استراتژی های بدهی جاری


2.نظر کلی تون در مورد دوره چی هست؟ 3.ممنون میشم ضعف ها و قوت هامون رو بهمون بگید. 4.اگرنکته ای به ذهنتون میرسه که به بهتر شدنمون کمک کنه، ممنون میشم بهمون بگید!

بخش اول از دوره تحلیل صورتهای مالی (نسبت های مالی)

به دوره محاسبه و تحلیل نسبتهای مالی خیلی خیلی خوش آمدید، امیدوارم دوره براتون مفید باشه و بتونیم یک قدم دیگر در مسیر منشور معامله گری جلو بریم!

در ادامه ویدیوهای دوره رو براتون گذاشتم بریم ویدیوها رو ببینیم:

قبلش جواب این سوال رو برای من ارسال بفرمایید:

1. تا چه اندازه با پیش نیاز ها آشنایی دارید؟

اگر نمیدونید پیش نیازهای دوره چی هست لیست رو اینجا قرار دادم👇

  • تابلوخوانی و کدال خوانی
  • تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی

حالا ویدیو ها 👇

ممنون میشم پس از تمام شدن دوره، جواب این سوال ها رو هم بفرمایید:

2.نظر کلی تون در مورد دوره چی هست؟

3.ممنون میشم ضعف ها و قوت هامون رو بهمون بگید.

4.اگرنکته ای به ذهنتون میرسه که به بهتر شدنمون کمک کنه، ممنون میشم بهمون بگید!

حالا ویدیو ها 👇

جلسه صفرم، معرفی دوره

جلسه اول، معرفی ترازنامه

ادامه جلسه اول، معرفی صورت سود و زیان

جلسه دوم، معایب و کاربرد های نسبت مالی

جلسه سوم، مفهوم نسبت های نقدینگی

ادامه حلسه سوم، نسبتهای نقدینگی (نسبت جاری)

ادامه ادامه جلسه سوم، پیش بینی نسبت جاری

جلسه چهارم، نسبتهای نقدشوندگی(نسبت آنی)

ادامه جلسه چهارم، پیش بینی نسبت آنی

ادامه ادامه جلسه چهارم، پیش بینی نسبت آنی (ادامه)

جلسه پنجم، نسبت نقدینگی (نسبت وجه نقد، نقد و نقدینگی)

ادامه جلسه پنجم، آزمون ها و سوالات , نسبتهای نقد و نقدینگی و وجه نقد

جلسه ششم، دوره استقامت

ادامه جلسه ششم، دورهاستقامت (ادامه)

ادامه ادامه جلسه ششم، دوره استقامت (ادامه ادامه)

جلسه هفتم، دسته سرمایه در گردش و نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها

ادامه جلسه هفتم، استراتژی های سرمایه در گردش

ادامه ادامه جلسه هفتم، استراتژی دارایی جاری سرمایه در گردش

ادامه^2 ادامه جلسه هفتم، استراتژی بدهی جاری

ادامه^3 ادامه جلسه هفتم، پیش بینی سرمایه در گردش(تیوری)

ادامه^4 ادامه جلسه هفتم، پیش بینی سرمایه در گردش (عملی)

جلسه هشتم، نسبت های فعالیت (کارایی) – گردش موجودی کالا

ادامه جلسه هشتم، دوره گردش موجودی کالا

جلسه نهم، گردش و دوره حساب دریافتنی

ادامه جلسه نهم، متوسط دوره وصول مطالبات

ادامه ادامه جلسه نهم، تحلیل دوره وصول مطالبات

جلسه دهم، گردش حساب پرداختنی

ادامه جلسه دهم، متوسط دوره پرداخت

جلسه یازدهم، معیار دوره عملیات و دوره وجه نقد

جلسه دوازدهم، نسبت های اهرمی (نسبت بدهی،نسبت بدهی به ح ص س و ضریب مالکانه)

ادامه جلسه دوازدهم، نسبت بدهی

ادامه ادامه جلسه دوازدهم، مدیریت بدهی به ح ص س و ضریب مالکانه

جلسه سیزدهم، نسبت بدهی بلند مدت

ادامه جلسه سیزدهم، دفعات پوشش هزینه بهره (تیوری)

ادامه ادامه جلسه سیزدهم، دفعات پوشش هزینه بهره (عملی)

جلسه چهاردهم، نسبت های سودآوری

ادامه جلسه چهاردهم، حاشیه سود ناخالص و عملیاتی و خالص

ادامه ادامه جلسه چهاردهم، انواع کالا ها

ادامه2 ادامه جلسه چهاردهم، تحلیل نسبتها

جلسه پانزدهم، ROE,ROA,ROI (تیوری)

ادامه جلسه پانزدهم، ROE,ROA,ROI (عملی)

ادامه ادامه جلسه پانزدهم، تحلیل نسبتهای بازدهی

ادامه^2 ادامه جلسه پانزدهم، فرمول دیگری از ROE

ادامه^3 ادامه جلسه پانزدهم، قدرت کسب سود داراییها

جلسه شانزدهم، نسبت ارزش بازار – ارزش بازار

ادامه جلسه شانزدهم، ارزش دفتری

ادامه ادامه جلسه شانزدهم، تحلیل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

جلسه هفدهم، p/e

جلسه هجدهم، نسبت سود تقسیمی، انباشت سود

ادامه جلسه هجدهم، نرخ رشد داخلی

جلسه نوزدهم، سیستم دوپونت

و تمام

بهتون تبریک که تا انتهای دوره پیش اومدید میدونید که تعداد زیادی از دوستانی که در دوره های آموزشی شرکت میکنند، اراده لازم برای به انتهای رسوندن دوره رو ندارن و شما جزء انسانهای با اراده هستید و شایسته بهترین احترام ها

بدهی های جاری در حسابداری: پیش دریافت ها

در حوزه مالی، پیش پرداخت جزء دارایی های سازمان محسوب می شود، اما پیش دریافت بدهی مجموعه به افراد است. پیش دریافت به این معنی است که مجموعه بهای کالا یا خدمات خود را پیش از تحویل محصول به مشتری، از او دریافت نماید. پول دریافت شده وارد صندوق مجموعه شده است، اما هنوز کالا یا خدماتی بابت آن تحویل داده نشده است. با گرفتن پیش دریافت، پیش از تحویل کالا یا خدمات، گویی برای خود یک نوع بدهی ایجاد کرده ایم. یک نوع تعهد به مشتری که باید در زمان مقرر تحویل داده شود.

