال وظیفه کند. بدین معنا که اصل وجه واریزی را در هر شرایطی به مشتری بازگرداند. حال در این بخش به توضیح حساب جاری قرض الحسنه و حساب پس انداز قرض الحسنه پرداخته و در آخر شرح مختصرص نیز در رابطه با سپرده های سرمایه گذاری می‌نماییم.

سپرده حساب قرض الحسنه جاری

با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، افراد مبالغ مورد نظر خود را به بانک سپرده و در ازای آن دسته چک دریافت کرده و ازطریق خدمات جاری حساب فوق جهت مبادلات مالی استفاده می‌شود. بدین ترتیب لفظ قرض الحسنه برای این نوع سپرده مناسب نیست. قرض الحسنه در واقع به معنای قرض دادن مالی به جهت کسب منافع معنوی ازطریق کمک به نیازمندان بوده و علاوه بر آن، بدون بهره و یا سود می‌باشد. اما سپرده قرض الحسنه جاری همانطور که گفته شد به جهت مبادلات مالی ازطریق خدمات بانکی و دسته چک مذکور صورت می‌پذیرد.

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح سپرده حساب جاری

 • فرد بایستی دارای سن قانونی بالای ۱۸ سال سن باشد
 • تقاضای کتبی مشتری
 • ارائه مدارک شناسایی
 • معرفی ضامن قابل قبول که هویت مشتری برای بانک ثابت شود

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح سپرده حساب جاری از سوی شرکت ها

 • درخواست شرکت مبنی بر بازگشایی حساب
 • ارائه مدارک شناسایی
 • برگه رونوشت جهت اثبات اساسنامه شرکت
 • برگه رونوشت جهت اثبات شرکت نامه
 • معرفی ضامن معتبر
 • ارائه اخرین تغییرات شرکت و معرفی اعضاء شرکت که حق امضا جهت چک و مستندات شرکت دارند

مراحل افتتاح سپرده حساب جاری

بانک درخواست مشتری را مورد بررسی قرار داده و در حیطه مشخصات متقاضی اعم از شغل، محل سکونت و سایر مشخصات مشتری، اطمینان حاصل می‌کند. پس از آن بانک ازسوی بانک مرکزی استعلامی درخصوص بلامانع بودن افتتاح حساب مذکور، دریافت کرده و فرم سپرده حساب جاری مشتری تکمیل می‌شود و در نهایت مشخصات کامل فرد در اختیار بانک قرار می‌گیرد.

چگونگی لغو سپرده حساب جاری

همانطور که می‌دانید افتتاح سپرده حساب جاری بر اساس قوانین بانک مرکزی اعمال می‌گردد. و لغو سپرده حساب جاری تنها ازطریق یکی‌از روش‌های زیر امکانپذیر است؛

 • فرمان ازسوی مراجع قضایی
 • فرمان بطور مستقیم ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
 • درخواست کتبی مشتری

بنابراین همانطور که شرح داده شد سپرده حساب جاری جهت مبادلات و معاملات مالی شکل گرفته و اغلب ازسوی مدیران عامل، شرکت‌‌ها، کمپانی‌ها و متقاضیانی که به‌مراتب درصدد معاملات مالی مکرر هستند، انجام می‌شود.

سپرده حساب قرض الحسنه پس‌انداز

حساب های سپرده پس انداز، افراد مبالغ مورد نظر خود را برای مدت نامعین به بانک سپرده و در ازای آن دفترچه حساب دریافت می‌کنند. بدین ترتیب فرد می‌تواند درمواقع احتیاج مبلغ واریزی را دریافت کند. خاصیت اینگونه حساب‌ها با پرداخت سود و بهره ازسوی بانک‌های سنتی است. بانکداری فاقد ربا با پرداخت بهره مخالف بوده و جهت تشویق افراد به کار نیک، جوایزی برای آنها درنظر می‌گیرد. لازم به ذکر است جوایز پرداخت شده به صورت نقدی و یا جنسی اعم از کالا و محصولاتی است که توزیع آنان به صورت قرعه بوده و ازسوی بانک برای اینگونه مشتریان کنار گذارده می شود. بایستی خاطر نشان کنیم که مشتریان سپرده حساب قرض الحسنه پس انداز به جهت کار نیک در امور خیریه بانکداری اقدام به افتتاح حساب مذکور کرده و از آنجایی که اینگونه سپرده بی‌بهره است، لفظ قرض الحسنه منطقی و درست است.

