تغییر ضریب معاملاتی


بیشتر بخوانید: اگر تمایل دارید درباره معنای ریسک و بازده در سرمایه گذاری بیشتر بدانید کلیک کنید.

تغییر ضریب معاملاتی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / ضریب بتا در بورس چیست و چگونه از آن در معاملات بورسی استفاده کنیم

ضریب بتا در بورس چیست و چگونه از آن در معاملات بورسی استفاده کنیم

برای ارزیابی عملکرد سهام مورد نظرتان در جریان حرکت کلی بازار بورس میتوانید ضریب بتای آن سهم را به دست آورید و از این طریق میزان نوسان قیمتی دارایی در مقایسه با بازار کلی را محاسبه نمایید ما در این مطلب قصد داریم به بررسی ضریب بتا در بورس چیست و انواع ضریب بتا و تاثیر آن در سبد و صندوق سرمایه‌گذاری بپردازیم.

ضریب بتا در بورس چیست؟

ضریب بتا شاخصی است از ریسک سیستماتیک یک دارایی مالی یا اینکه مجموعه‌ای از دارایی‌ها نسبت به ریسک بازار. به زبان ساده تر بتا وسیله‌ای می باشد برای ارزیابی میزان عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام ها در جریان حرکت کلی بازار می باشد به صورتی که:

 1. اگر بتا سهم مساوی با یک باشد میزان کاهش یا افزایش قیمت سهم با حرکت بازار مطابق است.
 2. اگر میزان بتا سهم از یک بزرگتر باشد، کاهش یا افزایش قیمت سهم بیشتر از کاهش یا افزایش بازار می باشد و به این سهم، سهم تهاجمی می گویند. همانند سهام صنعت خودرو.
 3. اگر میزان بتا سهم از یک کوچکتر و از صفر بزرگتر باشد، میزان کاهش یا افزایش قیمت سهم از روند کلی بازار کوچک تر می باشد و به این سهم، سهم تدافعی می گویند. همانند سهم های صنعت غذایی
 4. اگر بتای سهم برابر با صفر باشد، حرکت قیمت سهم هیچگونه همبستگی با حرکت بازار نخواهد داشت.
 5. اگر بتای سهم از صفر کوچکتر باشد، قیمت سهم برخلاف جهت روند کلی بازار حرکت می کند. همانند صنعت معادن طلا و صنعت قند

با توجه به آن چیزی که بیان شد اگر سهمی دارای بتای منفی باشد، رفتار آن عکس رفتار بازار می باشد که به‌ طور مثال اگر میزان بتای سهمی منفی یک باشد، درصورتی‌که بازار ۱۰ درصد رشد کند، ارزش این سهم ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اگر تمایل دارید درباره معنای ریسک و بازده در سرمایه گذاری بیشتر بدانید کلیک کنید.

نکته: توجه فرمایید سهم هایی که بتا بزرگتری دارند میزان ریسکشان هم بیشتر است و بر این اساس پتانسیل بالاتری هم برای بازدهی خواهند داشت.

فرمول ضریب بتا

ضریب بتا شیب معادله‌ رگرسیون خطی بازده دارایی به نسبت بازده بازار است که این موضوع نشان دهنده نوسان قیمتی دارایی در مقایسه با بازار کلی فعال در آن می‌باشد.

که در آن بازه دارایی و بازده بازار می باشد و مقدار ضریب بتا از حاصل تقسیم کواریانس بین بازدهی دارایی و بازدهی بازار بر واریانس بازار به دست می آید که فرمول آن به شرح زیر می باشد

فرمول ضریب بتا

ضریب بتا با معادل انگلیسی Beta Coefficient ، میزان ریسک سیستماتیک سبد سهام را نسبت به ریسک پرتفوی بازار محاسبه می‌نماید و بیان کننده نوسان قیمتی سهم، در مقایسه با شرایط کلی بازاری می باشد.

محاسبه ضریب بتا برای یک صنعت خاص

باید عنوان کنم که می‌توان ضریب بتا را برای یک صنعت خاص هم محاسبه نمود. میتوانید با محاسبه ضریب بتا برای یک صنعت خاص، تقریبا تا حدودی میزان بازدهی یک سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی نمایید.

 1. بطور مثال اگر بتای سهمی ۱/۵ باشد، به این معناست که این سهم به میزان ۵۰ درصد بیشتر از متوسط بازار توسعه‌پذیر میباشد
 2. یا اگر میزان بتای سهمی ۰/۸۵ باشد، به این معناست که این سهم به میزان ۱۵ درصد کمتر از متوسط بازار توسعه‌پذیر می باشد.
 3. اگر میزان ضریب بتای شاخص یک صنعت ۱/۱ باشد، با رشد شاخص کل بورس در یک بازه زمانی، شاخص صنعت موردنظر می‌تواند به میزان ۱۰ درصد بیشتر رشد کند.
 4. زمانی که میزان بتای سهمی ۲ باشد و بازار ۱۰ درصد رشد داشته باشد، قیمت این سهام ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

به این نکته توجه فرمایید سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیری پایینی دارند، باید بر روی سهامی سرمایه‌گذاری نمایید که بتای پایینی دارند و برعکس سرمایه‌گذارانی که ریسک پذیری بالایی دارند و تمایل به سودآوری بیشتر دارند، می‌توانند در سهامی با ضریب بتای بالا، سرمایه‌گذاری کنند.