پیش دریافت چیست؟

پیش دریافت در واقع به وجهی گفته می شود که قبل از ارائه کالا یا خدمات دریافت می شود. این دریافت و حساب جزو بدهی ها حساب می شود و ماهیت آن بستانکار و یک حساب دائمی می باشد.
چنان چه کسب و کار پیش از تحویل کالا یا ارائه خدمات مبلغی را دریافت کند، این مبلغ در قسمت بستانکار حساب پیش دریافت ثبت می شود. این حساب بدهکار تا زمانی که خدمات یا کالا به مشتری ارائه نشود جزو بدهی ها محسوب می شود. پس این حساب به حساب درآمد و به هنگام ارائه کالا و خدمات این حساب به حساب فروش تبدیل می شود.

متاسفانه در شرایط تورمی خیلی استراتژی های بدهی جاری از کسب و کارها به دلیل توجه نکردن به این موضوع آسیب می بینند، زیرا برای خود بدهی و تعهداتی را با قیمت روز ایجاد کرده اند.

بیشتر بخوانید: راه های بهبود وصول مطالبات

پیش دریافت های جاری

دانستیم که مبلغ پیش دریافت به عنوان یک بدهی برای کسب و کار ما به حساب می آید به دلیل آن که انتظار داریم این بدهی به زودی تسویه شود، به همین دلیل به عنوان بدهی جاری شناخته می شود . تا کسب و کار کالا و خدمات مربوطه را تحویل ندهد این مبلغ جزو بدهی ها باقی خواهد ماند.


ثبت پیش دریافت

یکی از مهم ترین حساب ها در بحث حسابداری، پیشش دریافت است. به دلیل آین که این حساب به عنوان بدهی کسب و کار ما به یک مشتری است باید حساب آن را به شکل دقیق و صحیح در دفتر حسابداری ثبت کنیم. زمانی که کسب و کار ما مبلغی را به عنوان پیش دریافت، دریافت می کند این مبلغ به عنوان بدهی ما حساب می شود که باید در واحد حسابداری ثبت شود. علاوه بر آن به دلیل اهمیت حساب پیش دریافت در صورت های مالی، برای ارائه دقیق گزارش های مالی این حساب باید به شکل دقیق ثبت شود.


پیش دریافت درآمد چیست؟

پس از آشنایی با پیش دریافت باید بدانیم پیش دریافت درآمد چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که زمانی که مبلغ دریافت شده برای ارائه خدمات باشد یا به عبارتی دیگر زمانی که یک مبلغ را از یک مشتری دریافت کنیم تا در آینده به او خدماتی را ارائه کنیم، این مبلغ به عنوان پیش دریافت درآمد حساب می شود.

پیش دریافت چیست

سوالات رایج مدیران در مورد پیش دریافت

1. تفاوت پیش دریافت و پیش پرداخت در چیست؟

پیش پرداخت پول کسب و کار ما است که در نزد دیگر کسب و کار ها است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم بگوییم پیش پرداخت در واقع پولی است که به کسب و کار دیگری برای خرید کالا یا خدمات در آینده پرداخت شده است.

اما پیش دریافت استراتژی های بدهی جاری همانطور که گفته شد، پول کسب و کار های دیگری است که پیش ماست. یعنی همان مبلغ و پولی که برای ارائه خدمات و کالا در اینده از دیگر کسب و کار ها دریافت کرده ایم.
تفاوت بعدی این دو حساب در این است که پیش پرداخت ماهیت بدهکاری دارد ولی حساب پیش دریافت ماهیت بستانکاری دارد. مدیران باید بدانند که حساب پیش پرداخت در واقع جزو دارایی های کسب و کار و حساب پیش دریافت جزو بدهی های کسب و کار به حساب می آید.

2. پیش دریافت بدهی است یا دارایی؟

به هنگام فروش کالا و خدمات، مبلغی که قبل از تحویل دریافت می شود به آن پیش دریافت گفته می شود. این پیش دریافت یک حساب دائمی بوده و جزو بدهی ها شناخته می شود و ماهیت آن بستانکار است

3. پیش دریافت خوب است یا بد؟

پیش دریافت گاهی مواقع خوب و گاهی بد است و این موضوع به شرایط اقتصادی بستگی دارد. اگر شرایط اقتصادی تورمی باشد، این پول می تواند برای کسب و کار شما خطرناک باشد. فرض کنید بهای محصولی که قرار است سه ماه دیگر آماده شود را این ماه از مشتری دریافت می کنید. اگر شرایط تورمی باشد، قطعا قیمت تمام شده محصول سه ماه بعد از قیمت محصول زمان حال خیلی بیشتر خواهد شد. پس این که شما تسویه حساب را با نرخ امروز انجام داده اید، به ضررتان تمام خواهد شد و برایتان سودآوری نخواهد داشت.

متاسفانه در شرایط تورمی خیلی از کسب و کارها به دلیل توجه نکردن به این موضوع آسیب می بینند، زیرا برای خود بدهی و تعهداتی را با قیمت روز ایجاد کرده اند.

استفاده از پیش دریافت

4. پیش دریافت: اعتبار یا ضرر؟

برخی مدیران دید مثبتی به پیش دریافت ها دارند، زیرا اعتبار یک کسب و کار را نشان می دهد. این که چقدر برند و محصول یک کسب و کار اعتبار دارد که افراد پیش از تولید محصول، هزینه آن را پرداخت می کنند که به آن pre-sell گفته می شود.
اگر از بیرون به مجموعه نگاه کنیم، این که وجهی را قبل از تحویل محصول از مشتری دریافت کنیم، جزو نقاط قوت آن محسوب می شود، اما مجموعه باید عوامل زیادی را قبل از دریافت وجه از مشتری در نظر بگیرد تا مزایای آن برای مجموعه بیشتر از معایب آن باشد.

