تعریف انواع کانال قیمت


3- روانشناسی بازار

الگوی اندازه گیری حرکت صعودی و نزولی در بازار فارکس

الگوی اندازه گیری حرکت در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده روند قرار میگیرند اما این الگو یک الگوی ترکیبی است که معمولا خود از چند الگوی دیگر تشکیل شده است.به همین علت بهتر است قبل شروع آموزش الگوی اندازه گیری حرکت با دیگر الگوهای ادامه دهنده روند و بازگشتی آشنایی کامل داشته باشید.

الگوهایی همچون الگوی کانال قیمت ، الگوی مستطیل،الگوی پرچم از پر تکرارترین الگوهای سازنده اندازه گیری حرکت هستند. الگوی اندازه گیری حرکت به نام های دیگری همچون الگوی حرکات موزون قیمت،الگوی نوسانات موزون قیمت و الگوی سه بخشی نیز معروف است.

الگوی اندازه گیری حرکت (Measured Move)

الگوی اندازه گیری حرکت صعودی (Measured Move)

الگوی اندازه گیری حرکت صعودی یک فرم سه بخشی در جهت صعود است:

 • بخش اول یک الگو بازگشتی با شیب مثبت است.
 • بخش دوم یک فاز اصلاح با یک الگوی با شیب منفی است.
 • بخش سوم یک الگوی ادامه دهنده با شیب مثبت است.

شناسایی یک الگوی اندازه گیری حرکت کار مشکلی است زیرا تا قبل از اینکه به بخش دوم الگو یعنی فاز اصلاح برسیم تصور بر این است که یک الگوی بازگشتی شکل گرفته است.

این الگو در طولانی مدت شکل میگیرد و هر فاز آن ممکن است چند ماه زمان ببرد به همین دلیل تمرکز روی این الگو برای معامله بعد از شکست الگو منطقی نیست بلکه معمولا مانند الگوی کانال قیمت برای ورود به معامله و استفاده از نوسانات داخل الگو از آن استفاده می شود.

البته اینکه الگوی اندازه گیری قیمت تحلیلی مشابه کانال قیمت داشته باشد دور از ذهن نیست زیرا بخش اول و آخر الگو حرکت موزون قیمت صعودی معمولا یک کانال قیمت صعودی و بخش میانی معمولا یک کانال قیمت نزولی است و اگر بخش میانی کوتاه مدت تر از شکل گیری یک کانال نزولی باشد میتوانند یک الگوی پرچم باشد که باز هم تحلیل مشابه ای دارد.

از الگوی اندزه گیری حرکات قیمت همانطور که از نام آن پیداست برای اندازه گیری میزان نوسان یک روند استفاده می شود تا زمان شروع و پایان یک روند در درون کانال های قیمت قابل پیشبینی باشد و بتوان براساس آن معامله کرد.

شکل ظاهری این الگوی سه بخشی به شکل زیر است.

الگوی حرکت موزون قیمت

الگوی اندازه گیری حرکت قیمت در طولانی مدت ظاهر می شود در نمودار بالا این الگو در تایم فریم هفتگی طی 1 سال و 4 ماه تشکیل شده است اما اصلا طولانی مدت بودن تشکیل الگو اهمیتی ندارد تا زمانی که فرصت های معاملاتی سودآوری در داخل الگو وجود دارد.

مشخصات الگو اندازه گیری حرکت صعودی و نزولی

یک الگو اندازه گیری قیمت صعودی زمانی دارای اعتبار است که دارای شرایط زیر باشد:

 1. روند قبلی الگو:از آنجایی که فاز اول الگوی نوسان حرکت یک الگو بازگشتی است در نتیجه برای الگوی صعودی با شیب مثبت باید روند قبل از الگو یک روند مدت دار نزولی باشد تا الگو بازگشتی با شیب مثبت ظاهر شود. روند قبلی میتواند از چند هفته تا چند ماه مورد تایید باشد.
 2. الگو بازگشتی بخش اول:بهترین حالت برای بخش اول این الگو تشکیل یک کانال قیمتی در خلاف جهت روند بازار است که سقف ها و کف های قیمت در کانال محصور باشد.شکل گیری سقف ها و کف های قیمتی خارج از یک کانال صعودی ممکن است نشانه ای از شکل گیری الگوی دیگری باشد.پیشروی این کانال قیمت به اندازه سطح مقاومتی است که روند نزولی در گذشته با آن مواجه شده است.معمولا بخش اول این الگو پیشرفت خوبی در حدود چند ماه دارد.
 3. بخش دوم الگو اصلاحی:پس از یک پیشرفت قیمت گسترده در بخش اول الگو حال بازار یک روند اصلاحی را در پیش میگیرد میزان اصلاح قیمت بستگی مستقیمی به میزان پیشرفت قیمت در بخش اول الگو دارد.در فاز اصلاح ممکن است یک الگوی پرچم نزولی یا یک الگوی کنج نزولی تشکیل شود.اگر در بخش اول پیشرفت قیمت 100٪باشد میزان اصلاح میتواند تا 62٪ باشد و اگر پیشرفت 50٪باشد اصلاح نهایتا 33٪ است.
 4. الگوی ادامه دهنده بخش سوم:بخش سوم ادامه روند بخش اول است یعنی اگر بخش اول یک کانال صعودی با پیشرفت 100٪ قیمت است بخش سوم نیز یک کانال صعودی با پیشرفت 100٪ است.برخی معامله گران علاقمند به استفاده از نمودار قیمت حسابی هستند که پیشرفت بخش آخر به صورت واحد محاسبه می شود و برخی علاقمند به نمودار قیمتی لگاریتمی هستند که پیشرفت قیمت را بر حسب درصد محاسبه میکنند اما از آن جایی که الگوی بخش اول و سوم یک کانال قیمتی است نمودار لگاریتمی سقف و کف قیمت را در کانال بهتر نشان میدهد.
 5. ورود به معاله در بخش سوم الگو:اگر الگوی بخش دوم یعنی فاز اصلاح از الگوهای ادامه دهنده روند مانند پرچم باشد باید در زمان تایید شکست الگو وارد معامله شد اما اگر الگوی خاصی در فاز اصلاح شکل نگیرد و باید با محاسبه درصد اصلاح نسبت به بخش اول(33٪-50٪-62٪) پایان فاز اصلاح را پیشبینی کردالبته در زمان پیشبینی پایان فاز اصلاح باید منتظر تایید ماند و تایید را میتوانیم با یکی از روش های تحلیل تکنیکال یا استفاده از ابزارهای فیبوناچی به دست آورد.
 6. حجم معاملات:در شروع بخش اول و الگوی بازگشتی اولیه حجم معاملات باید افزایش پیدا کند.در پایان بخش دوم یا فاز اصلاح باید حجم معاملات کاهشی باشد و در شروع بخش سوم الگو یا الگوی ادامه دهنده آخر باید مجدد حجم معاملات افزایش پیدا کند.