انواع ضریب بتا و تاثیر آن در سبد و صندوق سرمایه‌گذاری

به منظور محاسبه بتای یک سبد از دارایی‌های سهام یا صندوق‌سرمایه‌گذاری مشترک ، باید بتای هر کدام از سهام سبد دارایی ذکر شده را به دست آورید و سپس به محاسبه میانگین موزون بتای آن‌ها بپردازید که معادل بتای آن صندوق یا سبد دارایی‌ها می باشد.

توجه فرمایید اگر میزان بتای سبد یا صندوق‌سرمایه‌گذاری مشترک کمتر از یک باشد، زمانی که ارزش بازار کاهش یابد، ارزش دارایی‌های آن از ارزش بازار کمتر کاهش می‌یابد و میزان ریسک صندوق‌سرمایه‌گذاری مشترک یا سبد در برابر ریسک بازار کمتر است.

فرمول ریاضی محاسبه ضریب بتا از کواریانس بازده سهم یا سبد و بازده بازار تقسیم بر واریانس بازده‌های بازار بدست می‌آید.

عدد بتا تفسیر
β > 1 تغییرات صندوق بیش از تغییرات
شاخص و هم جهت با آن بوده
مثال بتای صندوق = ۱.۵ (یعنی میزان ریسک بیشتر از شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند،صندوق %‌۱۵۰ رشد می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند،صندوق % ۱۵۰ افت می‌کند.
β = ۱ تغییرات صندوق برابر با تغییرات
شاخص و هم جهت با آن بوده
مثال بتای صندوق =۱ (یعنی میزان ریسک برابر با شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند، صندوق هم % ۱۰۰رشد می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند، صندوق هم % ۱۰۰افت می‌کند.
۰ < β < 1تغییرات صندوق کمتر از تغییرات
شاخص و هم جهت با آن بوده
مثال بتای صندوق = ۰.۶ (یعنی میزان ریسک کمتر از شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند،صندوق %۶۰ رشد می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند،صندوق %۶۰ افت می‌کند.
β = ۰ تغییرات صندوق هیچ ارتباطی با تغییرات شاخص ندارد
۰ > β > -1 تغییرات صندوق کمتر از تغییرات
شاخص و عکس آن بوده
مثال بتای صندوق = ۰.۶- (یعنی میزان ریسک کمتر از شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند،صندوق % ۶۰ افت می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند، صندوق % ۶۰ رشد می‌کند.
β = -۱ تغییرات صندوق برابر با تغییرات
شاخص و عکس تغییر ضریب معاملاتی آن بوده
مثال بتای صندوق = ۱- (یعنی میزان ریسک برابر با شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند،صندوق % ۱۰۰افت می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند، صندوق % ۱۰۰رشد می‌کند.
β < -1تغییرات صندوق بیشاز تغییرات
شاخص و عکس آن بوده
مثال بتای صندوق = ۱.۵- (یعنی میزان ریسک بیشتر از شاخص بازار است)
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ رشد کند،صندوق % ۱۵۰ افت می‌کند.
اگر شاخص بازار % ۱۰۰ افت کند، صندوق % ۱۵۰ رشد می‌کند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

اندازه گیری استراتژی معاملاتی با ضریب تعیین-R square

ممکن است تا کنون اسم ضریب تعیین یا square R را نشنیده باشید. البته در اکثر وبسایت ها بیشتر درباره ی مفاهیمی مانند حمایت، مقاومت و نمودارها صحبت شده و کمتر به اندیکاتورهای آبجکتیو اشاره شده است.
موضوعی که قرار است درباره آن صحبت کنیم بر پایه ریاضیات و آمار است اما من می خواهم امروز با شما به روش های عملی و کاربردی تر صحبت کنم.

ضریب تعیین چیست؟

این ضریب یک ضریب تعیین آماری است که به عنوان R2 نیز شناخته شده است. ضریب تعیین آماری به ما اجازه می دهد تا برخی از نتایج و یا فرضیه های خود را آزمایش کنیم.
به عبارت دیگر، زمانی که ما مدل آماری خود را آنالیز می کنیم، ضریب تعیین، آمار بازده مدل ارائه شده ما را تعیین می کند و اطلاعاتی درباره درصد یا نسبت نتایج گوناگونی که به وسیله ی مدل مورد نظر بدست می آیند را، دسته بندی می کند. برای استفاده از این ضریب باید درک خوبی از دو مفهوم داشته باشید:

رگرسیون خطی

در آمار ، رگرسیون خطی که به آن وابستگی خطی نیز گفته می شود ، یک مدل ریاضی است که برای تقریب رابطه ی وابستگی بین یک متغیر وابسته (به عنوان مثال Y)، متغیرهای مستقل (X1 ، X2 ، X3 ، ǐ.Xn) و یک فاکتور تصادفی ɛ (همراه با هر فرایندی که نتیجه آن فقط در مداخله شانس قابل پیش بینی است) استفاده می شود.