چه زمانی اخذ پیش دریافت به نفع شما است؟

پیش دریافت 2

پیش دریافت زمانی به نفع شما است که بخشی از بهای محصول را در زمان تحویل براساس قیمت روز، قیمت گذاری نمایید. در واقع در همان ابتدای مذاکره با مشتری و قرارداد، اعلام شده باشد که بخشی از تسویه حساب در موعد تحویل و براساس قیمت روز انجام خواهد شد. به این صورت می توان آسیب پذیری مجموعه را در مقابل تغییرات قیمتی در زمان تحویل محصول مدیریت نمود.

هم چنین گرفتن پیش دریافت در مواقع ضروری می تواند جز مواردی باشد که به تامین جریان نقدینگی مجموعه کمک می کند. درست است که این مبلغ باعث ایجاد جریان نقدینگی می شود، ولی باید توجه داشته باشید که بیش از حد و در هر شرایطی این کار را انجام ندهید.

شرایط گرفتن پیش دریافت

هنگام گرفتن مبلغ محصول یا خدمات از قبل، موارد زیر را مد نظر قرار دهید تا بیشترین بهره و کمترین آسیب را از این بدهی ببرید.

1. شرایط پیش رو تا زمان تحویل محصول تورمی است یا غیر تورمی؟

گر شرایط تورمی است و قرار است افزایش قیمت داشته باشید، تورم را تا حدودی پیش بینی کرده و درصدی از تسویه حساب را به زمان تحویل محصول و براساس قیمت روز موکول نمایید.

2. وجه دریافت شده در کدام قسمت مجموعه هزینه خواهد شد؟

بررسی نمایید آیا این نقدینگی ایجاد شده به مجموعه کمک خاصی خواهد کرد یا خیر، مثلا برای پرداخت بدهی های مجموعه، تامین مواد اولیه، فرصت سرمایه گزاری جدید و… . لذا حتما قبل از اخذ پیش دریافت ها برای نحوه استفاده از آن ها برنامه ریزی نمایید و اگر گزینه و شرایطی برای استفاده آن ندارید، تا جای ممکن ریسکش را متحمل نشوید.

3. آیا وجود آن پول به چرخه نقدینگی کمک می کند؟

حتما در برنامه ریزی های خود به ویژه در قسمت تامین مواد اولیه و چرخه تولید، تعهدات مجموعه ناشی از پیش دریافت ها را مد نظر قرار داده و برنامه ریزی های لازم را جهت آماده سازی و تهیه مواد اولیه مربوطه انجام دهید.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب بالا به این نتیجه می رسیم که برای گرفتن پیش دریافت از مشتریان باید موارد مختلفی را بررسی کنید. اگر این میزان پول کمک خاصی به مجموعه شما نمی کند و شرایط اقتصاد کشور حالت نوسانی دارد، این ریسک را تحمل نکنید و بدهی خود را بالا نبرید.

استراتژی های بدهی جاری

پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش و تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش و تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی دارای ۱۰۰صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه ۵
۲-۲ تعریف و ماهیت سرمایه در گردش ۶
۲-۳ اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش ۸
۲-۴ مدیریت سرمایه در گردش ۱۰
۲-۵ اهمیت مدیریت سرمایه درگردش ۱۲
۲-۶ استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب ۱۳
۲-۷ استراتژی چیست؟ ۱۴
۲-۷-۱ ماهیت و اهداف استراتژی ۱۵
۲-۷-۲ سلسله مراتب و انواع استراتژی ها ۱۶
۲-۷-۳ عوامل اساسی در استراتژی مالی ۱۷
۲-۸ روند سرمایه در گردش ۱۸
۲-۹ تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش ۲۱
۲-۹-۱ مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش ۲۲
۲-۹-۲ تغییرات سرمایه در گردش ۲۳
۲-۹-۲-۱ تغییرات در ارزش ویژه ۲۳
۲-۹-۲-۲ تغییرات در بدهی بلند مدت ۲۴
۲-۹-۲-۳ تغییرات در دارایی های ثابت ۲۵
۲-۱۰ سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) ۲۶
۲-۱۰-۱ شرایط درونی ۲۶
۲-۱۰-۲ الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی ۲۸
۲-۱۱ عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش ۳۰
۲-۱۲ استراتژی های سرمایه در گردش ۳۴
۲-۱۲-۱ استراتژی های دارایی جاری ۳۵
۲-۱۲-۲ استراتژی های بدهی جاری ۳۶
۲-۱۲-۳ استراتژی مطلوب(بهینه) ۳۷
۲-۱۳ تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل ۳۸
۲-۱۴ راه حل های شرکت با این شرایط ۳۹
۲-۱۴-۱ مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی ۴۰
۲-۱۴-۲ مدیریت بدهی های جاری استراتژی های بدهی جاری ۴۱
۲-۱۵ نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی ۴۲
۲-۱۶ معیارهای اندازه گیری نقدینگی ۴۳
۲-۱۶-۱ معیارهای سنتی نقدینگی ۴۳
۲-۱۶-۲ معیارهای نوین نقدینگی ۴۸
۲-۱۷ تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش ۵۹
۲-۱۷-۱ نسبت های نقدینگی و نسبت آنی ۶۱
۲-۱۷-۲ نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش ۶۲
۲-۱۸ تغییرات قیمت سهام ۶۳
۲-۱۹ اهمیت تغییرات قیمت سهام ۶۴
۲-۲۰ مکاتب قیمت گذاری سهام ۶۶
۲-۲۱ عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام ۶۷
۲-۲۱-۱ عوامل کلان ۶۷
۲-۲۱-۲ عوامل خرد ۷۰
۲-۲۲ منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی ۷۵
۲-۲۳ ارزش افزوده نقدی ۷۶
۲-۲۳-۱ ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری ۷۷
۲-۲۳-۲ ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی ۷۷
۲-۲۴ پیشینه تحقیق ۷۷
۲-۲۴-۱ تحقیقاتی داخلی ۷۷
۲-۲۴-۲ تحقیقات خارجی ۸۲
منابع و ماخذ ۹۵
منابع لاتین: ۹۸

منابع

شباهنگ،رضا؛ (۱۳۸۳)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد اول؛ انتشارات سازمان حسابرسی؛ چاپ هفتم.