اگر میخواهید از الگوی اندازه گیری حرکت قیمت استفاده کنید باید ذهن بازی داشته باشید و از چهارچوب ذهنی خارج شوید مواردی که ما به آن اشاره کردیم تنها یک نمونه از الگوی اندازه گیری حرکت یا نوسان قیمت است این الگو میتواند از تلفیق هر الگوی بازگشت روند و ادامه دهنده روندی تشکیل شود.

نوع دیگری از الگو میتواند در ابتدا با یک الگوی کف دوقلو که الگوی بازگشت روند است تکشیل شود یک کانال قیمت نزولی برای فاز اصلاح و یک الگوی مثلث صعودی برای ادامه روند.الگوهای متعددی وجود دارد و ترکیب آنها الگوهای سه بخشی متفاوتی را می سازد.

الگوی نوسانات موزون قیمت(اندازه گیری قیمت) را تنها بعنوان یک راهنما یا نشانه برای پیشبینی در نظر بگیرید و در کنار آن از انواع روش های تحلیلی دیگر یا اندیکاتورها برای تایید پیشبینی استفاده کنید تا ریسک معاملاتی را کاهش دهید و دچار خطا نشوید.

بروکر جاست فارکس

تحلیل الگوی اندازه گیری قیمت(Measured Move)

نمودار اینتل (INTC) در تصویر زیر پس از یک کاهش قیمت چند ساله از رکود خارج شده است و در ادامه یک الگوی اندازه گیری حرکت شکل گرفته است.

تحلیل الگوی حرکت موزون قیمت

روند قبلی الگو:نمودار اینتل در اکثر مواقع در سال های 1397 و 1398 نزول قیمت را تجربه کرده است تا زمانی که در اکتبر سال 98توانسته است از یک سد مقاومتی عبور کند و روند قبل از الگو مورد تایید است.

بخش اول الگوی بازگشتی:برای بخش اول الگو یک کانال قیمتی شکل گرفته است و همانطور که میدانید الگوی کانال قیمتی میتواند الگوی ادامه دهنده روند یا بازگشتی باشد که در اینجا به عنوان الگوی بازگشت روند ظاهر شده است.

الگو بازگشت روند با عبور از سد مقاومت در سطح 17.44 در روند صعودی با شیب مثبت آغاز شده است و تا سطح قیمت 35.92 امتداد یافته است.

بخش دوم الگو فاز اصلاح:برای اصلاح قیمت یک الگوی پرچم نزولی تشکیل شده است و قیمت در فاز اصلاح به اندازه 54٪ پیشرفت در فاز اول بازگشت داشته است که دور از انتظار نیست.

بخش سوم الگوی ادامه دهنده روند:در بخش سوم الگو پس شکست الگوی پرچم در بخش دوم انتظار می رود الگوی ادامه دهنده روند کانال قیمت بتواند به اندازه پیشروی بخش اول صعود کند.همانطور که در تصویر میبیند پیشروی بخش اول 18.48 میزان پیشروی بوده است و در بخش سوم نیز همین حدود یعنی 18.81 پیشروی صورت گرفته است.

نقطه ورود:فلش قرمز در تصویر بالا میتواند نقطه ورود به معامله در صعود بخش آخر باشد در این بخش الگوی پرچم شکسته شده است و حجم معاملات بالا رفته است(فلش سبز) و کندل های دوجی و کندل صعودی قوی بعد از آن نشان دهنده بازگشت روند بعد از فاز اصلاح است.

بروکر m4markets

آشنایی با الگوی اندازه گیری حرکت نزولی (Measured Move)

الگوی اندازه گیری حرکت نزولی همانند صعودی است با این تفاوت که در ادامه یک روند صعودی ظاهر می شود و شیب الگو منفی است.این الگو در جهت نزول نیز از سه بخش تشکیل شده است:

 • بخش اول یک الگو بازگشتی با شیب منفی است.
 • بخش دوم یک فاز اصلاح با یک الگوی با شیب مثبت است.
 • بخش سوم یک الگوی ادامه دهنده با شیب منفی است.

این الگو جزو الگوهای ادامه دهنده روند است زیرا با اینکه الگو با جهت تشکیل الگو متفاوت است در انتها پس از شکست الگو روند ادامه روند قبل از الگو خواهد بود.اما همانند الگوی صعودی ما صبر نمیکنیم تا پس از شکست الگو وارد معامله شویم بلکه قصد داریم از روند های نزولی درون الگو بهره مند شویم.

شناسایی ابن الگو کار مشکلی است زیرا در بخش اول الگو اندازه گیری حرکت نزولی ممکن است هر الگوی بازگشتی شکل گیرد معمولا الگو بخش اول یک کانال قیمت نزولی است اما تشکیل الگوی سقف دوقلو یا سه قلو دور از ذهن نیست بخش دوم الگو در فاز اصلاح میتواند کانال قیمت صعودی پرچم صعودی یا حتی الگوی کنج صعودی باشد و بخش آخر نیز به همین ترتیب میتواند هر الگوی ادامه دهنده روندی با شیب منفی باشد.

شکل معمول الگو اندازه گیری حرکت به شکل زیر است.