ضریب همبستگی پیرسون

این ضریب، اندازه گیری خطی درجه ارتباط بین دو متغیر تصادفی کمی که قابل اندازه گیری باشند را برعهده دارد.

حال ممکن است این سوال به ذهن شما برسد که چگونه می توانید از این مفاهیم برای ارزیابی سیستم معاملاتی خود استفاده کنید؟

میزان اثربخشی هر استراتژی یا تغییر ضریب معاملاتی سیستم تجاری با ارزیابی و آنالیز کردن آن مشخص می شود.
برای دستیابی به این هدف ، می توان از طیف گسترده ای از نسبت ها در زمینه روند محاسباتی و تفسیرها استفاده کرد اما توجه داشته باشید که با وجود تنوع زیاد، تنها معیارهای کیفی بسیار کمی برای ارزیابی وجود دارد اما در این میان باید همیشه به یک نکته بسیار مهم توجه کنید:

قانون مند بودن خط تعادل سیستم یا استراتژی معاملاتی .

به همین دلیل بهتر است ابتدا با استفاده از مدیریت ضریب تعیین، لاین صعودی مستقیمی که همه معامله گران منتظر دیدن نتایج آن هستند را به صورت کمی تخمین بزنیم.

مشخصات معیار ارزیابی سیستم های معاملاتی

هر معیار یا نسبت مورد استفاده برای ارزیابی اثربخشی یا کارایی سیستم معاملاتی محدودیت های کاربردی دارد.
هیچ معیار ایده آل یا از پیش تعیین شده ای وجود ندارد که به ما اجازه دهد با اطمینان کامل قدرت سیستم معاملاتی را تعیین کنیم.
با این حال ، برخی از خواص یا ویژگی های تعیین شده باید دارای خصوصیات زیر باشند:

در ارتباط با مدت دوره آزمایشی به صورت مستقل عمل کنند: بسیاری از پارامترهای استراتژی یا سیستم معاملات ی به مدت دوره آزمایشی بستگی دارد.
به عنوان مثال: هرچه دوره آزمایش برای یک استراتژی سودمند طولانی تر تغییر ضریب معاملاتی باشد، میزان سود خالص شما نیز بیشتر خواهد شد.
داشتن عملکردی مستقل در این دوره برای مقایسه تأثیر استراتژی های مختلف در بازه های زمانی گوناگون، بسیار اهمیت دارد.

استقلال نقطه پایانی در آزمایش

برای مثال، اگر استراتژی شما فراتر از ضرر شما پیش برود، نقطه پایانی آزمایش می تواند نقش تعیین کننده ای در تعادل سیستم داشته باشد.
به همین دلیل باید توجه داشته باشید که اندیکاتور شما در دام چنین سیستمی نیفتد و بتواند تصویر واضحی از سیستم معاملاتی شما ارائه دهد.

سادگی در تفسیر

تمام اندیکاتورهای سیستم باید کمی باشند و در انتها عددی را به شما نشان دهند.
بنابراین قابل درک بودن این عدد بسیار مهم است، هرچه تفسیر ارزش بدست آمده راحت تر باشد، درک پارامترها آسان تر می شود.
همچنین، توجه داشته باشید که در چنین موقعیت هایی، ارزش تعیین شده توسط اندیکاتور باید در بازه زمانی مشخص، بدست بیاد.

نتایج بدست آمده بوسیله معاملات در حجم کم: این شرط، احتمالاً پیچیده ترین شرط لازم برای گرفتن نتایج مربوط به لیست ویژگی ها جهت تشخیص یک سیستم معاملاتی مناسب است زیرا همه روش های آماری به تعداد اندازه گیری ها بستگی دارد.
هرچه تعداد این اندازه گیری ها بیشتر باشد، آمار بدست آمده پایدارتر است. طبیعتاً، حل کامل یک مشکل در یک تغییر ضریب معاملاتی نمونه کوچک غیرممکن است اما می توانید با استفاده از راهکارهای موثر، اثراتی را که به دلیل کمبود داده ایجاد می شوند ، متعادل تر کنید.

ضریب تعیین

اپلیکیشن رگرسیون خطی

برای محاسبه ضریب تعیین، باید رگرسیون خطی را محاسبه کنیم. همانطور که در بالا توضیح داده شد ، ممکن است چندین متغیر مستقل وجود داشته باشند، با این حال برای درک بهتر، ما از ساده ترین حالت استفاده خواهیم کرد: یک متغیر مستقل منفرد.
درباره یک متغیر مستقل، نسبت رگرسیون خطی یا وابسته به متغیر وابسته (Y) به یک متغیر مستقل (X) را میتوان با فرمول زیر مطرح کرد:

این فرمول به صورت گرافیکی، خطی را در صفحه XY نشان می دهد ، از این رو رگرسیون خطی نامگذاری شده است.