شباهنگ،رضا؛ (۱۳۸۱)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ انتشارات سازمان حسابرسی.

عالیشوندی،عبداله؛ (۱۳۸۳)؛ “بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران.

عبده تبریزی،حسین؛ مشیرزاده مویدی،پرویز؛ (۱۳۷۶)؛ “مدیریت مالی”؛ ترجمه و اقتباس از کتاب فرد وستون ویرجین بریگام.

جهانخانی،علی؛ طالبی،محمد؛ (۱۳۷۸)؛ “بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها”؛ مجله تحقیقات مالی؛ شماره۱۳-۱۴٫

جهانخانی،علی؛ پارسائیان،علی؛ (۱۳۸۰)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ ترجمه و اقتباس از کتاب ریموند پی نوو؛ انتشارات سمت.

جهانخانی،علی؛ پارسائیان،علی؛ (۱۳۸۶)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ ترجمه و اقتباس از کتاب ریموند پی نوو؛ انتشارات سمت.

جنانی،محمد حسن؛ (۱۳۸۱)؛ معمای قیمت سهام؛ مجله بورس؛ شماره ۳۱؛ صفحه ۳۲؛ تیرماه.

حمیدی زاده،محمد رضا؛ (۱۳۸۲)؛ “برنامه ریزی استراتژیک”؛ انتشارات سمت.

حسن پور،شیوا؛ (۱۳۸۸)؛ “بررسی تاثیر استراتژی سرمایه در گردش بر بازده سهام”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی.

آرمیان، نادر؛ (۱۳۹۲)؛ تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک؛ وبلاگ تخصصی.

نوروش،ایرج؛ مشایخی،بیتا؛ (۱۳۸۳)؛ “محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات”؛ تحقیقات مالی؛ شماره۱۷؛ صص۱۵۰-۱۳۱٫

نمازی،محمد؛ زارع،بهروز؛ (۱۳۸۳)؛ “کاربرد تئوری در تعیین ریسک سیستماتیک؛ مطالعه موردی:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ بررسی های حسابداری و حسابرسی؛ ص۱۰۰-۷۹٫

نیکومرام،هاشم؛ (۱۳۸۵)؛ “مبانی مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ انتشارات ترمه.

واعظ،سید علی؛ قلمبر،محمد حسین؛ شاکری،فاطمه؛ (۱۳۹۲)؛ “عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش استراتژی های بدهی جاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران”؛ فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی؛ سال پنجم؛ شماره ۱۹؛ صفحات ۶۸-۴۶ ؛ پاییز.

۲-۱ مقدمه

مدیریت سرمایه در گردش یکی از فاکتور های اصلی مدیریت مالی در شرکت شناخته می شود. به طور کلی مدیریت سرمایه در گردش مشتمل بر مدیریت انواع دارایی های جاری و منابع تامین کننده مالی کوتاه مدت است و علاوه بر آن، تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت، برای پشتیبانی مالی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را نیز در بر می گیرد(شباهنگ،۱۳۸۳). محدودیت در منابع مالی بانک ها و سایر موسسات اعتبار دهنده باعث شد شرکتها در سطح وسیعی اقدام به انتشار سهام نمایند، در نتیجه محل جدیدی برای سرمایه گذاری به نام بورس اوراق بهادار تشکیل شد، که یکی از اهداف مهم تشکیل آن، ایجاد سازوکار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. میزان نقدینگی سهام یکی از معیار های مهم تصمیم گیری جهت خرید و فروش سهام شرکت ها است و سهام شرکت هایی که به طور روزمره در بورس تهران مورد معامله قرار می گیرد، قابلیت نقدینگی بیشتری نسبت به شرکت هایی که معاملات کمتری روی سهام آنها صورت می گیرد، استراتژی های بدهی جاری دارند. لیکن تغییر قیمت نیز مستلزم انجام معامله است(فصلنامه بصیرت، ۱۳۸۹).

یک ایده پذیرفته شده این است که نقش مدیران، حداکثر کردن ثروت سهامداران از طریق تخصیص بهینه منابع است. به منظور عملیاتی کردن این هدف، ثروت سهامداران از گذشته یا از طریق معیارهای استاندارد حسابداری(مثل: سود عملیاتی، سود خالص عملیاتی) مورد ارزیابی قرار گرفت، نسبت های مالی(سود هر سهم، بازده بر دارایی ها، بازده بر سرمایه) نمایانگر عملکرد شرکت بود. اخیرا با ابداع معیاری تحت عنوان ارزش افزوده نقدی(CVA)، سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها می توانند عملکرد مدیریت را در قبال ارزشی که برای سهامداران ایجاد شده ارزیابی کنند.

۲-۲ تعریف و ماهیت سرمایه در گردش

برابر تعریف دانش حسابداری، معمولا دارایی های جاری، در طول یک سال، به پول نقد تبدیل می شود. مدیریت سرمایه در گردش بیشتر، در گیر سازماندهی دارایی های جاری، مانند وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش [۱] ، حساب های دریافتنی، موجودی ها و بدهی های جاری است. پول به خودی خود، نقد ترین دارایی هاست، جدا از پول دارایی های دیگر دارای دو بعد می باشد: ۱- زمان لازم برای تبدیل آنها به پول نقد ۲- درجه اطمینان نسبت به نقد شدن آنها، یا قیمتی که برای تبدیل شدن دارایی به پول نقد، پرداخت شده است. اداره دارایی های ثابت، بیشتر، بخشی از بودجه بندی سرمایه به شمار می آید، حال آنکه برنامه ریزی تامین مالی بلند مدت به چگونگی ساختار سرمایه بستگی دارد.