الگوی اندازه گیری حرکت نزولی

مشخصات الگوی حرکت قیمت نزولی

شرایط تایید اعتبار الگو اندازه جرکت نزولی به شرح زیر است:

 1. روند قبل از الگو:بخش اول الگو نوسانات موزون قیمت نزولی یک الگوی بازگشتی با شیب منفی است در نتیجه باید یک روند صعودی قبلی وجود داشته باشد تا الگوی بازگشتی با شیب منفی شکل گیرد.روند صعودی از چند هفته تا چند ماه مورد تایید است.
 2. بخش اول الگوی بازگشت روند:اولین نزول قیمت با شکست یک سطح حمایت ایجاد می شود سپس سقف و کف های قیمتی به صورتی است که معمولا یک کانال قیمت نزولی را تشکیل میدهد.ایجاد سقف و کف قیمت خارج از کانال میتواند نشانه شکل گیری الگوی دیگری باشد.در حالت ایده آل نزول قیمت منظم و ظولانی است.
 3. بخش دوم اصلاح قیمت:پس از یک نزول قیمت طولانی ایجاد یک روند اصلاح قیمت مورد انتظار است.میزان اصلاح قیمت بستگی به میزان نزول قیمت در فاز اول دارد هرچه نزول قیمت بیشتر باشد اصلاح قیمت نیز بیشتر است.فاز اصلاح قیمت میتواند 33تا 67درصد نزول قیمت را جبران کند.الگوهایی مانند پرچم صعودی کنج صعودی یا حتی الگوهایی مانند مستطیل یا مثلث صعودی نیز ممکن است در این فاز تشکیل شوند.
 4. بخش سوم الگوی ادامه دهنده:در بخش سوم الگوی ادامه دهنده ای با شیب منفی تشکیل می شود که میتواند یک کانمنال قیمتی باشد میزان نزول قیمت در بخش سوم معمولا برابر با بخش اول است.بسته به اینکه از نمودار حسابی استفاده میکنید یا لگاریتمی میتوانید نزول قیمت در بخش آخر را به واحد یا در صد اندازه گیری و پیشبینی کنید.
 5. نقطه ورود:میتوانید در دو نقطه به معاملات ورود کنید یک بار در فاز اصالاح بعد از شکست الگوی بازگشتی اول یک بار در بخش آخر بعد از شکست الگوی فاز اصلاح در هر دو صورت باید از شکست مطمئن شوید.تایید شکست الگو را میتوانید از روش های متفاوتی به دست آورید الگوهای تک کندلی،گپ های قیمتی یا تشکیل یک کندل در جهت روند جدید پس از سطح شکست میتواند نشانه تایید ورود به معامله باشند.
 6. حجم معاملات:حجم معاملات باید در شروع بخش اول الگو افزایش یابد در پایان بخش اصلاح کاهش یابد و در شروع بخش سوم دوباره افزایش پیدا کند اما افزایش حجم در الگوی اندازه گیری نزولی به اندازه صعودی مهم نیست زیرا ذات بازار میل به نزول دارد و به الگو کمک می کند.

از این الگو صرفا برای بدست آوردن سرنخی از روند آتی بازار استفاده کنید و در کنار آن از روش های دیگر تحلیل یا ابزارهایی همچون اندیکاتور برای اطمینان بیشتر کمک بگیرید.تحلیل الگو به تنهایی آن هم در الگویی که دقیقا نمیدانید باید در انتظار شکل گیری کدوم الگوها برای هر فاز باشید کار مشکلی است.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

تحلیل الگوی اندازه گیری حرکت نزولی

تصویر زیر نمونه ای از تشکیل الگوی نوسان قیمت نزولی در نمودار XIRCOM (XIRC) است این الگو نمونه ای مناسبی است تا نشان دهد الگوی هر بخش از این الگوی سه بخشی ممکن است همیشه منظم نباشد و شکل ظاهری الگو ممکن است متفاوت باشد.

روند قبلی الگو:پس از یک روند صعودی چند ساله نمودار XIRC به یک سطح حمایت برخورد کرده است روند صعودی بلند مدت قبل از الگو شکل گیری الگو را تایید می کند.

بخش اول الگو:یک الگوی کانال قیمت نزولی با شکست حمایت در سطح 69.69 توانسته است یک حرکت نزولی را آغاز کند و سقف و کف قیمت ها درون این کانال قرار دارد که برای ما مطلوب است.نزول قیمت به اندازه 40.56 واحد یا 58٪ بوده است و به سطح 29.13 رسیده است.

بخش دوم الگو:در فاز اصلاح یک پرچم بزرگ یا یک کانال قیمت کوچک تشکیل شده است که برای ما فرقی نمیکند زیرا سطح حمایت در هر دو الگو همان خط روند است.اصلاح قیمت توانسته است 50٪نزول در بخش اول را جبران کند.

بخش سوم:در این بخش انتظار تشکیل یک الگوی ادامه دهنده روند را داریم که بازهم یک کانال قیمتی است و توقع ما نزول 40.56 واحدی قیمت یا افت 58٪ است.در کانال قیمت محاسبه با درصد هدف دقیقد تری را نشان میدهد.

نقطه ورود:بهترین زمان ورود در این نمودار زمانی است که سطح حمایت الگو در بخش دوم شکسته شود و به هدف 40 واحد نزول قیمت وارد معامله شویم.

حجم معاملات:در زمان شکست الگوی هر بخش حجم معاملات افزایش یافته است.

نکات مهم الگوی نوسانات موزون قیمت

تشخیص الگوی اندازه گیری حرکت مشکل است و تا زمانی که با همه الگوهای ادامه دهنده روند و الگوهای بازگشت روند آشنایی نداشته باشید نمیتوانید از این الگو استفاده کنید از طرفی دیگر شناسایی خط روندها رسم کانال قیمتی و آشنایی با سطوج جمایت و مقاومت در این الگو بسیار مهم است.

نمیتوان مانند الگوهای دیگر قانونی برای تعریف حد سود و حد ضرر مشخص کرد زیرا ابتدا باید ببینیم کدام الگوها باعث تشکیل الگوی سه بخشی شده است.

در ورود به معامله در هر بخش الگو باید ببینید کدام الگو پیش از آن وجود داشته است و حد سود و حد ضرر را براساس همان الگو تعریف کنید.توجه به سطوح حمایت و مقاومت میتواند در این امر کمک کند.

اگر بنابر استراتژی معاملاتی که دارید نمی خواهید ریسک زیادی را متحمل شوید منتظر تشکیل بخش سوم الگو بمانید و در این بخش وارد معامله شوید زیرا پیشروی بخش سوم به اندازه بخش اول در اکثر مواقع رخ می دهد و ریسک کمتری دارد.