حال پلتفرم معاملاتی خود را براساس جفت ارز مورد نظر، در یک روند صعودی و بازه زمانی مشخص در نظر بگیرید. اطلاعات و دیتاها را دانلود و ذخیره کنید و سپس، نمودار خود را با تغییر ضریب معاملاتی قیمت های انتخابی در فضای اکسل رسم کنید.
در محور عمودی Y، قیمت های بسته شده در معاملات را قرار دهید و در محور افقی، تاریخ را با شماره سفارش جایگزین کنید ( برای راحتی کار: 1،2، 3…) با این کار، نموداری با یک روند صعودی خواهیم داشت که باید میزان کمی روند آن را تفسیر کنیم.

آسان ترین راه برای رسیدن به هدف، کشیدن خطی است که با دقت بیشتری بر روند نمودار، منطبق شود.
این خط، خط رگرسیون است. اگر گرافیک کاملاً یکنواخت باشد می توان یک یا چند خط مستقیم ترسیم کرد که متناسب با گرافیک صعودی ما باشد.
حال سوال اینجاست: کدام یک از این خطوط درست است؟ خط صحیح همان خط مستقیمی است که مجموع فاصله نقاط موجود تا خط، حداقل فاصله باشد.

یادآوری این نکته نیز مهم است که خط رگرسیون باید همیشه از مرکز ثقل تمام داده های تشکیل دهنده عبور کند. مختصات این نقطه ثقل بر روی محور x ، میانگین متغیر x است و در محور y ، میانگین متغیر y خواهد بود.
با دانستن یک نقطه از خط می توان از معادله نقطه شیب، برای تعیین معادله خط استفاده کرد.
با بدست آوردن خط صحیح می توان ضرایب رگرسیون خطی را محاسبه کرد.

ضریب همبستگی پیرسون

پس از محاسبه رگرسیون خطی ، باید همبستگی بین خط به دست آمده در بالا و داده هایی را که خط بر اساس آن تعیین شده است ، محاسبه کنیم. بیاد داشته باشیم که همبستگی، رابطه آماری بین دو متغیر تصادفی است.
این همبستگی می تواند بین 1- تا 1+ در نوسان باشد. مقدار نزدیک به صفر به این معنی است که هیچ رابطه ای بین مقادیر اندازه گیری شده وجود ندارد ، مقدار 1+ (یا بسیار نزدیک به آن) به معنی رابطه مستقیم متغیرها و مقدار 1- (یا بسیار نزدیک به آن) به معنای وجود رابطه معکوس بین متغیرها است.

ضریب همبستگی پیرسون را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

 • XY – کوواریانس (X، Y) است
 • X: انحراف استاندارد متغیر X است
 • Y: انحراف معیار متغیر Y است

کوواریانس مقداری است که میزان تغییرات مشترک دو متغیر تصادفی را با توجه به میانگین آنها نشان می دهد. به عبارت دیگر، واریانس مشترک بین متغیرها است و انحراف معیار، ضریب تعیین واریانس است.

ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که خط تا چه حد داده ها را توصیف می کند.
اگر نقاط داده از خط فاصله زیادی داشته باشند ، نشان دهنده وجود پراکندگی زیاد و همبستگی کم است و برعکس، اگر نقاط داده در فاصله کمی از خط باشند ، پراکندگی کم و همبستگی زیاد است.
مقدار صفر نشان دهنده این است که هیچ ارتباطی بین رگرسیون خطی و داده ها وجود ندارد.

نکته مهم در متاتریدر ، معیاری به نام همبستگی LR است که همبستگی بین خط تعادل و رگرسیون خطی برای آن خط را نشان می دهد.
توجه داشته باشید که در زمینه تخمین آماری، معمولاً دیتاها و رگرسیونی که آنها را توصیف می کنند به صورت مستقیم باهم مقایسه نمی شوند.

محاسبه ضریب تعیین

در مورد رگرسیون خطی ، برای محاسبه ضریب تعیین، کافی ست ضریب همبستگی پیرسون را به توان 2 برسانید. مقادیر این ضریب از 0 تا 1 متغیر است.
اگر عدد بدست آمده شما برابر با 0 یا نزدیک به 0 باشد، به معنای بدست آمدن نتایج غیرقابل پیشبینی و تصادفی است و اگر عدد بدست آمده برابر با یک باشد و یا به یک نزدیک باشد نشان دهنده برخورد با بازاری است که در آن تمام قیمت ها روی خط قرار می گیرند.
ضریب تعیین نشان می دهد که چند درصد از حرکت قیمت ها بر اساس روند تعیین شده حرکت می کنند در حالی که بقیه درصد باقی مانده در اثر حرکت تصادفی قیمت ها به وجود می آید.

محدودیت های استفاده

هر معیار تغییر ضریب معاملاتی آماری مزایا و معایب خود را دارد و ضریب تعیین نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی از معایب عبارتند از:

 • میزان آن به تعداد معاملات بستگی دارد، معاملات کم باعث اغراق میزان شاخص ها می شود.
 • برای بدست آوردن آن باید از محاسبات ریاضی پیچیده ای استفاده کرد.
 • استفاده از آن به صورت انحصاری برای تخمین پروسه های خطی یا سیستم های معاملاتی همراه با مقادیر ثابت لات است.