مدیر مالی که در بیشتر وقت کاری خود، به اداره دارایی ها و بدهی های جاری می پردازد، باید همواره در اندیشه اداره سرمایه در گردش، که بیشتر به روش های دقیق تری نیاز دارد باشد. بیشتر کارهای بازرگانی که با مدیریت سرمایه در گردش سرو کار دارند، در سمت راست ترازنامه نوشته می شوند، جایی که برای بهینه سازی [۲] موجودی نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حساب های دریافتنی و موجودی ها، قرار دارند. باید بدانیم که بیشتر شرکت ها در عمل، مدیریت سرمایه در گردش را از دیگر بخش های مدیریت مالی جدا می کنند. آشکار است آنچه نیاز باشد، دریافت و درکی درست از تصمیم گیری ها درباره دارایی های جاری و بدهی های جاری، بر پایه تجزیه و تحلیل ارزیابی کلی شرکت می باشد(دستگیر،۱۳۸۱).

همانند تعداد زیادی از عناوین مدیریت مالی، سرمایه در گردش نیز به وسیله افراد مختلفی در مفاهیم متفاوتی به کار رفته است. از لحاظ استراتژی های بدهی جاری واژه شناسی نیز سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی Circulated Capital آورده شده است و در تعبیر دیگر مترادف Working Capital می باشد(بردیا[۳]،۱۹۸۸). سرمایه درگردش به سرمایه گذاری شرکت در دارایی های کوتاه مدت گفته می شود. خالص سرمایه در گردش نیز برابر است با دارایی های جاری منهای بدهی های جاری. به طور کلی مدیریت سرمایه در گردش به کلیه جنبه های اداره دارایی های جاری و بدهی های جاری اتلاق می شود(عبده تبریزی و مشیر زاده،۱۳۷۶). مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از، تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. بسیاری از دارایی های جاری از محل بدهی های جاری تامین مالی می شوند. البته بعضی از شرکت ها بخشی از دارایی های جاری خود را از محل بدهی های بلند مدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند. سرمایه در گردش، تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت لازم، برای پشتیبانی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را در بر می گیرد(جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).

سرمایه در گردش مصرف آن بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سهام پشتیبانی مالی شده است. هر واحد تجاری که نسبت جاری بیش از یک دارد، سرمایه در گردش مثبت دارد. برای سطح معینی از بدهی های جاری هر چه سرمایه در گردش واحد انتفاعی بیشتر باشد، نسبت جاری هم رقم بزرگتری می شود. قراردادهای وام های بلند مدت غالبا شامل مواردی ناظر بر نگهداری مبلغ معینی از سرمایه در گردش است. این کار برای تامین حاشیه ایمنی مناسب برای وام دهندگان است، زیرا فرض بر این است که دارایی های جاری در مقایسه با سایر دارایی های واحد انتفاعی نقدینگی بیشتری را تامین می کنند، به همین دلیل سرمایه در گردش را نقدینگی هم می گویند(شباهنگ،۱۳۸۱).

تعریف دیگری از سرمایه در گردش، سرمایه در گردش عملیاتی خالص [۴] است. هنگامی که دارایی جاری عملیاتی منهای بدهی جاری عملیاتی شود سرمایه در گردش عملیاتی خالص به دست می آید. معمولا (Nowc) عبارت است از سرمایه در گردش که به وسیله وجوه عرضه شده توسط سرمایه گذاران برای عملیات عادی به دست می آید(احمدپور،۱۳۸۶).

بدهی های جاری عملیاتی ـ دارایی های جاری عملیاتی = سرمایه در گردش عملیاتی خالص

(حساب های معوق + حساب های پرداختنی) ـ (موجودی + حساب های دریافتنی + وجه نقد) = سرمایه در گردش عملیاتی خالص

۲-۳ اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش

تمام واحدهای تجاری که کالا را تولید می کنند و یا به قصد فروش خریداری می کنند، دارایی های جاری دائمی به کار می برند. با رشد واحدهای انتفاعی دارایی ها نیز افزایش می یابد.

با توجه به پیش بینی مدیران، برنامه ریزی دارایی های جاری هم استراتژی های بدهی جاری تغییر می کند، به طوریکه حجم تولید با فروش پیش بینی شده منطبق است. فروش واقعی و پیش بینی شده شرکت بر مقدار سرمایه در گردش که شرکت مصرف می کند و ملزم به تامین آن است اثر زیادی دارد. در نتیجه فروش بر حجم دارایی ها و بدهی های جاری اثر مستقیم دارد و باعث افزایش آنها می شود. مثلا خریدها به صورت موجودی کالا و حساب های پرداختنی در می آیند، فروش موجب ایجاد وجه نقد و حساب های دریافتنی می شود و به دلیل تقاضاهای فصلی و غیر منتظره برای محصول، شرکت از وام های کوتاه مدت استفاده می کند(عبده تبریزی و مشیرزاده،۱۳۷۶).

شرکت هایی که فروش مستمر داشته باشند دارایی های جاری و بدهی های جاری آنها جز لاینفک ترازنامه خواهد بود که این مورد در نمودارهای ۲-۱و ۲-۲ نشان داده شده است. در نمودار ۲-۱ اقلام دارایی در طول زمان ترسیم شده است. فرض بر این است که فروش مرتبا افزایش می یابد و بخشی از کل فروش به صورت فصلی صورت می گیرد، دارایی های جاری دائمی شرکت که در نمودار ۲-۱ است شامل اقلامی از دارایی های جاری است که برای رسیدن به حجم فروش مورد انتظار لازم است. نوسانات دارایی های جاری در آن بخش از فروش به وجود می آید که به صورت فصلی انجام می شود. منابع مالی که برای خرید و تحصیل دارایی های شرکت به کار گرفته می شود در نمودار ۲-۲ نشان داده شده است. بدهی های جاری دائمی در نمودار ۲-۲ شامل اقلامی از بدهی های جاری است که خود به خود برای رسیدن به حجم فروش مورد انتظار لازم است. بدهی های متغیر نتیجه فروش فصلی است. شرکت ها می توانند بخشی از دارایی های جاری خود را از محل وام های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام تامین کنند که خود نوعی استراتژی در مدیریت سرمایه در گردش است(جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).