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح سپرده حساب پس انداز

 • اصل مدارک شناسایی نظیر شناسنامه و کارت ملی
 • تکمیل فرم مربوطه جهت مشخصات مشتری

قرعه کشی در سپرده حساب قرض الحسنه پس انداز

 • حداقل موجودی واریزی بایستی ۵۰۰۰۰۰ باشد و بایستی به مدت سه ماه یا نود روز در اختیار بانک در حساب متقاضی قرار گیرد.
 • حساب بایستی در روز قرعه کشی مفتوح شود.

گفتمانی درباب سپرده حساب پس انداز

بدین ترتیب حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به بیانی دیگر به حسابی گفته می‌شود که متقاضی با هدف ایجاد مشارکت و همکاری درجهت امر نیک و کمک به محتاجان و همچنین بهره‌مندی از پاداش امر نیک و علاوه برآن بهره‌مندی از انواع خدمات بانکی مرتبط با حساب مذکور، صورت می‌گیرد. ناگفته نماند که موجودی و سپرده اینگونه سپرده حساب‌ها هیچ بهره و سودی را شامل نمی‌شود اما صاحبان اصلی سپرده‌ها قادر خواهند بود از جوایز قرعه کشی اینگونه سپرده حساب‌ها برخوردار شوند. لازم به ذکر است سپرده حساب پس انداز مشتریان صرف امور خیریه‌ای نظیر ازدواج جوانانی که از عهده مخارج زندگی برنمی‌آیند، زلزله زدگان، کودکان کار، ساخت سازمان و ارگان‌های امور خیریه و دیگر مسائل اجتماعی کشور شده و متقاضیان هریک به نوبه خود می‌توانند در این امر خیر و نیکو با بانک‌ها سهیم شوند.

بنابراین هریک از افراد با افتتاح سپرده حساب پس انداز هرچند اندک، گامی بزرگ در راستای خدمات مرتبط با امور نیازمندان هموطن خود خواهند برداشت و علاوه بر آن از خدمات بانکداری در جهت توسعه امور معنوی حمایت کرده و به گونه‌ای غیرمستقیم در اوضاع و احوال نیازمندان تغییرات عمده‌ای ایجاد می‌کنند. جوایز اینگونه حساب‌ها نیز باعث تشویق و ترغیب بیش تفاوت بین حساب سپرده جاری از پیش متقاضیان امور نیک خواهد شد.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت

در اینگونه سپرده گذاری‌ها به نوعی بانک نقش وکالت مشتری یا کاربر را به عهده دارد و بدین طریق با وجه واریزی مشتری، اقدام به سرمایه گذاری‌هایی نموده و در ازای آن به کاربر و یا مشتری سود و بهره‌ای پرداخت می‌کند. درواقع مشتری را از کسب سود سرمایه گذاری بانک، شریک می‌کند. ناگفته نماند که در این رابطه اگر بانک به هردلیلی ورشکسته شود و قادر به سوددهی به مشتریان نباشد، بانک فاقد تعهد نسبت به بازگشت وجه اصلی مشتریان است.

حساب بانکی

مهم‌ترین خدمات بانک‌ها ارائه انواع حساب بانکی و سپرده‌ها برای مشتریان مختلف است. بررسی و مقایسه این حساب‌ها، برای انتخاب درست و متناسب اهمیت فراوانی دارند. «رده» جای شما به بانک‌ها سر زده و سعی کرده کامل‌ترین فهرست حساب‌های بانک‌ها و شاخصه‌های هر یک را ارائه کند.