کاربرد در سیستم های معاملاتی

در سیستم های معاملاتی برای تعیین مقادیر بدست آمده می توان از درصد استفاده کرد. بنابراین می توان گفت که از نظر تئوری، میزان 100% و یا مقدار نزدیک به آن نشان دهنده کیفیت بالای سیستم است.
سیستمی که کارایی بیشتر از 65 داشته باشد، عملکرد نسبتاً پایدارتری خواهد داشت.

در پایان، پس از تجزیه و تحلیل و مطالعه روند محاسبه ضریب تعیین ، می توان گفت که این ضریب یکی از معدود معیارهایی است که نظم منحنی را با استفاده از خط تعادل و مزایای ثبت نشده استراتژی، محاسبه می کند.
استفاده از R² آسان است زیرا دامنه مقادیر آن ثابت و در حد 1- تا 1+ تغییر می کند. مقادیر نزدیک به -1 ما را از روند منفی تعادل استراتژی آگاه می کند یا به ما هشدار می دهد.

اگر مقدار بدست آمده شما نزدیک به صفر باشد، نشان دهنده نبود ترند مورد نظر شما در بازار است و اگر ارزش بدست آمده +1 شود، نشان دهنده وجود روندی مثبت است .همانطور که می دانید، ضریب تعیین مانند هر نسبت دیگری، محدودیت ها یی دارد که باید به آن توجه کنید.

نحوه محاسبه ضریب A

نحوه محاسبه عوارض ساخت و ساز در شهرداری تهرا ن در مقاله‌ای به همین نام در سایت تُکا شرح داده شده است.

در محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه مالی و ارزش بهینه و … از ضریبی بنام حداکثر ارزش معاملاتی ملاک عمل A نام برده شده است. در این مقاله نحوه محاسبه‌ی این ضریب شرح داده شده است.

ضریب A، ملاک عمل یک متر مربع تراکم به ریال می‌باشد. محاسبه ضریب A در مصوبه جدید شورای اسلامی شهر تهران تغییر کرده است و به صورت زیر می‌باشد.

نحوه محاسبه ضریب A شرکت تُکا

در این فرمول پارامترP، ارزش معاملاتی هر متر مربع عرضه املاک در شهر تهران می‌باشد که تحت تاثیر ضرایب تعدیل، گذر و اصلاحیه هیئت دولت است.

مثال

ملکی در منطقه ۱ تهران و در ناحیه بلوک دارایی ۰۶-۱ واقع است، گذر مشرف به ملک ۱۶ متری می‌باشد؛

A و Pرا بدست می آوریم.

نحوه محاسبه ضریب A شرکت تُکا فرمول

نحوه محاسبه ضریب A شرکت تُکا فرمول

بنابراین ضریب A برابر ۵،۸۸۰،۶۰۰ ریال می‌باشد.

در سامانه محاسبه آنلاین عوارض شرکت تُکا می‌توانید در ظرف کمتر از ۵ دقیقه عوارض ساختمان مسکونی خود را برآورد کنید. همچنین برای ساختمان‌های غیر مسکونی با شماره ۲۲۸۲۶۳۱۸-۰۲۱ تماس بگیرید.

راهنمای تغییرات مورد نیاز در اطلاعات جهت تهیه فایل صورت معاملات فصلی (TTMS) سال ۹۶ به بعد

 از ابتدای سال ۱۳۹۱ بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به صدور صورتحساب خرید و فروش کالا و خدمات خود به سازمان امور مالیاتی هستند. در همین راستا شرکت شایگان سیستم امکان تهیه صورت معاملات فصلی را در نرم افزار حسابداری حسابگر فراهم نموده است تا با استفاده از آن بتوانید گزارشات سه ماهه دارایی را به صورت مستقیم به فایل اکسس دارایی (TTMS) ارسال نمایید.

قبل از تهیه و ارسال گزارشات معاملات فصلی به دارایی در نرم افزار حسابداری ابتدا باید مراحل زیر را تکمیل نمایید:

۱- تکمیل اطلاعات شرکت: در این قسمت باید اطلاعات تکمیلی شرکت را وارد نمایید. برای این کار از منوی اطلاعات پایه > تعریف مشخصات شرکت را انتخاب کنید. در پنجره بازشده اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایید.