۲-۴ مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش، تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش و همچنین تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت لازم، برای پشتیبانی مالی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را در بر می گیرد. مدیریت سرمایه در گردش برای سلامت مالی واحد تجاری در اندازه های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. مبالغ سرمایه گذاری شده در سرمایه در گردش نسبت به کل دارایی ها بسیار بالا است و بنابراین یک امر بسیار حیاتی است که این مبالغ به طور موثر و کارا مورد استفاده قرار گیرند(یعقوب نژاد و دیگران،۱۳۸۹). مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری است به گونه ای که ریسک ناتوانی، در برآورده کردن تعهدات کوتاه مدت از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید(رحمان و نصر[۱]،۲۰۰۷). شرکت ها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را حداکثر نماید(یعقوب نژاد و دیگران،۱۳۸۹). اگر سرمایه در گردش به اندازه کافی نگهداری نگردد این عمل باعث کاهش سودآوری شرکت، از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری و بحران نقدینگی در کوتاه مدت می شود. کارایی مدیریت سرمایه در گردش به این معنا است که اجزا مختلف سرمایه در گردش به اندازه کافی نگهداری شود تا عملکرد مدیریت شرکت را هموار سازد و باعث افزایش سودآوری شرکت گردد. اما برای مدیریت تعیین مقدار مناسب سرمایه در گردش مشکل است زیرا، مقدار سرمایه در گردش در هر شرکتی و در هر دوره ای بستگی به مواردی از قبیل ماهیت تجاری، ماهیت مواد خام، فرآیند تکنولوژی، درجه رقابت بازار، مقیاس عمل، سیاست اعتباری و غیره دارد. بنا براین مقدار مناسبی از وجوه مورد نیاز است تا به صورت دائمی در انواع مختلف دارایی های جاری سرمایه گذاری شود(اویار[۲]،۲۰۰۹). دارایی های جاری برای عملیات شرکت ضروری است اما نگهداری بیش از حد آن باعث کاهش ریسک کمبود دارایی ها و همچنین کاهش ریسک عملیاتی شرکت می گردد(لشگری دربندی،۱۳۸۹). موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه،می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد(دیلوف[۳]،۲۰۰۳). جز دیگر سرمایه در گردش حساب های پرداختنی است. به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد(یعقوب نژادو دیگران،۱۳۸۹).اما از طرف دیگر، اگر موجودی کالا بیش از اندازه نگهداری شود باعث افزایش هزینه های انبارداری و ضایعات می گردد(لشگری دربندی،۱۳۸۹). همچنین اگر عرضه کننده به منظور پرداخت قبل از موعود، تخفیف استراتژی های بدهی جاری پیشنهاد نماید تاخیر در صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشند. لذا مدیریت مالی باید تعادلی را میان این دو حالت به وجود آورد تا اینکه دارایی های جاری بیش از اندازه نباشد و همچنین میزان کم این دارایی ها نیز باعث کاهش سودآوری و ورشکستگی شرکت در زمان بحران نگردد(یعقوب نژاد و دیگران،۱۳۸۹).

[۴] Net Operating Working Capital

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.

بخش اول از دوره تحلیل صورتهای مالی (نسبت های مالی)

به دوره محاسبه و تحلیل نسبتهای مالی خیلی خیلی خوش آمدید، امیدوارم دوره براتون مفید باشه و بتونیم یک قدم دیگر در مسیر منشور معامله گری جلو بریم!

در ادامه ویدیوهای دوره رو براتون گذاشتم بریم ویدیوها رو ببینیم:

قبلش جواب این سوال رو برای من ارسال بفرمایید:

1. تا چه اندازه با پیش نیاز ها آشنایی دارید؟

اگر نمیدونید پیش نیازهای دوره چی هست لیست رو اینجا قرار دادم👇

  • تابلوخوانی و کدال خوانی
  • تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی

حالا ویدیو ها 👇

ممنون میشم پس از تمام شدن دوره، جواب این سوال ها رو هم بفرمایید:

2.نظر کلی تون در مورد دوره چی هست؟

3.ممنون میشم ضعف ها و قوت هامون رو بهمون بگید.

4.اگرنکته ای به ذهنتون میرسه که به بهتر شدنمون کمک کنه، ممنون میشم بهمون بگید!

حالا ویدیو ها 👇

جلسه صفرم، معرفی دوره

جلسه اول، معرفی ترازنامه

ادامه جلسه اول، معرفی صورت سود و زیان

جلسه دوم، معایب و کاربرد های نسبت مالی

جلسه سوم، مفهوم نسبت های نقدینگی

ادامه حلسه سوم، نسبتهای نقدینگی (نسبت جاری)

ادامه ادامه جلسه سوم، پیش بینی نسبت جاری

جلسه چهارم، نسبتهای نقدشوندگی(نسبت آنی)

ادامه جلسه چهارم، پیش بینی نسبت آنی

ادامه ادامه جلسه چهارم، پیش بینی نسبت آنی (ادامه)

جلسه پنجم، نسبت نقدینگی (نسبت وجه نقد، نقد و نقدینگی)

ادامه جلسه پنجم، آزمون ها و سوالات , نسبتهای نقد و نقدینگی و وجه نقد

جلسه ششم، دوره استقامت

ادامه جلسه ششم، دورهاستقامت (ادامه)