مقایسه حساب‌های بانکی

با کلیک روی هرکدام از لینک‌های زیر شما به صفحه اختصاصی هر حساب بانکی می‌روید. در این صفحه‌ها شما همه بانک‌ها را در جدول مشاهده می‌کنید، می‌توانید آن‌ها را با هم مقایسه کنید، بر اساس ویژگی‌ها مرتب کنید و حتی جزئیات بیشتر را در صفحه‌های هر حساب بانکی مطالعه کنید. سعی کرده‌ایم اطلاعات را به‌روز نگه داریم.

اما ویژگی مهم، مشارکت مخاطبان «رده» است. اگر درباره هر حساب نظر موافق یا مخالفی دارید یا اطلاعاتی فراتر از محتوای نوشته شده به‌دست آورده‌اید، با دیگران به اشتراک بگذارید.

تعریف انواع حساب های بانکی

برای اغلب ما، عنوان‌های حساب‌های بانکی زیر به قدر کافی آشنا و شناخته‌شده هست که نیاز به تعریف نداشته باشد ولی محض احتیاط با هم مرور کنیم:

حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز: سپرده‌ای است که به آن سود تعلق نمی‌گیرد و بیشتر برای اجر معنوی قرض دادن کاربرد دارد. زمان قدیم برای این نوع حساب‌ها قرعه‌کشی برگزار می‌کردند تا مردم را به افتتاح این نوع حساب علاقه‌مند کنند.

حساب قرض‌الحسنه جاری: سپرده‌ای است بدون سود برای پرداخت و برداشت وجه در آینده. این حساب برای دسته‌چک استفاده می‌شود.

حساب سپرده کوتاه مدت: پر استفاده‌ترین حساب بانکی است که کارت‌ها و اینترنت‌بانک‌ها به آن متصل هستند. سود اندکی دارد ولی از هیچی بهتر است!

حساب سپرده بلند مدت: سپرده‌ای است که برای مدت معینی (یک یا ۲ سال) به بانک می‌دهید تا با آن کار کند و سود مشخص و تضمین‌شده‌ای بدهد.

حساب سپرده طرح‌دار: بانک‌ها برای جذب بیشتر سرمایه، گاهی طرح‌های ویژه‌ای ارائه می‌کنند که «رده» بسیاری از آن‌ها اینجا گردآوری کرده است.

انواع حساب بانکی را بشناسید

یکی از مهم ترین خدماتی که بانکها به مشتریان خود ارائه می‌دهند حساب‌های بانکی هستند که انواع مختلفی دارند و برحسب نوع آن، سود و نوع برداشت متفاوتی نیز دارند. برای انتخاب درست حساب سپرده مورد نظر خود می‌بایست تفاوت آن ها با یکدیگر را به خوبی بشناسید. پیشتر در مقاله اصطلاحات مهم و کاربردی بانکی مهم ترین مفاهیم بانکی را شرح دادیم در این مقاله سعی می کنیم به طور مفصل درباره انواع حساب های بانکی بیشتر توضیح دهیم.

انواع حساب های بانکی

شاید بتوان گفت حساب های بانکی و ذخیره پس انداز مشتریان نزد بانک از اولین خدمات بانک ها و مهم ترین آن بوده است. هر شخص در ابتدای امر با حساب های بانکی سرو کار دارد بنابراین بسیار مهم است که انواع آن را به خوبی بشناسد چرا که تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند و هرچند هر بانک می تواند ویژگی های خاصی را برای نوعی از حساب در نظر بگیرد اما به طور کلی در یکی از دسته های زیر قرار می‌گیرند.

 • حساب های قرض الحسنه
 • حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار

هر کدام از حساب های بالا خود به انواع مختلفی تقسیم می شوند که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد. همچنین حساب هایی هستند مانند حساب وکالتی که نوعی حساب در اختیار بورس کالا است و زیرمجموعه ای از حساب های بالا محسوب می شود.