کانال قیمت آهن مشهد

کانال قیمت آهن مشهد | کانال تلگرامی اعلام قیمت روز آهن آلات مشهد

افراد بسیاری برای چک کردن قیمت آهن در مشهد به دنبال کانال تلگرامی و یا شبکه‌‌های اجتماعی دیگر هستند، تا بتوانند بدون نیاز به صرف وقت زیاد قیمت به روز آهن آلات در این شهر را چک کنند. با عضو شدن در یک کانال قیمت آهن در مشهد می‌توانید به راحتی هر روز با یک نگاه اجمالی قیمت آهن و مشتقات آن را به دست آورید و کار تعریف انواع کانال قیمت روزانه خود را شروع کنید. در این راستا، مجموعه آهن آلات قربان نیا با بیش از 20 سال تجربه در بازار آهن آلات خین عرب مشهد، در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام خود، علاوه بر اعلام قیمت به روز آهن آلات و پوشش لحظه ای تغییرات قیمت این محصولات، جدیدترین اخبار تحلیلی و پیش بینی را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد. به منظور عضویت در این راه های ارتباطی می توانید از طریق لینک های زیر اقدام فرمایید.

بازرگانی آهن آلات قربان نیا با بیش از دو دهه تجربه درخشان در زمینه تامین و عرضه مقاطع فولادی و آهن آلات در مشهد نظیر؛ انواع نبشی ، تیر آهن ، ناودانی ، میلگرد، قوطی سپری و … یکی از کامل ترین مجموعه‌‌های محصولات فولادی در این شهر به شمار می رود. این بازرگانی مجموعه ای کامل جهت ارائه قیمت به پیمانکاران فعالین بازار آهن آلات، شرکت‌‌های عمران یو ساختمانی و… است. شما می‌توانید قیمت به روز قطعات فولادی را کانال قیمت آهن مشهد این مجموعه پیگیری نمایید. همچنین لازم به ذکر است که این مجموعه به عنوان فروشنده دست اول و بدون واسطه مقاطع فولادی گروه صنعتی شکفته در سطح کشور فعالیت می کند. همچنین برای کسب اطلاع دقیقتر از قمیت و شرایط حمل محصولات می توانید با کارشناسان فروش این مجموعه در تماس باشید.

مزایا عضویت در کانال قیمت آهن مشهد

کانال تلگرام قیمت آهن آلات در مشهد

اولین مزیت عضویت در کانال قیمت آهن مشهد مطلع شدن از قیمت لحظه ای آهن آلات و مقاطع فولادی است. این بررسی به فعالان بازار آهن امکان پیش بینی قیمت آهن را خواهد داد. به دلیل نقش استراتژیک آهن در بازار اطلاع از قیمت لحظه این محصول بسیار حائز اهمیت است. البته باید در نظر داشته باشید که شرایط عرضه و تقاضا برای هر یک از محصولات فولادی متفاوت است و می بایست قیمت هر یک را به طور جداگانه بررسی نمود. بررسی کانال قیمت آهن در مشهد به شما این امکان را می‌دهد که بتوانید بدون مراجعه حضوری و بدون گشت و گذار در وب سایت‌‌های گوناگون قیمت آهن و مقاطع فولادی را به راحتی با قیمت پایه مقایسه کنید چرا که خرید بعد از آگاهی کامل خریدی پر سود برای شما خواهد بود.

تشخیص کانال مفید

وقتی محصول و یا محتوایی برای مخاطب بسیار کاربردی و مورد نیاز باشد بازار برای افراد غیر متخصص باز خواهد شد. افرادی که تخصص کافی در زمینه تامین و توزیع آهن آلات ندارند و از عوامل تاثیر گذار بر این بازار مطلع نیستند، به راحتی با کپی کردن، اطلاعات سوخته را به مخاطب می‌دهند. دنبال کردن این کانال‌‌ها برای کسب و کار‌ها بسیار مخرب است. اما دنبال کردن یک کانال مفید که حداقل استاندارد‌‌های لازم برای تولید محتوا را داشته باشد می‌تواند کمک شایانی در جهت حفظ سرمایه و القا سود بیشتر به کسب و کار شما باشد.

از تعریف انواع کانال قیمت جمله مواردی که باید هنگام عضویت در کانال قیمت آهن در مشهد مد نظر داشته باشید در ادامه معرفی خواهد شد.

اداره توسط متخصصین

اگر یک کانال توسط متخصص آن حوزه اداره شود قطعا اطلاعات مفیدتری را در اختیار مخاطبین خود خواهد گذاشت چرا که نیاز مخاطبین و ملزومات بازار کار خود را می‌شناسد و با تولید محتوا‌های بی کیفیت سعی در تولید محتوا و تبلیغات بی حاصل نخواهد کرد.

ارائه قیمت روزانه و یا لحظه ای

اعلام قیمت لحظه ای و روزانه آهن در مشهد

عموما افراد برای فعالیت در بازار آهن تنها یک بار در ابتدای ساعات کاری بازار قیمت آهن و پروفیل‌‌های فولادی را چک می‌کنند و بر همان اساس تصمیم به فعالیت روزانه خود می‌گیرند و اگر یک کانال فقط روزانه یک بار قیمت آهن آلات را اطلاع دهد کافی است، اما گاهی برای پیش بینی اوضاع بازار نیاز به قیمت لحظه ای است. این حالت زمانی به وجود خواهد آمد که بازار در التهاب بالایی قرار داشته باشد تعریف انواع کانال قیمت و متخصص بازار آهن متوجه التهابات خواهد بود و قیمت آهن را به صورت لحظه ای گذارش خواهد کرد. اهمیت متخصص بودن نیز در ایم مورد، تاکید می‌شود.

بررسی اخبار روز مرتبط

کانال قیمت آهن در مشهد ماهیت خبری دارد و مخاطبین خود را از قیمت آهن آلات و محصولات مشابه با خبر می‌سازد. این وظیفه اصلی یک کانال خوب است اما اگر مطالب و اخبار مرتبط با بازار آهن آلات نیز در کنار این مهم قرار گیرد جذابیت کانال برای مخاطبین دو چندان خواهد شد، و همین امر موجب به روز بودن اطلاعات شما در زمینه بازار کاری شما خواهد شد.

مقایسه قیمتی

اعلام قیمت مقایسه ای آهن آلات در مشهد

اگر در کنار مطالب مرتبط با قیمت آهن آلات به مقایسه قیمت آهن آلات نیز پرداخته شود جذابیت دنبال کردن کانال بیشتر خواهد شد. این مقایسه می‌تواند به چند صورت باشد.

مقایسه با روز یا هفته یا ماه قبل: این مقایسه نمودار تغییر قیمت را به مخاطب عرضه میدارد و مخاطب از این طریق می‌تواند پیش بینی نسبی از آینده کسب و کار خود داشته باشید.