ادامه ادامه جلسه ششم، دوره استقامت (ادامه ادامه)

جلسه هفتم، دسته سرمایه در گردش و نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها

ادامه جلسه هفتم، استراتژی های سرمایه در گردش

ادامه ادامه جلسه هفتم، استراتژی دارایی جاری سرمایه در گردش

ادامه^2 ادامه جلسه هفتم، استراتژی بدهی جاری

ادامه^3 ادامه جلسه هفتم، پیش بینی سرمایه در گردش(تیوری)

ادامه^4 ادامه جلسه هفتم، پیش بینی سرمایه در گردش (عملی)

جلسه هشتم، نسبت های فعالیت (کارایی) – گردش موجودی کالا

ادامه جلسه هشتم، دوره گردش موجودی کالا

جلسه نهم، گردش و دوره حساب دریافتنی

ادامه جلسه نهم، متوسط دوره وصول مطالبات

ادامه ادامه جلسه نهم، تحلیل دوره وصول مطالبات

جلسه دهم، گردش حساب پرداختنی

ادامه جلسه دهم، متوسط دوره پرداخت

جلسه یازدهم، معیار دوره عملیات و دوره وجه نقد

جلسه دوازدهم، نسبت های اهرمی (نسبت بدهی،نسبت بدهی به ح ص س و ضریب مالکانه)

ادامه جلسه دوازدهم، نسبت بدهی

ادامه ادامه جلسه دوازدهم، مدیریت بدهی به ح ص س و ضریب مالکانه

جلسه سیزدهم، نسبت بدهی بلند مدت

ادامه جلسه سیزدهم، دفعات پوشش هزینه بهره (تیوری)

ادامه ادامه جلسه سیزدهم، دفعات پوشش هزینه بهره (عملی)

جلسه چهاردهم، نسبت های سودآوری

ادامه جلسه چهاردهم، حاشیه سود ناخالص و عملیاتی و خالص

ادامه ادامه جلسه چهاردهم، انواع کالا ها

ادامه2 ادامه جلسه چهاردهم، تحلیل نسبتها

جلسه پانزدهم، ROE,ROA,ROI (تیوری)

ادامه جلسه پانزدهم، ROE,ROA,ROI (عملی)

ادامه ادامه جلسه پانزدهم، تحلیل نسبتهای بازدهی

ادامه^2 ادامه جلسه پانزدهم، فرمول دیگری از ROE

ادامه^3 ادامه جلسه پانزدهم، قدرت کسب سود داراییها

جلسه شانزدهم، نسبت ارزش بازار – ارزش بازار

ادامه جلسه شانزدهم، ارزش دفتری

ادامه ادامه جلسه شانزدهم، تحلیل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

جلسه هفدهم، p/e

جلسه هجدهم، نسبت سود تقسیمی، انباشت سود

ادامه جلسه هجدهم، نرخ رشد داخلی

جلسه نوزدهم، سیستم دوپونت

و تمام

بهتون تبریک که تا انتهای دوره پیش اومدید میدونید که تعداد زیادی از دوستانی که در دوره های آموزشی شرکت میکنند، اراده لازم برای به انتهای رسوندن دوره رو ندارن و شما جزء انسانهای با اراده هستید و شایسته بهترین احترام ها

سرمایه در گردش چیست؟ تاثیرات سرمایه در گردش و فرمول محاسبه آن

سرمایه در گردش چیست؟ تاثیرات سرمایه در گردش و فرمول محاسبه آن

سرمایه در گردش Working capital از شاخص های مالی است، که با کسر کردن بدهی های جاری یک شرکت از دارایی های جاری محاسبه می شود و اغلب نقدینگی عملیاتی را در اختیار شرکت ها، سازمان ها یا نهاد های دولتی قرار می دهد. سرمایه در گردش مجموعه مبالغی است، که در دارایی های جاری یک شرکت سرمایه گذاری می شود.

دارایی های جاری دارایی هایی هستند که در طی سال مالی جاری، نقد می شوند. موجودی انبار هم درصورتی که در بازه زمانی کوتاه مدت قابل فروش و تبدیل به پول نقد باشد در گروه دارایی های جاری طبقه بندی می شود. حساب های دریافتی (مطالباتی که در کوتاه مدت بتوان آن ها را به پول نقد تبدیل کرد و حتی ممکن است اسناد تجاری دقیق از آن ها موجود نباشد) هم، شکل دیگری از دارایی های جاری محسوب می شوند.

یک شرکت علاوه بر دارایی های جاری، بدهی های جاری هم دارد. بدهی های جاری، بدهی هایی هستند که در طی سال مالی جاری یا دوره مالی مورد نظر ما، قابل تبدیل به پول نقد باشند. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می آید. به عبارت بهتر، سرمایه در گردش خالص، میزان واقعی دارایی های نقد یک شرکت است.

مدیریت سرمایه در گردش به معنای تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به نحوی که دارای های سهام داران در طول زمان همواره افزایش یابد. شرکت ها می توانند با به کارگیری استراتژی های گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند و این استراتژی ها را میزان ریسک و بازده آن ها مشخص می کند.

سرمایه در گردش

چرا باید از سرمایه در گردش مطلع باشیم؟

سرمایه در گردش برای شناخت وضعیت مالی و نقدینگی یک کسب و کار از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از دلایل عمده ای که سرمایه گذاران جدی و حرفه ای می خواهند ترازنامه مالی یک شرکت را مطالعه کنند، این است که بدانند شرکت چقدر سرمایه در گردش دارد و وضعیت فعلی آن چگونه است؟

بیشتر بدانید:معرفی تمامی صورت های سود و زیان

سرمایه در گردش، حقایق زیادی را در مورد وضعیت مالی یک کسب و کار و موقعیت نقدینگی کوتاه مدت بیان می کند. این نسبت، تقریباً از هر نسبت مالی یا محاسبات ترازنامه ای دیگر قابل اعتماد تر است، چرا که به شما می گوید که اگر یک شرکت همه ی منابع مالی کوتاه مدت خود را برای پرداخت همه بدهی های کوتاه مدت خود استفاده کند، چه چیزی بعد از آن باقی می ماند. همچنین محاسبه آن از سایر محاسبات مالی آسان تر است و به آسانی می توان به شمای کلی شرکت دست یافت.