حساب سپرده قرض الحسنه

همانطور که از نام این حساب پیداست این دسته از حساب ها از طرف مشتریان (حقیقی/ حقوقی) به منظور انجام فعالیت های خیرخواهانه و بدون قصد انتفاع افتتاح می‌شوند. بنابراین هیچ گونه سودی به مانده این حساب ها تعلق نمی‌گیرد. بانک ها از محل این سپرده ها تسهیلاتی به صورت قرض الحسنه در اختیار عموم قرار می دهد تا در جهت رفع احتیاجات ضروری، توسعه کسب و کار و درمان بیماری از آن بهره من شوند.

بعضی از بانک ها برای تشویق مشتریان خود به افتتاح حساب اینگونه حساب ها، به صورت دوره ای اقدام به قرعه کشی و در نظر گرفتن جوایز نقدی و غیرنقدی می شوند. کارت و دفترچه سپرده به دسته از حساب ها نیز تعلق می گیرد و بنابراین مشتریان می توانند به موجودی حساب خود دسترسی داشته باشند. همچنین این حساب ها دارای خدمات الکترونیکی شامل اینترنت بانک، تلفن بانک، موبایل بانک و درگاه بانکداری و . هستند. حساب های قرض الحسنه خود به دو دسته تقسیم می شوند.

حساب قرض الحسنه پس انداز

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند مبادرت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نمایند و همانطور که گفته شد هیچ گونه سودی به این حساب تعلق نخواهد گرفت. شرابط افتتاح حساب برای شخص حقیقی و حقوقی متفاوت است و شخص حقیقی با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی حساب خود را افتتاح کند.

برداشت از این حساب بدون محدودیت است و برخی از بانک‌ها برای ترغیب افراد به افتتاح حساب قرض‌الحسنه، جوایزی را با قرعه‌کشی به دارندگان این حساب‌ها هدیه می‌دهند.

حساب قرض الحسنه جاری

حساب قرض الحسنه جاری نوعی حساب قرض‌الحسنه و بدون سود تفاوت بین حساب سپرده جاری است برای پرداخت وجه در آینده؛ یعنی با این حساب با صدور چک در وجه خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی وجه پرداخت می‌کنید. حساب قرض‌الحسنه جاری از طریق چک قابل برداشت است ولی برخی از بانک‌ها امکان برداشت از طریق کارت‌بانکی را نیز فراهم کرده‌اند.

حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

هرگاه صحبت از افتتاح حساب می‌شود شاید منظور عموم مردم سپرده های مدت دار است. به این دسته از حساب ها سود تعلق میگیرد که مهم ترین ویژگی آنهاست. این دسته از حسابها خود به دو دسته حساب (سپرده) کوتاه مدت و سپرده بلند مدت تقسیم میشود.

سپرده کوتاه مدت

حساب کوتاه مدت عادی به آن دسته از سپرده‌های بانکی گفته می‌شود که به آن سود تعلق می‌گیرد و در عین حال بدون هیچ‌گونه محدودیتی امکان برداشت و واریز روزانه را به مشتری می‌دهد. سودی که برای این نوع سپرده درنظر گرفته شده است، بسیار کمتر از سودی است که به سپرده طولانی مدت اختصاص یافته، اما در عوض دارنده این حساب مجاز است تا عملیات روزانه بانکی خود را با کارت بانکی، تلفن بانک و سامانه‌های اینترنتی انجام دهد.

نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ کوتاه مدت عادی، به صورت ماه‌شمار حساب می‌شود و در پایان هر ماه به حساب شما افزوده خواهد شد. توجه داشته باشید که در حال حاضر سودهای ۱۲ درصدی و ۱۴ درصدی تفاوت بین حساب سپرده جاری مربوط به سپرده‌های کوتاه مدت ویژه هستند و سود سپرده کوتاه مدت عادی (یعنی همین حساب‌هایی که ما استفاده می‌کنیم)، تنها ۱۰ درصد و بعضا 8 درصد است. میزان این سود را بانک مرکزی تعیین می‌کند.