مقایسه با شهر‌‌های اطراف: این مقایسه به شما امکان بررسی بازار شهر‌‌های اطراف را می دهد و البته اگر خرید از شهر‌‌های اطراف برای شما مقرون به صرفه‌تر باشد شما می‌توانید خرید خود را از شهر مورد نظر انجام دهید. البته این روش توسط کارشناسان توصیه نمی‌شود چرا که هزینه حمل و نقل و هزینه‌‌های پنهان خرید از محلی دیگر بسیار بیشتر از اختلاف قیمت جزئی با شهر شما است.

مقایسه با کشور‌های دیگر: این مورد جهان­بینی در حوزه کاری شما را افزایش می‌دهد و البته این مورد در پیش­بینی قیمت آینده آهن نیز تاثیر گذار خواهد بود.

سخن آخر

عضویت در کانال قیمت آهن مشهد برای فعالین این حوزه بسیار توصیه می‌شود چرا که آن‌ها را از گشت و گذار در وب سایت‌‌های گوناگون و تماس‌‌های تلفنی مکرر به مراکز عرضه آهن راحت می‌کند و موجب سرعت عمل بیشتر آن‌ها در امور خرید و فروش خواهد شد. ما در این گفتار به بیان نکاتی چند برای تشخیص یک کانال مفید و کاربردی پرداختیم. شما می‌توانید با عضویت در کانال مجموعه آهن آلات قربان نیا علاوه بر رصد قیمت آهن، از قیمت دیگر محصولات فولادی و همچنین اخبار روز دنیا در زمینه آهن آلات با خبر شوید.

در پایان امیدواریم این مطلب که توسط گروه تولید محتوا مشهد آماده شده است، برای شما مفید واقع شده باشد.

اصطلاح گپ در فارکس و بازارهای مالی به چه معناست؟

اصطلاح گپ در فارکس

با توجه به اهمیت سرمایه‌ گذاری در زمینه بورس و ارز های دیجیتال و فارکس، در این مقاله قصد داریم به اصطلاح گپ در فارکس بپردازیم و پر تکرار ترین سوال های شما که ” اصطلاح گپ در فارکس چیست ” است، پاسخ دهیم. بنابراین از شما می خواهیم تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا با در اختیار گذاشتن اطلاعات بسیار در این زمینه به تمام سوال های شما پاسخ داده باشیم.

 • اگر تازه کار هستید، مقاله راهنمای ورود به فارکس را بخوانید.

اصطلاح گپ در فارکس

اصطلاح گپ در فارکس

گپ در فارکس همان شکاف قیمت در بازارهای مالی است. که از اتفاق های جنجال برانگیز است که در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد. حال در این قسمت به طور مفصل پیرامون آن که اصطلاح گپ در بازار فارکس چه کاربردی دارد خواهیم پرداخت. شکاف قیمت های زیادی بر روی نمودار تحلیل فارکس اتفاق می‌ افتد که به قسمت‌ هایی گفته می‌شود که معمولاً در آن معامله انجام نشده است و روند صعودی در این نمودار بالاتر از قیمت های بالای روز قبل می باشد که باعث می شود که فضای بازی بر روی نمودار ایجاد شود که در طول روز پر نخواهد شد که به این اتفاق اصطلاح گپ اطلاق می شود.

روند نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که بالاترین قیمت بازار در آن روز کمتر از قیمت های پایین در روزهای قبل باشد و یک شکاف ایجاد شود که در روند نزولی نشانه ضعف آن بازار به حساب بیاید و در روند صعودی نیز نشانه استحکام آن نمودار باشد. زمانی که نمودار های روزانه را چک کنید متوجه خواهید شد که این شکاف ها غالباً در نمودار های روزانه صورت می گیرد. شاید شما نیز این اصطلاح به گوشتان خورده که شکاف ها همیشه پر می شوند. این اصطلاح، یکی از رایج ترین اصطلاحاتی است که در کتاب‌ های قیمتی وجود دارد. البته می‌ توان گفت این اصطلاح همواره صدق نمی‌کند و بعضی اوقات خلاف آن ثابت شده است. اما این موضوع ثابت شده که زمانی که گپ ها بسته می شوند، پیش بینی های زیادی می توان از این موضوع انجام داد.

اصطلاح گپ در فارکس چه کاربردی دارد؟

در پاسخ به این سوال که گپ چیست؟، می‌توان به سراغ مقالات مختلف می رفت و در فارکس تحلیل هایی را انجام داد در این قسمت قصد داریم، چند اصطلاح در گپ فارکس را نام ببریم و در این زمینه نیز اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم. با توجه به تحلیل ها و شاهد هایی که پیرامون کندل ها انجام دادیم، به اصطلاح فاصله گرد یا پنجره دست پیدا کردیم. در بین یک واحد از تایم فریم که در این قسمت سرعت نوسان پیدا می‌کند، اصطلاحی به وجود می آید که به آن، پنجره یا فاصله اطلاق می شود.

گپ ها نشان دهنده این موضوع می باشند که زمانی که در روند صعودی نمودار با حالت صعودی روبه‌رو شدید، می توانید امیدوار باشید که ادامه روند در جهت باز شدن گپ صورت پیدا خواهد کرد. بنابراین با قدرت ادامه دهید و اگر به روند نزولی رسیدید می توانید معامله را به فروش باز کنید و شیوه فعالیت در فارکس خود را به این صورت تغییر دهید. اگر یک پنجره معکوس گشوده شد می توان گفت آن روند به پایان خواهد رسید. برای مثال می توان گفت اگر یک روند نزولی در این حالت نمودار دیده شود، این حال به معنی کم شدن فروش میزان آن می‌باشد و بازار شتاب پیدا خواهد کرد و قدرت اولیه بسیار کمتر از قدرت های بعدی می باشد. بنابراین روند نزولی رو به پایان می رود و روند صعودی جای خود را به روند نزولی خواهد داد. این مسائل را به طور عکس نیز می توان بیان نمود که در این حالت به هر حال بهتر است که معاملات خرید خود را در زمینه فارکس ببندیم و به معاملات فروش بپردازیم.

انواع اصطلاح گپ در فارکس

انواع اصطلاح گپ در فارکس

در این قسمت قصد داریم به انواع اصطلاح گپ در فارکس بپردازیم. اصطلاحات گپ هر کدام مفاهیم و تعابیر خاص خود را دارد و برای ان که معانی هر کدام را متوجه شویم نیاز به مطالعه در این زمینه داریم.

