کاربرد شاخص‌ها


کاربرد شاخص های زیستی - جمعیتی در ارزیابی اکولوژیکی رودخانه شاهرود با استفاده از جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی

مطالعه حاضر به‌ منظور ارزیابی وضعیت سلامت کیفیت آب رودخانه شاهرود در استان قزوین انجام شد. نمونه‌ برداری از بزرگ بی ‌مهرگان کفزی با استفاده از نمونه ‌بردار سوربر (مساحت 0/16 مترمربع با چشمه تور 100 میکرون) در تناوب 45 روزه از مهر 1391 تا شهریور 1392 در 9 ایستگاه با 3 تکرار و در طول 95 کیلومتر از این رودخانه انجام شد. نمونه‌ های جمع شده توسط فرمالین 4% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل‌، جداسازی، شناسایی و شمارش گردیدند. سنجه ‌های ساختار جمعیت شامل فراوانی کل، غنایEPT، درصد EPT، نسبت EPT به CHIR محاسبه شدند. مقادیر تنوع‌ گونه ‌ای، غنای گونه ‌ای و یکنواختی با استفاده از شاخص ‌های شانن – وینر، مارگالف و پایلو محاسبه شدند. حداقل و حداکثر میانگین فراوانی کفزیان به ‌ترتیب در فصول تابستان و بهار مشاهده شدند. کم ‌ترین و بیش ‌ترین میزان شاخص ‌های شانن (0/93 و 2/24)، مارگالف (0/33 و 1/64) به ‌ترتیب در فصول تابستان و بهار و در ایستگاه ‌های 1 و دو ایستگاه آخر (8 و 9) به ‌دست آمد. کم ‌ترین و بیش ‌ترین مقادیر شاخص زیستی هیلسینهف HFBI (3/29 و 6/37) در ایستگاه ‌ها اول و ایستگاه آخر در فصول زمستان و تابستان محاسبه گردید. این بررسی نشان داد با استفاده از شاخص ‌های زیستی و جمعیتی می ‌توان ارزیابی مناسبی از وضعیت سلامت اکوسیستم آب‌ های جاری به ‌عمل آورد.

کلیدواژه‌ها

 • ارزیابی اکولوژیکی
 • بزرگ بی مهرگان کفزی
 • رودخانه شاهرود
 • شاخص زیستی و جمعیتی

عنوان مقاله [English]

Use of Macroinvertebrate based Biotic and Population indexes to assess ecological status of Shahroud River- Qazvin

نویسندگان [English]

 • Abbas Mahmoudi Fard
 • Javid Iman Pour
 • Hamid Allaf Novirian
 • Kamyab Gholami Dashtaki

In this study health status of Shahroud River located in Qazvin Province was examined. Macroinvertebrate samples were collected by Surber sampler (area of 0.16 m 2 with 100 micron mesh size) in 95 km river length at 9 sampling stations with 3 replicates in each station. Samples were taken in 45 day intervals from 11 th Nov. 2011 to 9 th Sept. 2012. The collected samples were preserved in 4% formalin solution and transported to the laboratory for identification and further analyses. Total abundance, EPT diversity, percentage EPT and EPT to CHIR ratio were calculated. Species diversity, richness and evenness were determined according to Shannon- Weiner, Margalev and Pielou indexes. Minimum abundance of macroinvertebrates were observed in summer and maximum in spring. The lowest and highest Shannon– Weiner values were 0.93 and 2.24, Margalev index 0.33 and 1.64 were observed in summer and spring at station 1 (upstream) and stations 8 and 9 (downstream) respectivelyThe lowest and highest Hilsenhoff Biotic index (HFBI) values were 3.29 and 6.37, were observed in winter and summer at station 1 (upstream) and stations 9 (downstream) respectively. The study showed that biotic and population indexes are capable of providing useful assessment of health quality in running water ecosystems.

کاربرد شاخص های زیستی - جمعیتی در ارزیابی اکولوژیکی رودخانه شاهرود با استفاده از جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی

مطالعه حاضر به‌ منظور ارزیابی وضعیت سلامت کیفیت آب رودخانه شاهرود در استان قزوین انجام شد. نمونه‌ برداری از بزرگ بی ‌مهرگان کفزی با استفاده از نمونه ‌بردار سوربر (مساحت 0/16 مترمربع با چشمه تور 100 میکرون) در تناوب 45 روزه از مهر 1391 تا شهریور 1392 در 9 ایستگاه با 3 تکرار و در طول 95 کیلومتر از این رودخانه انجام شد. نمونه‌ های جمع شده توسط فرمالین 4% تثبیت و به آزمایشگاه منتقل‌، جداسازی، شناسایی و شمارش گردیدند. سنجه ‌های ساختار جمعیت شامل فراوانی کل، غنایEPT، درصد EPT، نسبت EPT به CHIR محاسبه شدند. مقادیر تنوع‌ گونه ‌ای، غنای گونه ‌ای و یکنواختی با استفاده از شاخص ‌های شانن – وینر، مارگالف و پایلو محاسبه شدند. حداقل و حداکثر میانگین فراوانی کفزیان به ‌ترتیب در فصول تابستان و بهار مشاهده شدند. کم ‌ترین و بیش ‌ترین میزان شاخص ‌های شانن (0/93 و 2/24)، مارگالف (0/33 و 1/64) به ‌ترتیب در فصول تابستان و بهار و در ایستگاه ‌های 1 و دو ایستگاه آخر (8 و 9) به ‌دست آمد. کم ‌ترین و بیش ‌ترین مقادیر شاخص زیستی هیلسینهف HFBI (3/29 و 6/37) در ایستگاه ‌ها اول و ایستگاه آخر در فصول زمستان و تابستان محاسبه گردید. این بررسی نشان داد با استفاده از شاخص ‌های زیستی و جمعیتی می ‌توان ارزیابی مناسبی از وضعیت سلامت اکوسیستم آب‌ های جاری به ‌عمل آورد.

کلیدواژه‌ها

 • ارزیابی اکولوژیکی
 • بزرگ بی مهرگان کفزی
 • رودخانه شاهرود
 • شاخص زیستی و جمعیتی

عنوان مقاله [English]

Use of Macroinvertebrate based Biotic and Population indexes to assess ecological status of Shahroud River- Qazvin

نویسندگان [English]

 • Abbas Mahmoudi Fard
 • Javid Iman Pour
 • Hamid Allaf Novirian
 • Kamyab Gholami Dashtaki

In this study health status of Shahroud River located in Qazvin Province was examined. Macroinvertebrate samples were collected by Surber sampler (area of 0.16 m 2 with 100 micron mesh size) in 95 km river length at 9 sampling stations with 3 replicates in each station. Samples were taken in 45 day intervals from 11 th Nov. 2011 to 9 th Sept. 2012. The collected samples were preserved in 4% formalin solution and transported to the laboratory for identification and further analyses. Total abundance, EPT diversity, percentage EPT and EPT to CHIR ratio were calculated. Species diversity, richness and evenness were determined according to Shannon- Weiner, Margalev and Pielou indexes. Minimum abundance of macroinvertebrates were observed in summer and maximum in spring. The lowest and highest Shannon– Weiner values were 0.93 and 2.24, Margalev index 0.33 and 1.64 were observed in summer and spring at station 1 (upstream) and stations 8 and 9 (کاربرد شاخص‌ها downstream) respectivelyThe lowest and highest Hilsenhoff Biotic index (HFBI) values were 3.29 and 6.37, were observed in winter and summer at station 1 (upstream) and stations 9 (downstream) respectively. The study showed that biotic and population indexes are capable of providing useful assessment of health quality in running water ecosystems.

کاربرد شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال

کاربرد شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال

با توجه به نوسانات شدید بازار کریپتو، تحلیل موارد تاثیر گذار بر این نوسانات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به همین دلیل نمودار های تحلیل تکنیکال فراوانی با هدف زیر نظر گرفتن بازار ارز دیجیتال و پیشبینی روند رمز ارز ها به وجود آمده اند. اما از مهم ترین این نمودار ها، اندیکاتور هایی هستند که احساسات بازار را زیر ذره بین قرار می دهند، زیرا احساسات تاثیر بسزایی در روند یک ارز رمزنگاری شده دارد. به همین ترتیب شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed Index یکی از مهم ترین عوامل تحلیل تکنیکال به شمار می رود که به صورت عدد 0 تا 100 به تریدر ها ارائه می شود. در واقع شاخص ترس و طمع به بالاترین میزان خرید در پی طمع یک سرمایه گذار و میزان فروش به دلیل حراس بازار اشاره دارد. در ادامه نحوه اندازه گیری شاخص ترس و طمع، کاربرد آن و استفاده در موقعیت های خرید را به شما عزیزان آموزش دهیم.

کاربرد شاخص ترس و طمع

همانطور که گفته شد رفتار بازار کریپتو بسیار احساسی است، به این معنی که سرمایه گذاران هنگام بالا رفتن قیمت یک رمز ارز تمایل زیادی برای خرید ارز مورد نظر از خود نشان می دهند و حس طمع افراد برای خرید بر انگیخته می شود. از سوی دیگر زمانی که قیمت یک ارز رمز نگاری شده کاهش میابد سرمایه گذاران احساس ترس کرده و دارایی خود را حتی با ضرر به فروش می رسانند. در این شرایط دو حالت پیش می آید:

شاخص ترس: احساس خطر شدید از سوی سرمایه گذاران فعال در بازار نشان دهنده نگرانی آن ها در مورد کاهش قیمت یک رمزارز است، این یک فرصت خرید را برای هلدر های کوین ایجاد می کند.
شاخص طمع: هنگامی که سرمایه گذاران طمع شدیدی برای خرید یک رمز ارز از خود نشان می دهند، که بازار را در روند اصلاح قرار می دهد.