در مورادی که شرکت نتواند سود سازی خوبی در کوتاه مدت داشته باشد ولی سرمایه در گردشش بالا باشد می توان برای بلند مدت روی آن سرمایه گذاری کرد. در مواردی که سود سازی خوبی در زمان کوتاه استراتژی های بدهی جاری اتفاق بیفتد ولی سرمایه در گردش کم باشد نباید سرمایه گذاری بلند مدت کرد.

سرمایه در گردش

دلایلی که باعث گمراه شدن سرمایه در گردش می شود:

  • اگر از تاریخ خاصی برای اندازه گیری سرمایه در گردش استفاده کرده باشیم، می تواند باعث بروز ناهنجاری شود که روند خالص سرمایه در گردش در آن مشخص نشده باشد.
  • دارایی جاری خیلی نقدینگی ندارند و برای پرداخت بدهی در مدت زمان کوتاه خیلی به کار نمی آیند. حساب های دریافتی ممکن است در کوتاه مدت قابل وصول نباشد و این ممکن است پرداخت های آن ها را به تاخیر بندازد.

سرمایه در گردش چه تاثیری در کسب و کار می گذارد؟

سرمایه در گردش نشان دهنده کارآمدی کسب و کار است و توانایی مالی سازمان را در کوتاه مدت نشان می دهد. سرمایه در گردش نشانه بهره وری عملیاتی شرکت است. در مواردی که شرکت دارایی را در ترازنامه عنوان می کند این دارایی برای پرداخت تعهدات شرکت قابل استفاده نیست. بنابراین در صورتی که بهروری شرکت خوب نباشد، افزایش در سرمایه در گردش را شاهد هستیم.

کسب و کار هایی که توان پیش بینی بحران ها دارند، راحت تر از سایرین می توانند، با بحران مقابله کرده و استراتژی های بدهی جاری از پس آن بر بیایند. این نکته می تواند عاملی جهت موفقیت و توسعه شرکت میان رقبا باشد. در بهترین شرایط، میزان نا کافی سرمایه در گردش می تواند به فشار های مالی بر شرکت، تعداد پرداخت های با تأخیر به اعتبار دهندگان و فروشندگان منتهی شود. همه این موارد در نهایت باعث کاهش نرخ اعتباری شرکت می شود.

نرخ اعتباری پایین تر یعنی بانک ها و بازار اوراق بهادار نرخ های بهره بالا تری را خواهند خواست که در طولانی مدت ممکن است ضرر مالی زیادی به یک شرکت بزند، چرا که قیمت سرمایه افزایش می یابد و درآمد کمتری کسب خواهد شد. سرمایه در گردش منفی می تواند برای برخی از کسب و کار ها که گردش بالایی دارند خوب باشد.

شرکت های خرده فروشی که گردش موجودی کالایی بالایی دارند و معاملات خود را بر مبنای پول نقد انجام می دهند، به سرمایه در گردش بسیار کمی نیاز دارند. آن ها با پول نقدی که به دست آوردند، موجودی کالا های خود را افزایش می دهند تا مجدداً بفروشند و درآمد کسب کنند.

بیشتر بدانید: حسابداری انبار چیست و چه کاربردی دارد؟

سرمایه در گردش

در نقطه مقابل، شرکت هایی مانند تولید کنندگان ماشین آلات سنگین که به سرمایه در دسترس بسیار زیادی نیاز دارند، شرایط متفاوتی دارند. این نوع کسب و کار ها محصولات گران قیمت را بر مبنای پرداخت بلند مدت می فروشند؛ بنابراین نمی توانند به همان سرعت پول نقد تولید کنند. موجودی کالای ترازنامه آن ها معمولاً از ماه ها قبل سفارش داده می شود، پس به ندرت می توان آن ها را با سرعتی زیاد برای به دست آوردن پول نقد در مقابل یک بحران مالی کوتاه مدت فروخت و ممکن است تا زمان فروش آن ها بسیار دیر شده باشد. این شرکت ها، باید دارایی نقد بهینه ای را داشته باشند تا هر آن بتوانند بحران ها را مدیریت کنند.

فرمول و نحوه محاسبه سرمایه در گردش

فرمول و نحوه محاسبه سرمایه در گردش به صورت زیر است:

بدهی های جاری – دارایی های جاری = سرمایه در گردش خالص

حساب های تجاری قابل پرداخت – هزینه های تعهدی + حساب های قابل دریافت + سرمایه گذاری قابل توافق + معادل نقدی = سرمایه در گردش خالص

سرمایه در گردش

برای بدست آوردن میزان ریسک سرمایه گذاری در شرکت لازم است نسبت سرمایه در گردش را بدست آورید. نسبت سرمایه در گردش نسبت دارایی های جاری تقسیم بر بدهی جاری است.

بیشتر بدانید: چگونگی تعیین سود و زیان شرکت

در مواردی که سرمایه در گردش کمتر از یک باشد، نشانه دهنده نسبت سرمایه در گردش منفی است یعنی میزان بدهی بیشتر از دارایی است و سرمایه گذاری در چنین شرکتی پر خطر است.

در مواردی که نسبت سرمایه در گردش بیشتر از ۱ باشد نشان دهنده آن است که دارایی شرکت بیشتر از بدهی های آن است ولی در مواردی که این عدد بیشتر از ۲ باشد، شرکت دارایی های جاری مازاد زیادی دارد که آن ها را در دارایی هایی با بازده بالاتر سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین بهترین عدد که برای سرمایه گذاری مناسب است عدد بین ۱.۲ تا ۲ است.

پیشنهاد ویژه

شما هم می توانید جزء تیم تولید محتوای انبار آنلاین باشید و کسب درآمد کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.