گپ شكست

در چارت ها و در نمودار ها با توجه به ان که سطح زیر نمودار معنی خاص خود را دارد، می توان مقاومت قوی را برای سطح زیر نمودار نشان داد. در یک نقطه از نمودار قیمت ها به صورت قوی سطح مقاومت نشان داده شده را می شکانند و حرکات بعدی را ایجاد می کنند و روند صعودی به نمودار می بخشند.

گپ خستگي

گپ خستگي

گپ خستگی نیز تعبیر و معنی خود را دارند. این اصطلاح نیز زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. که در پایان روند و دوره های بزرگ، قیمت ها در جهت روند به وجود امده و بعد به حالت سابق خود بر می گردد.

گپ معمولي

گپ معمولی توانایی رخداد و ایجاد به کرات دارد و بدون ان که شما حرکات قیمت را در ان مشاهده نمایید می توانید شاهد رخداد گپ باشید. این گپ اتفاقی عادی در بازار فارکس می باشد.

ادامه دهنده يا روند

گپ های روند و یا گپ های ادامه دهنده، در میانه روند نمودار رخ می دهند. این گپ ها در یک روند صعودی ایجاد می شوند و نشان دهنده یک باره خریداران به بازار می باشد و فشار بازار در این حرکت ناگهانی را صورت خواهد داد. این گپ ها نیز بسیار کاربردی اند و تعابیر مشخصی دارند.

اصطلاح گپ در فارکس همان شکاف قیمتی

اصطلاح گپ در فارکس همان شکاف قیمتی

اصطلاح gap در فارکس به معنی شکاف قیمتی می باشد و اگر شما این اصطلاح را در هر سایت و منبع اطلاعاتی جستجو کنید متوجه این موضوع خواهید شد. اصطلاح گپ در بازار سهام را می توانید در سایت ایران بورس نیز جستجو نمایید و تمام اطلاعات مورد نظر را دریافت نمایید. به هر حال اصطلاحات مربوط به بازار فارکس مانند اصطلاحات گپ بسیار پر کاربرد است و در صورت فعالیت در بازار فارکس ملزم به یادگیری انان می باشید.

اصطلاح گپ در تحلیل تکنیکال

زمانی که بین دو کندل و یا بین دو بازه زمانی شاهد ایجاد شکاف قیمتی باشیم به اصطلاح می گوییم گپ در فارکس مشاهده نموده ایم. در این فاصله نه عرضه و تقاضا ای رخ می دهد و نه خرید و فروشی انجام می گیرد. به همین دلیل یک شکاف قیمتی در نمودار ایجاد می شود که به تحلیل ان می توان گفت تا چه زمانی حالت دور شدن فارکس از خرید و فروش مشاهده می شود. مناطق مهمی بر روی روند نمودار است که اگر نقطه ورود و خروج ان را بتوانیم تشخیص دهیم، توانسته ایم نقطه حمایتی و مقاومتی نمودار را تشخیص بدهیم و نقاطی که شکاف نموداری داشته ایم را تشخیص داده باشیم. بد نیست این را هم بدانید که در بازار زمانی که اخبار و رویداد های مهمی رخ بداند برگشت های سریع در انتظارمان خواهند بود که در پی ان افزایش سرمایه و اخبار خاصی برای یک شرکت رخ می دهند و شکاف های قیمتی گسترده ای بر روی قیمت ها و سرمایه شرکت ایجاد خواهد شد‌. گپ تریدینگ و گپ ها در فارکس نیاز به تحلیل بسیار بالا دارد و نمی توان بدون شناخت ان دست به فعالیت در فارکس زد.

اصطلاح گپ در فارکس

اصطلاح گپ در فارکس

شکاف قیمتی که بین دو بازه زمانی ایجاد شود را ما در بازار فارکس به نام گپ می شناسیم و از ان با این اصطلاح یاد می کنیم. در فاصله ای که بر روی نمودار گپ ایجاد شده و شکاف قیمتی داریم کم تر می توانیم شاهد ایجاد معامله بین معامله گران باشیم. حتی خرید و فروش و تقاضا نیز در بازه گپ بسیار کمیاب می شود. دلایل زیادی می تواند باعث ایجاد گپ در بازار فارکس شود. اخبار و اطلاعاتی که به یک باره به عنوان خبر فاش می شود بر روز بازار فارکس اثر گذار است و منجر به ایجاد گپ و شکاف بر روی نمودار خواهد شد‌. به هر حال با افشا شدن اطلاعات سود دهی و ضرر دهی غیر منتظره و یکباره یک گپ قیمتی مثبت و یا منفی ایجاد خواهد شد.

گپ در بازار های مالی

گپ در بازار های مالی

به دلایل مختلف و متنوع شاهد ایجاد گپ ها در بازار های مالی می باشیم. دلایل تکنیکی و بنیادی ایجاد کننده گپ می باشند و اگر در شرکتی درامدی بیش از انتطار به دست آید، در روز بعد قیمت این شرکت به گپ رو به رشد دچار خواهد شد‌. این جمله تعابیر خاصی دارد. یک تعبیر مشخص ان این است که قیمت سهم این شرکت رکورد جدیدی خواهد داشت. در فصل بعد توانایی بازگشایی با قیمتی بیشتر را خواهد داشت و به همین دلیل توانایی ایجاد گپ را داشته است. در نهایت باید بگوییم پیشنهاد ایران بورس به شما مطالعه پست مدیریت ریسک در فارکس می باشد.

اصطلاح گپ در فارکس

سوالات متداول

گپ به معنای شکاف قیمتی در بازار می باشد که بر روی نمودار فارکس قابل مشاهده است.

بله اصطلاح گپ همان شکاف قیمتی می باشد.

به دلایل تکنیکی و مختلف که اخبار سیاسی و اطلاعات سیاسی از جمله آن می باشد.

زیرا گپ از ملزومات بازار فارکس می باشد و بدون شناخت محتوا و معنای گپ نمی توان به بازار فارکس چیره و غالب گشت و دانستن معنای آن مهم می باشد.