با توجه به دو عامل بالا که گفتیم، تحلیل گران مجرب بازار شاخص ترس و طمع را اندازه گیری کرده اند تا مشخص شود کاهش یا افزایش قیمت یک ارز طبق احساسات بازار بوده و کاربرد شاخص‌ها یا عوامل منطقی تری در روند آن تاثیر گذار بوده اند. به همین ترتیب شاخص ترس و طمع با اعداد 0 تا 100 اندازه گیری می شود، عدد 0 به معنی ترس شدید سرمایه گذاران و شاخص ترس می باشد. عدد 100 نیز به معنی طمع زیاد معامله گران برای خرید کاربرد شاخص‌ها یک رمز ارز نشان داده می شود.

اندازه گیری بازار توسط این دو شاخص، از آموزش نوسان گیری بازار ارز دیجیتال به شمار می رود که به معامله گران کمک می کند بهترین انتخاب برای خرید یا فروش یک رمز ارز پایه را داشته باشند.

تاثیر گذاری شاخص ترس و طمع در بازار

شاخص ترس و طمع ابزاری است که برخی از سرمایه گذاران برای سنجش بازار از آن استفاده می کنند، استراتژی شاخص ترس بر این اساس استوار است که ترس بیش از حد می تواند منجر به معامله سهام به مراتب کمتر از ارزش های ذاتی آن ها شود، در حالی که طمع افسار گسیخته سرمایه گذاران می تواند منجر به عرضه سهام بسیار بالاتر از آنچه که باید ارزش داشته باشند شود. در نتیجه می توان گفت شاخص ترس و طمع در تعیین قیمت دارایی های دیجیتال تاثیر بسزایی دارد. اما بیایید برخی از مواردی که باعث ایجاد ترس و طمع در بازار می شوند را برسی کنیم:

• تاثیرنوسانات بازار 25 درصد
• تاثیر حجم معاملا 25 درصد
• تاثیر اخبر و رسانه ها 15 درصد
• تاثیر سلطه بیت کوین 10 درصد
• تاثیر افزایش یا کاهش جستجو یک رمز ارز در گوگل 10 درصد

همانطور که مشاهده کردید طبق عوامل بالا شاخص ترس و طمع در بازار تغییر می کند که این تغییرات به صورت روزانه توسط تیم های تحلیل کریپتو و اندیکاتور های آنالیزگر اندازه گیری می شود.

مزایا و معایب استفاده از شاخص ترس و طمع

شاید این تفکر برای شما پیش بیاید که چرا باید از میزان ترس و طمع سرمایه گذاران در بازار آگاهی داشته باشیم؟ یکی از کارآمد ترین شاخص های سرمایه گذاری موفق در بازار ارز دیجیتال، تحقیق در مورد روند معاملات رمز ارز ها محسوب می شود که به سهامداران کمک می کند برای بهترین موقعیت های خرید و فروش هشیار باشند.

مزایا استفاده از شاخص ترس و طمع: به گفته برخی از آکادمی ها، طمع می تواند بر روی مغز ما تاثیر بگذارد و ما را به سوی ریسک تحریک کند. طبق داده های بازار اکثر سرمایه گذاران هنگام ترس یا طمع از روند یک ارز تصمیم به خرید و فروش ارز دیجیتال گرفته اند. در واقع طمع عامل اصلی تحریک انسان به شمار می رود. همچنین وجود خطر در یک بازار مالی بسیار طبیعی است و ساختار معاملات را پیچیده تر می کند که فرصت های بیشماری برای کسب سود از سرمایه گذاری مناسب به وجود می آورد.

معایب استفاده از شاخص ترس و طمع: بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به نوسان گیری بازار ارز دیجیتال با شاخص ترس و طمع خوش بین نیستند، زیرا آن را از ابزار های قانونی و لازم برای تحقیقات سرمایه گذاری نمی دانند. افرادی که شاخص ترس و طمع را مورد انتقاد خود قرار می دهند ادعا دارند نگران بازده نامطلوب این شاخص بر روی بازار کریپتو هستند. همچنین این شاخص باعث فروش های هیجانی نیز می شود، برای مثال تحلیلگران بازار عامل اصلی ریزش قیمت اخیر بیت کوین را هیجانات فروش بازار تلقی می کنند که وجود شاخص ترس سبب این کاهش قیمت شده و به بازار بیت کوین لطمه وارد کرده است.