تکمیل اطلاعات شرکت در نرم افزار حسابداری حسابگر

تکمیل اطلاعات شرکت

۲- تکمیل اطلاعات حساب: در این مرحله اطلاعات تکمیلی حساب برای تهیه فایل صورت معاملات فصلی از قبیل کد ملی، کد اقتصادی، کد پستی، آدرس، نام استان و نام شهر طرف حساب، نوع حساب، نوع خریدار/فروشنده در دارایی و سایر اطلاعات را وارد کنید. برای این کار از منوی اطلاعات پایه > معرفی چارت حسابها > معرفی حسابها را انتخاب کنید. در زبانه اطلاعات جزئی در فیلد شماره حساب یا نام حساب بر روی دکمه ذره‌بین کلیک کنید. از لیست باز شده، حساب مورد نظر را انتخاب سپس اطلاعات مورد نیاز را وارد سپس بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

تکمیل اطلاعات حساب در نرم افزار حسابداری حسابگر

تکمیل اطلاعات حساب

۳- تعیین هزینه های ثابت و درصد آنها: در این مرحله درصد هزینه‌های ثابت و حساب های مرتبط با هزینه های ثابت را مشخص کنید. برای این کار از منوی اطلاعات پایه > تعریف پیش فرض‌ها را انتخاب کنید. در پنجره بازشده می توانید برای کالاها ۳ نوع هزینه ثابت تعریف تغییر ضریب معاملاتی کنید.

در قسمت حساب هزینه ثابت فروش و خرید، حسابهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری را برای محاسبه هزینه‌های ثابت در فاکتورها وارد نمایید.

تعریف هزینه های ثابت فاکتور در نرم افزار حسابداری حسابگر

تعریف هزینه های ثابت

نکته: با توجه به قوانین مالیاتی برای تهیه فایل صورت معاملات فصلی برای سال ۱۳۹۸ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای اکثر کالاها برابر با ۹ درصد است که ضریب مالیات بر ارزش افزوده برابر با ۶ و ضریب عوارض شهرداری برابر با ۳ است.

۴- تکمیل اطلاعات کالاها: در این مرحله می توانید وضعیت هزینه ثابت کالا و دسته بندی کالا در دارایی را مشخص نمایید. برای تکمیل اطلاعات ارزش افزوده کالا از مسیر اطلاعات پایه > معرفی کالاها > اطلاعات اقلام موجودی را انتخاب کنید. در زبانه اطلاعات جزئی در فیلد کد کالا یا نام کالا بر روی دکمه ذره‌بین کلیک کنید. از لیست باز شده، کالای مورد نظر را انتخاب کنید. سپس در بخش هزینه‌های ثابت، در لیست کشویی، تغییر ضریب معاملاتی نوع هزینه ثابت را با توجه به توضیحات داده شده و قوانین سازمان امور مالیاتی برای کالاها انتخاب نمایید. در بخش نوع کالا در دارایی، با انتخاب دکمه ذره‌بین با توجه به پیش فرض های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نوع کالای خود را انتخاب نمایید.

تکمیل اطلاعات کالا در نرم افزار حسابداری حسابگر

تکمیل اطلاعات کالا

۵- صدور فاکتور با اعمال هزینه‌های ثابت: در این مرحله بعد از تکمیل اطلاعات مربوط به حساب‌‎ها، هزینه های ثابت و کالاها می توانید فاکتورها را با اعمال هزینه ثابت صادر نمایید. در فاکتورها بعد از ثبت فاکتور، هزینه ثابت به صورت اتوماتیک روی فاکتور اعمال می شود.

صدور فاکتور با هزینه ثابت در نرم افزار حسابداری حسابگر

صدور فاکتور با هزینه ثابت

نکته: چنانچه با اتباع خارجی معامله می‌کنید و می‌خواهید اطلاعات آن فاکتورها در دسته‎بندی واردات و صادرات صورت معاملات فصلی قرار داشته باشند، تیک مربوط به «برای صادرات/واردات» را فعال کنید.

فاکتور فروش و معاملات با اتباع خارجی در نرم افزار حسابداری حسابگر

فاکتور فروش و معاملات با اتباع خارجی

۶- ایجاد فایل دارایی: در این مرحله می توانید فایل دارایی را ایجاد و ارسال کنید. برای تهیه فایل صورت معاملات فصلی خرید و فروش از منوی گزارشات > تهیه گزارشات ۳ ماهه دارایی > اطلاعات سال ۹۶ به بعد > 3 ماهه خرید یا ۳ ماهه فروش را انتخاب کنید. در پنجره باز شده با استفاده از فیلترهای موجود می توانید نحوه تهیه و ارسال اطلاعات مورد نظر را برای تهیه فایل سه ماهه دارایی مشخص کنید که در ادامه هر یک به تفصیل بررسی می شود.

نوع گزارش: در بخش نوع گزارش، می توانید نوع گزارش را به دو صورت پیش‌فرض و تنظیم به عهده کاربر انتخاب کنید. بدین صورت که اگر در نوع گزارش گزینه “پیش فرض” را انتخاب کنید اطلاعات مربوط به هر ردیف از فاکتور طی یک ردیف نمایش داده می شود و اگر گزینه “تنظیمات به عهده کاربر” را انتخاب کنید قسمت دسته بندی فعال می شود که می توانید خروجی فایل صورت معاملات فصلی را بر اساس حساب و کالا به صورت دلخواه تهیه کنید.

گزارش صورت معاملات فصلی نرم افزار حسابداری حسابگر

ترتیب: با انتخاب لیست کشویی ترتیب، نحوه مرتب سازی ردیف‌های گزارش بر اساس نام یا شماره مشتری را مشخص کنید.