انواع روشهای تحلیل در بورس

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

 • به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
 • چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
 • چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
 • انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
 • اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

انواع روشهای تحلیل در بورس

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

انواع روشهای تحلیل در بورس

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تعریف انواع کانال قیمت تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

انواع روشهای تحلیل در بورس

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه تعریف انواع کانال قیمت و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن تعریف انواع کانال قیمت روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تعریف انواع کانال قیمت تعریف انواع کانال قیمت تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

انواع روشهای تحلیل در بورس

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به همراه حد سود و حد زیان

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه دهنده روند است که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا قصد داریم 5 مرحله اساسی جهت معامله با این الگو را شرح دهیم.

مفهوم الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

شکل مستطیل، یک الگوی معاملاتی است که می تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی ظاهر شود. این الگو شامل کف ها و قله های متوالی است که به موازات هم شکل می گیرند. نکته قابل توجه دیگر این است که همه کف ها و قله ها بصورت افقی قرار می گیرند.

شکل کلی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

تصویر بالا یک طرح ساده از الگوی نموداری مستطیل را نشان می دهد.

انواع الگوهای مستطیلی

الگوی مستطیل صعودی

مستطیل صعودی، یک الگوی ادامه دهنده روند است که در طی یک روند قوی صعودی تشکیل می شود.

پس از تشکیل الگو و شکست از سمت بالا، روند صعودی ادامه می یابد.

شکل کلی الگوی مستطیل صعودی در تحلیل تکنیکال

تصویر بالا با یک افزایش شدید قیمت شروع می گردد و سپس وارد فاز تراکم می شود. قدرت مستطیل در این است که یک جدال بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد و پایان این رقابت موجب یک حرکت قدرتمند می گردد.

بنابراین قیمت افزایش می یابد و با یک تراکم قیمت، مستطیل شکل می گیرد. زمانیکه الگو شکسته می شود قیمت می تواند یک رالی جدید را آغاز کند.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی دقیقا برعکس مستطیل صعودی است.

شکل کلی الگوی مستطیل نزولی در تحلیل تکنیکال

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می شود الگوی مستطیل نزولی با یک کاهش قیمت آغاز می شود. سپس قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می شود.

اگر شما موفق به یافتن یک الگوی مستطیل نزولی شدید می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از پایین مستطیل، وارد یک موقعیت فروش شوید.

5 گام جهت معامله با الگوی مستطیل

حال که با الگوی مستطیل آشنا شدید زمان آن رسیده که نحوه معامله با این الگو را فرا بگیرید.

گام اول: شناسایی الگوی مستطیل

جهت شناسایی الگوی مستطیل، ابتدا بایستی یک نمودار دارای روند مشخص را بیابید که در حال تجدید قوا(تراکم قیمت) می باشد. سپس باید حداقل دو کف و دو قله قیمتی را بیابید که بصورت افقی ایجاد شده اند.

این دو قله و کف قیمتی، سطوح مقاومت و حمایت را در الگوی مستطیل تشکیل می دهند.

نحوه تشکیل الگوی مستطیل صعودی در نمودار

تصویر بالا این را نشان می دهد که شما به منظور شناسایی الگوی مستطیل در نمودار، نیاز به دو قله و دو کف قیمتی دارید.

همانطور که در تصویر دیده می شود قیمت با یک روند صعودی شروع می شود و پس از رشد بیش تعریف انواع کانال قیمت از حد، وارد فاز استراحت می شود.

مکث روند، اولین قله را ایجاد می کند. سه حرکت دیگر قیمت، به ترتیب، یک کف، قله و کف دیگر را خلق کرده است. این نوسانات قیمت بگونه ای می باشد که گویی نمودار در یک جعبه به دام افتاده است.

وقتی مشاهده کردید قیمت برای بار دوم می خواهد کف ایجاد کند آن را به عنوان الگوی مستطیل در نظر بگیرید. زیرا نمودار، دو قله و دو کف تعریف انواع کانال قیمت را ایجاد کرده است.

گام دوم: مشخص کردن شکست الگو

اگر مستطیل، صعودی است شما بایستی به دنبال شکست از بالای الگو باشید. با شکست از بالای الگو می توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

اگر مستطیل، نزولی باشد بایستی قیمت، سطح حمایت(کف مستطیل) را بشکند تا به عنوان الگوی مستطیل شناسایی شود. در این حالت، شما سیگنالی دریافت کرده اید که قیمت در حال شروع یک روند نزولی جدید می باشد.

نقطه شکست در الگوی مستطیل صعودی، محل ورود به موقعیت خرید است

تصویر بالا نشان می دهد که چگونه شکست در یک الگوی مستطیل صعودی صورت می گیرد. توجه داشته باشید که در این مثال، ما از دو قله و دو کف جهت تشکیل الگو استفاده کرده ایم. با این حال ممکن است گاهی اوقات در هر سطح، سه یا چهار کف و قله تشکیل شود.

گام سوم: ورود به معامله با الگوی مستطیل

جهت ورود به معامله، شما بایستی ابتدا مشخص کنید که آیا شکست در همان جهتی می باشد که روند مکث کرده است. سپس می تواند سهام مورد نظر را خریداری کنید و یا اگر الگو، یک مستطیل نزولی است وارد معامله فروش استقراضی شوید.

گام چهارم: با تعیین حد زیان، معامله را امن کنید

شما نبایستی معامله را به دست شانس بسپارید.

مانند هر معامله دیگر بایستی برای مدیریت معامله خود از سفارش حد زیان استفاده کنید.

زمانیکه شما شکست الگو را تشخیص دادید بایستی مسافت بین سطح حمایت و مقاومت در مستطیل را اندازه گیری کنید. سپس حد زیان خود را در نقطه وسط این مسافت قرار دهید.

بدین ترتیب، معامله شما امن می شود. بنابراین شما می دانید که حداکثر زیان این معامله برابر با نصف اندازه الگو خواهد بود.

در تصویر زیر، نحوه تعیین حد زیان بصورت شکل نمایش داده شده است:

نحوه تعیین حد زیان در الگوی مستطیل صعودی

پس از اینکه بعد از شکست الگو وارد یک معامله خرید شدید، سفارش حد زیان شما بایستی همانند تصویر بالا تعیین شود.

دلیل اینکه حد زیان را در وسط الگو قرار می دهیم این است که امکان دارد نمودار قیمت، قبل از ادامه روند، تکانه هایی را تجربه کند و نوسان داشته باشد.

بنابراین اگر حد زیان را دقیقا قبل از شکست قرار دهید ممکن است معامله شما با یک نوسان کوچک بسته شود.