سپرده بلندمدت

بانکها با اندوخته سپرده گذاران سرمایه‌گذاری می‌کنند و با پرداخت سود، آنها را در این سرمایه‌گذاری شریک می‌کنند. اصل و میزان سود این سپرده‌ها از طرف بانک‌ها تضمین می‌شود. بنابراین سپرده گذاران امکان برداشت از این نوع حساب ها را ندارند و تنها اگر نیاز به مبالغ این حسابها داشته باشند امکان ابطال هست که با نرخ شکست مواجه میشوند. نرخ شکست به این معنی است که در صورتیکه مشتری اقدام به برداشت بخشی یا تمام سپرده بلندمدت خود بنماید با نرخی غیر از نرخ بلندمدت سود حساب به آن تعلق خواهد گرفت که درصد این سود به مدت زمان نگهداری سپرده در بانک بستگی دارد و بر اساس نرخ سود کوتاه مدتی محاسبه خواهد شد.

هر چند که حساب های گفته شده به طور کلی در عموم بانکها به همین صورت است اما هر بانک بنا به امتیازاتی که برای مشتریان خود در نظر می گیرند میتوانند ویژگی های منحصر به فردی برای آن ها در نظر بگیرند. همچنین افتتاح حساب به صورت وکالتی، از طرف قیم یا ولی یا وصی، حساب های مشترک و . نیز میسر است و می بایست قبل از مراجعه به بانک مورد نظر از شرایط افتتاح حساب آگاهی کامل پیدا کنید.

حساب وکالتی چیست؟

شاید با شنیدن این واژه به فکر حساب هایی که از طرف شخصی دیگر برای صاحب حساب افتتاح می شود بیوفتید اما منظور از حساب های وکالتی در اینجا حسابی است که برای خرید و فروش در بورس کالا استفاده می شود. بنابراین شخص هنگامیکه اقدام به گرفتن کد معاملاتی در بورس کالا می نماید میبایست به بانک مراجعه نماید و تقاضای افتتاح حساب وکالتی نماید که با در دست داشتن معرفی نامه از سوی بورس کالا میسر خواهد شد. تنها با داشتن این حساب می توانید از بورس کالا خرید و فروش خودرو و دیگر کالاها را انجام دهید.

حساب وکالتی چه کاربردی دارد؟

حساب وکالتی، در واقع یک نوع حساب بانکی است که برای واریز وجوه پیش‌پرداخت مشتری نزد یکی از بانک‌های منتخب افتتاح می‌شود. در حساب وکالتی، به بورس وکالت داده می‌شود وجوه واریزی مشتری را مسدود کرده تا پس از انجام معامله به نام مشتری در بورس کالا، وجه مسدودی به حساب اتاق پایاپای بورس کالای ایران منتقل شود. توجه داشته باشید که اگر معامله‌ای به نام مشتری انجام نشود، وجه مسدود شده در همان روز آزاد می‌شود.

براساس دستورالعمل ثبت سفارش در بورس کالا، کلیه نقل و انتقالات وجوه بین کارگزار و مشتری باید از طریق انتقال بین حساب‌های بانکی کارگزاری و مشتری انجام شود و هرگونه انتقال وجه از روش‌های دیگر ممنوع است؛ بنابراین حساب وکالتی راهی برای انتقال وجه پیش‌پرداخت به حساب کارگزاری است.

دقت داشته باشید که نوع حساب مشتری یا حساب مبداء، باید پس‌انداز یا سپرده کوتاه‌مدت باشد. حساب مقصد یا حساب به نام کارگزاری که وجوه پیش پرداخت به آن واریز خواهد شد نیز باید حساب جاری باشد. مشتریان می‌توانند به تعداد کارگزاری‌ها یا بانک‌های عاملی که معاملات خود را از طریق آن‌ها انجام می‌دهند حساب وکالتی داشته باشند. با این حال، هر مشتری اجازه دارد برای هر کارگزاری فقط یک حساب وکالتی از یک بانک معرفی کند و این یعنی، نمی‌توان نزد یک کارگزاری بیش از یک حساب وکالتی تعریف کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.