تعیین ترتیب نمایش گزارش در نرم افزار حسابداری حسابگر

وضعیت کنترل: با انتخاب لیست کشویی وضعیت کنترل، وضهیت فاکتورها در گزارش را بر اساس سه حالت کنترل شده، کنترل نشده یا هر دو مشخص کنید.

تعیین وضعیت کنترل در نمایش گزارش صورت معاملات فصلی در نرم افزار حسابداری حسابگر

فصل: با انتخاب لیست کشویی فصل، تعیین کنید که گزارش سه ماهه دارایی بر اساس فاکتورهای کدام فصل آماده گردد.

تعیین فصل جهت نمایش گزارش صورت معاملات فصلی

نوع گزارشات: با انتخاب لیست کشویی نوع گزارشات، نوع گزارش صورت معاملات فصلی را بر اساس حسابهای دارای شناسه یا کد اقتصادی، فاقد شناسه یا کد اقتصادی و هر دو مشخص کنید.

تعیین نوع حساب در نمایش گزارش صورت معاملات فصلی نرم افزار حسابداری

سال: در این قسمت تعیین کنید که گزارش صورت معاملات فصلی بر اساس فاکتورهای چه سالی آماده گردد.

همانطور که گفته شد با انتخاب گزینه تنظیمات به عهده کاربر می توانید گزارشات را بر اساس دسته بندی کالا و حساب تهیه نمود.

برای تهیه گزارش با تنظیمات کاربر، نوع گزارش را روی حالت “تنظیمات به عهده کاربر” قرار دهید و تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید. در ادامه هر کدام از حالت های قابل انتخاب به تفصیل بررسی می شود.

فاکتور حساب تفصیلی: با انتخاب این حالت گزارش بر اساس هر ردیف فاکتور و با توجه به دسته بندی کالا همراه با اطلاعات تکمیلی حساب تفصیلی مانند کد ملی، کد پستی، کد اقتصادی و… آماده می گردد.

گزارشات صورت معاملات فضلی

فاکتور حساب تفصیلی شناور: با انتخاب این حالت گزارش بر اساس هر ردیف فاکتور و با توجه به دسته بندی کالا همراه با اطلاعات حساب تفصیلی شناور آماده تغییر ضریب معاملاتی می گردد و اگر فاکتوری حساب تفصیلی شناور نداشته باشد هیچ گونه اطلاعات تکمیلی برای آن ردیف نمایش داده نمی شود.

گزارش سه ماهه دارایی در نرم افزار حسابداری

فاکتور حساب تفصیلی و تفصیلی شناور: با انتخاب این حالت گزارش بر اساس هر ردیف فاکتور و با توجه به دسته بندی کالا همراه با نام حساب تفصیلی و تفصیلی شناور آماده می گردد و اطلاعات تکمیلی از قبیل کد ملی و کد اقتصادی و… با اولویت حساب تفصیلی شناور در نظر گرفته می‌شود.

گزارش صورت معاملات فصلی در نرم افزار حسابداری حسابگر

حساب تفصیلی: با انتخاب این حالت تمامی فاکتورهای مرتبط به یک حساب تفصیلی تجمیع شده و با توجه به دسته بندی کالا، ردیف‌های گزارش آماده می‌گردد.

گزارش صورت معاملات فصلی

حساب تفصیلی شناور: با انتخاب این حالت تمامی فاکتورهای مرتبط به یک حساب تفصیلی شناور تجمیع شده و با توجه به دسته بندی کالا ردیف های گزارش آماده می گردد.

گزارشات سه ماهه دارایی TTMS

حساب تفصیلی و تفصیلی شناور: با انتخاب این حالت تمامی فاکتورهای مرتبط به یک حساب تفصیلی و در صورت داشتن تفصیلی شناور به تفکیک تفصیلی شناور تجمیع شده و با توجه به دسته بندی کالا ردیف های گزارش آماده می گردد.

گزارشات TTMS

کالا: با انتخاب این حالت تفکیک بر اساس کالا و با توجه به دسته بندی حساب صورت می گیرد.

گزارشات صورت معاملات فصلی

گروه بندی کالا (زیر گروه): با انتخاب این حالت تفکیک بر اساس آخرین زیر گروه کالا و با توجه به دسته بندی حساب صورت می گیرد.

گزارش صورت معاملات فصلی

گروه اصلی کالا: با انتخاب این حالت تفکیک بر اساس گروه اصلی کالا و با توجه به دسته بندی حساب صورت می گیرد.

گزارش TTMS

تجمیع تمام کالاها در: برخی از اصناف در هنگام تهیه گزارشات صورت معاملات فصلی به دارایی به جای شرح کالا و خدمات خود، از زمینه فعالیت کلی شرکت استفاده می کنند. این اصناف می توانند در کادر روبروی این حالت، زمینه فعالیت کلی شرکت را وارد نمایید و تفکیک صورت گرفته برای تهیه فایل صورت معاملات فصلی طی دسته بندی حساب و تجمیع تمام کالاها در کالای وارد شده در این فیلد آماده می‌گردد.