گام پنجم: حد سود در الگوی مستطیل

در الگوی مستطیل، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود دارد.

زمانیکه شما با استفاده از الگوی مستطیل وارد معامله شدید بایستی معامله را حفظ کنید تا نمودار، حداقل هدف قیمت که به اندازه الگو می باشد را سپری کند.

اندازه الگو به معنی تفاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل است. این تفاضل با قیمت در نقطه شکست جمع می شود و حداقل هدف قیمتی بدست می آید.

از آنجاییکه حد زیان موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است حد سود شما به اندازه دو برابر حد زیان شماست. بدین ترتیب، نسبت پاداش به ریسک برابر با 2 می باشد که رقم قابل قبولی است.

هدف قیمتی در الگوی مستطیل برابر با مسافت کف مستطیل و سقف مستطیل است

خطوط زرد رنگ در تصویر بالا، حداقل پتانسیل مورد انتظار در الگوی مستطیل را نشان می دهند. اما در اکثر اوقات، حرکت قیمت بیش از این محدوده در جهت خود ادامه می یابد.

گاهی اوقات ما وارد فاز دوم رالی قیمت می شویم که می تواند سرعت رشد آن چندین برابر بیشتر از فاز اول باشد.

اگر شما دریافتید که یک سهم واقعا در حال شروع یک رالی پر قدرت است می توانید از دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک جهت خروج از معامله استفاده کنید.

معامله با الگوی مستطیل با سقف های بالاتر و کف های پایین تر

حال که نحوه معامله با الگوی مستطیل را آموختیم می خواهیم دریابیم که چگونه می توان سود معامله را از حداقل هدف قیمتی فراتر برد.

اگر الگوی مستطیل، صعودی باشد معامله را تا زمانی حفظ می کنیم که نمودار، کف های بالاتر ایجاد می کند. این معامله زمانی بسته خواهد شد که در نمودار سقف پایین تر و کف پایین تر مشاهده شود.

اگر الگوی مستطیل، نزولی باشد معامله تا زمانی حفظ می شود که نمودار، قله های پایین تر ایجاد می کند. این معامله زمانی بسته خواهد شد که قله های بالاتر و کف های بالاتر در نمودار ظاهر شوند.

یک مثال واقعی از معامله بر اساس الگوی مستطیل نزولی

در زیر، یک مثال واقعی از مستطیل نزولی را مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به سهام شرکت اینتل(Intle) می باشد که در تایم فریم ساعتی رسم شده است. در این نمودار، قیمتهای 14 آوریل 2016 مشاهده می شود که پتانسیل الگوی مستطیل در آن نمایش داده شده است.

نمودار با یک کاهش قیمت شروع می شود و پس از آن، یک دوره تراکم به شکل مستطیل تشکیل می گردد.

این الگو با خطوط آبی بر روی نمودار مشخص شده است. همانگونه که مشاهده می شود، قیمت، سه کف و سه قله را بصورت افقی ایجاد کرده است. بنابراین، ما وجود الگو را تایید می کنیم و در هنگام شکست سطح پایینی مستطیل، وارد موقعیت فروش می شویم.

سپس، حد زیان معامله را در وسط الگو قرار می دهیم که با خط افقی قرمز رنگ نمایش داده شده است.

پس از اینکه سهام اینتل را بصورت استقراضی به فروش رساندیم قیمت وارد یک روند نزولی قدرتمند می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت، چهار قله پایین تر ایجاد کرده است که با خطوط مشکی در تصویر مشخص شده است.

نمودار پس از چهار قله پایین تر، یک قله بالاتر ایجاد کرده است. در همین زمان، یک کف بالاتر نیز در نمودار، شکل گرفته است. این محدوده ها با خطوط قهوه ای نشان داده شده است.

بنابراین، ما بر اساس این سیگنال صعودی، از موقعیت فروش خارج می شویم و معامله را می بندیم.

حال به یک مثال واقعی از الگوی مستطیل صعودی توجه کنید.

مثال واقعی از معامله بر اساس الگوی مستطیل صعودی

تصویر بالا، نمودار جنرال الکتریک در تاریخ 14 ژوئن 2016 را نشان می دهد. این نمودار در تایم فریم 2 دقیقه ای نمایش داده می شود. در این تصویر، الگوی مستطیل صعودی شکل گرفته است.

الگو با خطوط آبی در نمودار مشخص شده است. ما بایستی در هنگام شکست الگو از بالا، وارد معامله خرید شویم. این شکست، پس از افزایش قیمت در دومین کف قیمتی در داخل الگو رخ داده است.

بنابراین ما سهام جنرال الکتریک را خریداری می کنیم و سفارش حد زیان را در وسط الگو قرار می دهیم.

یک ساعت بعد، نمودار به حداقل هدف قیمتی خود می رسد. در مسیر صعودی، نمودار، کف های بالاتر ایجاد می کند. هر کف قیمتی در نمودار، بالاتر از کف قبلی است. این حاکی از یک روند صعودی در نمودار است.

ناگهان قیمت، یک کف پایین تر در نمودار ایجاد می کند. با این حال، قله ها هنوز در سطوح بالاتر تشکیل می شوند.

به منظور خروج از معامله بایستی قله پایین تر و کف پایین تر را در نمودار مشاهده کنیم.

این نشاندهنده خستگی روند صعودی است. با این حال، حرکت قیمت، سیگنال خروج از معامله را نمی دهد.

خطوط سبز رنگ در تصویر بالا، این رفتار را نشان می دهد. این یک الگوی مثلث انبساطی است که نشان دهنده پتانسیل افزایش قیمت است. بنابراین ما موقعیت خریدمان را بر اساس الگوی مستطیل، حفظ می کنیم.

کف بعدی در نمودار در سطح بالاتر است که مشخص می کند هنوز روند صعودی در جریان است. سپس قیمت، قبل از اتمام بازار، یک حرکت صعودی دیگر را تجربه می کند و ما معامله را می بندیم.

ما در این معامله تنها به این دلیل موقعیت معاملاتی خود را می بندیم که سبک معامله ما، معاملات روزانه(Day trading) است و نمی خواهیم معامله را در طول شب حفظ کنیم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.9 / 5. تعداد آرا 87

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی سرمایه گذاری ها

آموزش ثبت نام و راهنمای استفاده از سایت تاپ چنج

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهاداراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.