چگونگی ارتباط میان نرخ ارز‏ و شاخص‌های قیمت در ایران؛ کاربرد فیزیک اقتصادی در بررسی روابط متقابل

1 استادیار، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص‌های قیمت با نرخ ارز در ایران با رویکرد همدوسی موجک در دوره زمانی فروردین‌ماه 1381 تا آذرماه 1398 است. نتایج نشان می‌دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ ارز در بازه زمانی مذکور و در مقیاس زمانی یکساله هم‌فاز بوده و شدت همدوسی میان این متغیرها در فرکانس‌های کوتاه و زیر دو‌سال بسیار بااهمیت است. شدت هم‌حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوره‌هایی که نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش یافته است، افزایش می‌یابد و شاهد شکل‌گیری قله‌های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌باشیم.
این رفتار بصورت تقریباً مشابهی درخصوص شاخص قیمت تولید‌کننده نیز صادق است. به عبارت دیگر افزایش نرح ارز در دوره‌های زمانی بسیار کوتاه افزایش شاخص قیمت تولید‌کننده را به دنبال دارد. همچنین شدت هم‌حرکتی، حرکت مشابه و هم‌جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره‌های افزایش نااطمینانی در دوره‌های زمانی طولانی‌تری نیز ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comovement of exchange rate and price indicators in Iran: An Application of Economic Physics in the Study of Mutual Relationships

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Saboori Deilami 1
 • sahar bashiri 2
 • Hassan ValiBeigi 1

1 Assistant Professor, Institute for Trade Studies and Research (ITSR), Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between price indicators and exchange rate in Iran with the approach of Wavelet coherence analysis in the period of April 2002 to December 2017. The results show that the relationship between consumer price index and exchange rate in in the mentioned period and at the one-year time scale has been homogeneous. And the intensity correlation between these variables for a short time scale, below two years, is very important. The interaction intensity between exchange rate and the consumer price index increases when exchange rate and inflation uncertainties have increased, and we are witnessing the formation of inflationary peaks in the inflation rate of the consumer price index. Also, examining the relationship suggests a strong and positive relationship between exchange rate and the producer price index during uncertain periods.

فرآیند و کارکرد گیاهی

Journal of Plant Process and Function

Ranjbar-Fordoei A. Application of chlorophyll fluorescence indices to evaluatephotosynthetic apparatus function in Pistacia khinjuk under simultaneous salinity and drought stresses. j.plant proc. func.. 2018; 6 (19) :247-254
URL: http://jispp.iut.ac.ir/article-1-362-fa.html

رنجبرفردوئی ابوالفضل. کاربرد شاخص های کلروفیل فلورسنس در ارزیابی عملکرد دستگاه فتوسنتز کننده پسته خنجک (Pistacia Khinjuk L. ) تحت تنش همزمان شوری و خشکی. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی. 1396; 6 (19) :254-247

از ویژگی اکوسیستم‌های خشک، دمای بالا، تشعشعات خورشیدی زیاد، فشار بخار آب پایین و فقدان بارندگی در بیشتر ماه های سال است. در این شرایط، درختانی مانند پسته تحت تنش شوری همراه با خشکی قرار می گیرند. به منظور مطالعه اثر تنش همزمان خشکی و شوری بر عملکرد دستگاه فتوسنتز کننده، نهال های پسته خنجک تحت تاثیر تیمار شاهد (Ctrl)، و سه تیمار تنش اسمزی (حاصل از ترکیب نمک و پلی اتیلن گلیکول): کم (LOS)، متوسط (MOS) و زیاد (HOS) قرار گرفتند. بازده فلورسنس پارامترهای F0، Fm، Fv، Fʹm ، Fʹ0 ، Fʹm ، Fʹv ، Fs ، F0 /Fm ، Fv/ Fm ، Fv/F0، Fʹv /Fʹm ، &PhiPSII، ETR و Photoinhib-PSII% اندازگیری و محاسبه شدند. داده های بدست آمده از این مطالعه نشان داد که تمام پارامترهای مذکور با شدت‌های متفاوت به تیمارهای تنش اسمزی "بدون بروز علائم مرئی" پاسخ داده اند. بیشترین کاهش یا تغییر عملکرد در قالب مکانیزم دفاعی (بازدارندگی) یا غیر فعال شدن فتوسیستم‌های 1و2 در تنش اسمزی بالا (HOS) مشاهده شد.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تنش خشكي
دریافت: 1393/10/6 | پذیرش: 1394/11/19 | انتشار: 1395/12/22اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.