تجمیع تمام فاکتورها با مبلغ کل کمتر از: با توجه به اینکه در قانون مالیاتی بعضی از اصناف می‌توانند فاکتورهای کمتر از ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک را به صورت تجمیعی در فایل صورت معاملات فصلی اعلام کرد از این رو می توانید در کادر روبروی این حالت مبلغ مربوط به ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک اعلامی هر سال را وارد کنید. در این حالت تمامی فاکتورهایی که مبلغ کل آنها کمتر از عدد وارد شده است با یکدیگر تجمیع شده و طی یک ردیف و فاکتورهای با مبلغ بیشتر با توجه به نوع دسته‌بندی‌های حساب و کالا تفکیک و گزارش می‌گردد.

گزارش صورت معاملات فصلی TTMS

بعد از انتخاب گزینه های مورد نظر جهت نمایش گزارش صورت معاملات فصلی بر روی دکمه شروع کلیک نمایید تا گزارش ایجاد شود.

بعد از تایید نهایی گزارش مورد نظر برای ایجاد فایل دارایی دکمه «فایل دارایی» را انتخاب کنید. فایل اکسس ایجاد شده در مسیر نصب برنامه در فولدر “SeasonalReport” ایجاد خواهد شد. در این فولدر برای هر شرکت، یک فولدر به نام خلاصه شرکت ایجاد می‌شود که در داخل آن به ازای هر دوره مالی یک پوشه ایجاد و در این فولدرها به ازای فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب فولدرهایی با نام‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ایجاد خواهد شد. به عنوان نمونه فایل صورت معاملات فصلی مربوط به فصل تابستان ۹۸ برای شرکتی با نام خلاصه ۰۰۰۱ که سال ۹۸ اولین سال مالی آن می‌باشد در مسیر زیر ایجاد خواهد شد.

مسیر ذخیره شدن فایل صورت معاملات فصلی

بعد از تکمیل مراحل فوق آخرین نسخه نرم افزار TTMS را که از مسیر زیر دریافت نمودید را نصب کنید.

بعد از نصب، آخرین نسخه نرم افزار TTMS را باز کنید و گزینه «اطلاعات سال ۹۶ به بعد» را انتخاب نمایید.

نرم افزار TTMS

در صفحه باز شده روی گزینه «انتخاب فایل اکسس» کلیک کنید. از پنجره باز شده فایل مربوطه را از مسیر ذخیره شده انتخاب سپس روی گزینه Open کلیک کنید تا فایل مورد نظر در نرم افزار TTMS باز گردد.

باز کردن فایل اکسس ایجاد شده در نرم افزار TTMS

در نهایت کنترل نهایی را روی اطلاعات نمایش داده شده انجام دهید و فایل تکمیلی صورت معاملات فصلی را ارسال نمایید.

نکته: توجه داشته باشید که صحت اطلاعات ارسال شده به سازمان امور مالیاتی بر عهده کاربران گرامی می باشد بنابراین همیشه قبل از ارسال، صحت اطلاعات، توجهات سیستم و آخرین تغییرات سامانه صورت معاملات فصلی را به دقت مطالعه فرمایید تا در هنگام ارسال اطلاعات با مشکل مواجه نشوید.

در صورت باقی ماندن هر گونه ابهام برای تهیه فایل صورت معاملات فصلی ویدئوی آموزشی زیر را مشاهده فرمایید.

نحوه محاسبه ضریب A

نحوه محاسبه عوارض ساخت و ساز در شهرداری تهرا ن در مقاله‌ای به همین نام در سایت تُکا شرح داده شده است.

در محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه مالی و ارزش بهینه و … از ضریبی بنام حداکثر ارزش معاملاتی ملاک عمل A نام برده شده است. در این مقاله نحوه محاسبه‌ی این ضریب شرح داده شده است.

ضریب A، ملاک عمل یک متر مربع تراکم به ریال می‌باشد. محاسبه ضریب A در مصوبه جدید شورای اسلامی شهر تهران تغییر کرده است و به صورت زیر می‌باشد.

نحوه محاسبه ضریب A شرکت تُکا

در این فرمول پارامترP، ارزش معاملاتی هر متر مربع عرضه املاک در شهر تهران می‌باشد که تحت تاثیر ضرایب تعدیل، گذر و اصلاحیه هیئت دولت است.

مثال

ملکی در منطقه ۱ تهران و در ناحیه بلوک دارایی ۰۶-۱ واقع است، گذر مشرف به ملک ۱۶ متری می‌باشد؛

A و Pرا بدست می آوریم.

نحوه محاسبه ضریب A شرکت تُکا فرمول

نحوه محاسبه ضریب A شرکت تُکا فرمول

بنابراین ضریب A برابر ۵،۸۸۰،۶۰۰ ریال می‌باشد.

در سامانه محاسبه آنلاین عوارض شرکت تُکا می‌توانید در ظرف کمتر از ۵ دقیقه عوارض ساختمان مسکونی خود را برآورد کنید. همچنین برای ساختمان‌های غیر مسکونی با شماره ۲۲۸۲۶۳۱۸-۰۲۱ تماس بگیرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.